Yunus Emre Şiirleri Konulu Resim -Baskı Resim -Grafik Sanatlar Yarışması

Balıkesir Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre Yılı münasebetiyle Yunus Emre’yi anmak, şiirlerinde işlediği değerleri canlı tutmak ve bu kapsamda Yunus Emre’nin şiirlerinin yansıtıldığı sanat çalışmalarının üretilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Yunus Emre Şiirleri Konulu Resim -Baskı Resim -Grafik Sanatlar Yarışması düzenleniyor. Ödüllü sanat ve tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Yunus Emre Şiirleri Konulu Resim -Baskı Resim -Grafik Sanatlar Yarışması

Düzenleyen:Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Kent Konseyi
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve Türkiye dışındaki üniversitelerde Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü
öğrencisi olan 18 yaş ve üzeri tüm T.C. vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:20 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Resim Başarı Ödülü: 3.000 ₺
Baskıresim Başarı Ödülü: 3.000 ₺
Grafik Sanatlar Başarı Ödülü: 3.000 ₺
+ Başarı Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Yarışma ana konusu Yunus Emre’nin şiirleridir. Katılımcılar, Yunus Emre’nin şiirlerindeki temalardan, tasvirlerden, mesajlardan, düşüncelerden hareketle çeşitli tekniklerle  üretecekleri Resim, Baskıresim, Grafik Sanatlar türlerindeki eserleri ile çalışmalarıyla yarışmaya katılabilirler. 

Yarışmanın Amacı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre Yılı’nda   Milletimizin akıl, gönül ve ruh zenginliğinin temel kaynaklarından olan, Türkçenin ses ve  mecaz yeteneğini  zirveye taşıyan  büyük şair Yunus Emre’yi anmak, Onun şiirlerinde işlediği değerleri canlı tutmak ve bu çerçevede üretilecek sanat çalışmalarını takdir etmektir. 

Genel Başvuru Koşulları

1.Yarışmaya,  18 yaşını doldurmuş, Türkiye ve Türkiye dışındaki üniversitelerde Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü öğrencisi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilir.

2.Yarışmacıların eserleri ile birlikte, öğrenci olduklarına dair son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgelerini de göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Yarışmaya e-posta (baunresim@balikesir.edu.tr) ile son başvuru tarihi 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat:23.59’a kadardır.

4. Ön elemeyi geçen eserler 27 Ağustos 2021 Cuma günü Üniversitemizin ve Fakültemizin web sayfalarında duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen eser sahiplerine de e-posta ile bilgi verilecektir.

5- Seçici Kurul tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, sergilemeye hazır bir şekilde 20 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai bitimine (17.00) kadar Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- Eserler elden veya masrafı yarışmacı tarafından karşılanmak üzere kargo ile gönderilecektir.

7.Yarışma resim (tuval üzerine yağlıboya/ akrilik), baskı resim (mono baskı kabul edilmez) ve grafik sanatlar (geleneksel/dijital illüstrasyon)  alanındaki üretimlere açıktır.

8. Yarışmaya gönderilecek eserlerin boyutları:

-Resim dalında kısa kenarları 70 cm’den küçük, uzun kenarları 150 cm’den büyük olmamalıdır.

-Baskıresim dalında (kağıt boyutu) kısa kenarları 35 cm’den küçük uzun kenarları 100 cm’den büyük olmamalıdır.

-Grafik dalında (kağıt boyutu) kısa kenarları 35 cm’den küçük, uzun kenarları 100 cm’den büyük olmamalıdır.

9.Her katılımcı en fazla 2 (iki) eserle yarışmaya katılabilir.

10.Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce yayımlanmamış, sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekir. 

11.Yarışmacılar, eser sahibi bilgi formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde eserle birlikte göndereceklerdir.

12. Gönderilen her eserin arkasına ayrı ayrı olmak üzere; yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser etiketi (Form-2) yapıştırılacaktır.

13. Yarışma formları eksiksiz doldurulacaktır.

14.Yarışmaya, düzenleyici kuruluşlarda çalışanlar ve birinci derece yakınları ile Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

15.Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın organına/sergiye gönderilmiş olduğu, derece aldığı tespit edilen eserler, yarışmada değerlendirilmezler; değerlendirilip ödül kazanmış olsalar dahi ödülleri iptal edilir ve yarışmacı bu konuda hiçbir hak iddia edemez.

16.Yarışmaya katılanlar, e-posta, telefon, adres gibi iletişim bilgilerindeki değişiklikleri bildirmek zorundadırlar. Bu konuda oluşabilecek aksaklıkların sorumlusu yarışmaya katılanlardır.

17.Yarışmayı yürüten Balıkesir Üniversitesi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

18.Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

İlk Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Görseller ve Belgeler

1.Yarışmacılar, eser görsellerini 300 dpi çözünürlükte ve maksimum 12 MB(Megabayte) boyutunu aşmayacak şekilde JPEG formatında, eserler ad soyad_eser adı_teknik_yapım yılı şeklinde adlandırılarak baunresim@balikesir.edu.tr adresine yükleyeceklerdir.

2.Form-1 (Eser sahibi bilgi formu) sisteme yüklenmelidir.

3.Form-2 (Eser bilgi etiketi) sisteme yüklenmelidir.

4.Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi.

5.Gönderilecek eser görsellerinin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

6. Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında, başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

Değerlendirme

1.Seçici Kurul 27-28 eylül 2021 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde toplanarak yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirilmesini yapacaktır.

2.Seçici Kurul, ödüllerin bir kısmını ya da tamamını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

3. Yarışmada ödül kazanan eserler, her türlü telif hakları ile Balıkesir Üniversitesi tarafından satın alınmış kabul edilecek ve Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koleksiyonu’na dahil edilecektir.

Sonuçlar, Sergileme ve Ödül Töreni

  1. Yarışma sonuçları Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfalarından duyurulacaktır.
  2. Yarışmada Başarı ödülü alan eserler ile sergilenmeye değer görülen eserler Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından belirlenecek tarih ve mekanda sergilenecek ve düzenleyici bütün kurumların internet sayfalarında duyurulacaktır.   
  3. Başarı ödülü alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı, mücbir sebep göstermeleri halinde yerine bir vekil tayin etmelidir.
  4. Başarı Ödülü ve sergileme alan katılımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için; gerekli ulaşım, eser taşıma, konaklama gibi giderler kendi sorumluluğundadır.

5. Sergide yer alan eserler, e-katalog ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının eser görseli, eser adı ve teknik özellikleri yarışmacının adı soyadı, doğum yeri ve tarihi ve e-posta adresi yer alacaktır. Katalog Türkçe ve İngilizce olarak Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfasında yayınlanacak ve katılım belgeleri, sanatçıların adreslerine gönderilecektir.

6.Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin başvuru formunda bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2021 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Elif ÇİMEN (Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi )

Prof. Dr. Serdar YILMAZ (Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Doç. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ (Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Doç. Dr. Duygu SABANCILAR IŞTIN (Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Mürsel SABANCI  (Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Seçici Kurul (Yedek)

Dr. Öğretim Üyesi Burçak BALAMBER (Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Yarışma İletişim

Eserlerin Gönderileceği E-posta: baunresim@balikesir.edu.tr

Eserlerin Gönderileceği Posta/Kargo Adresi: Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Dekanlığı, Çağış Kampüsü/Altıeylül/ Balıkesir

Akide SAVURİ

Tel: 0 266 612 14 00-101109

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, Çağış Kampüsü / 

Altıeylül/ Balıkesir

Arş. Gör. Esra AYDIN

Tel: 0 266 241 00 96/97- 191016

 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Çağış Kampüsü/Altıeylül/ Balıkesir

Yunus Emre Şiirleri Konulu Resim -Baskı Resim -Grafik Sanatlar Yarışması Ödülleri

Resim Başarı Ödülü: 3.000 ₺
Baskıresim Başarı Ödülü: 3.000 ₺
Grafik Sanatlar Başarı Ödülü: 3.000 ₺
+ Başarı Belgesi

Sergilenmeye Değer her eser için Başarı belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 AĞUSTOS 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 27 AĞUSTOS 2021
Eserlerin Yarışmacılar Tarafından Belirtilen Adrese Gönderilme Tarihi: 1-20 EYLÜL 2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 27-28 EYLÜL 2021
Yarışma Sonucunu Açıklama Tarihi: 30 EYLÜL 2021

Yunus Emre Şiirleri Konulu Resim -Baskı Resim -Grafik Sanatlar Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.balikesir.edu.tr/site/birim-duyuru/saglik-kultur-ve-spor-daire-baskanligi-6113

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap