10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Proje Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Proje Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi
  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
  Kimler Başvurabilir:

Heykeltıraş, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, mimar ve şehir plancıları.

  Son Başvuru Tarihi: 14 ARALIK 2020 Saat: 17.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 60.000 ₺

İkincilik Ödülü: 45.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 30.000 ₺

1. Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺

2. Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺

3. Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺

Satın Alma: 30.000 ₺

 

   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın adı “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’ Proje Yarışmasıdır. Yarışma ile Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör eyleminin yaşandığı 10 Ekim 2015 tarihinin toplumsal hafızada canlı tutulması, İzmir içinde 10 Ekim’in hatırlanacağı ve anılacağı bir kamusal alanın kente kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma alanı olarak belirlenen park, Alsancak Garı karşısında tramvay durakları ve otobüs duraklarının kesişim noktasında bulunan, yayalar tarafından hem geçiş hem de dinlenme amacıyla yoğun olarak kullanılan bir alandır. İzmir’in kamusal yaşantısının ve kıyı kullanımının odağı niteliğindeki 1. Kordon (Atatürk Caddesi), bu noktada kent içi toplu ulaşım olanakları ve Konak – Bornova – Karşıyaka bağlantılarını sağlayan ana trafik akslarıyla buluşur. Kentin önemli ticaret, iş ve rekreasyon odaklarından biri olan Alsancak’ın kıyısında yer alan bu park, yoğun bitki dokusu ve anıtsal nitelikteki ağaçların gölgelendirdiği, kentlilerin gündelik hayatı içinde dinlenme amaçlı olarak sıklıkla kullandıkları bir kent parkı niteliğindedir.

Yarışmanın amacı, parkın kentliler için bir nefes alma alanı niteliğini devam ettirirken,10 Ekim ve temsil ettiği değerleri hatırlatacak, yaşatacak bir anıt/anı mekanının kente kazandırılmasıdır. Mevcut parkın konumu, mevcut bitki dokusu, fiziksel nitelikleri ve kentli tarafından kullanım alışkanlıkları göz önüne alındığında, 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’nin, bir toplanma mekanından çok bir anımsama, anımsatma ve anma mekanı niteliğini taşıması beklenmektedir. Bu anlamda yarışmacı ekiplerden, mevcut bir park içine yerleştirilmiş bir anıt önerisinin ötesine geçen ve alanın çevresel ilişkilerini de gözeterek parkın bütününe yönelik, bütüncül bir kamusal alan elde etmeyi hedefleyen, yapısal ve bitkisel tasarım önerileri getirmeleri beklenmektedir. Tasarım önerileri getirilirken, şartname ekinde sunulan ve yerleri değiştirilemeyecek/ kaldırılamayacak olan bitki varlığının mutlak gözetilmesi yarışmacılardan beklenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine uygun tek aşamalı Tasarım Proje Yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri

Yarışmanın konusu olan anıt ve anma yeri, İzmir Alsancak semti, Umur Bey Mahallesi, Asteğmen Besim Bey Parkı olup, bu şartnamede “Park” olarak anılacaktır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı kapsamında tasarlanacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma; heykeltıraş, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, mimar ve şehirplancılarının katılımlarına açıktır. Yarışmaya katılacak ekipler yarışma alanının özelliği nedeniyle yukarıdaki disiplinler arasından biri peyzaj mimarı olmak üzere en az iki meslek grubundan oluşmak zorundadır. Mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösterir belgelerini, heykeltıraş olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomasını ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir kişinin ekipbaşı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesiwww.izmirworkshop.org internetsitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.
 • Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
 • Ekip Başının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
 • Meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Şartname alıp; ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

 • Şartname www.izmirworkshop.org internet adresinden indirilerek elde edilebilir.
 • Şartname bedeli 10 TL’dir.
 • Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir Şubesi TR640001500158007292289040numaralı IBAN hesabına, ‘10 Ekim Anıtı ve Anma YeriProje Yarışması Şartname Bedeli’ açıklama notunu yazdırarak yatırılması ve alındı makbuzunun yarışma raportörlüğüne e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
 • Alanın yakın çevre ve referans noktalarını gösterir krokisi (EK-1)
 • Alanın 1/1000 ölçekli halihazır haritası(EK-2)
 • Alanın 1/1000 ölçekli kısmi uygulama imar planı (EK-3)
 • Alanın mevcut ağaç rölövesi ve bitki müdahale paftası(EK-4)
 • Altyapı verileri (EK-5)
 • Alanın uzak, yakın ve havadan çekilmiş video ve fotoğrafları (EK-6)

Yarışmacılardan İstenenler

 • Yarışmacılar aşağıda listesi verilen çizimleridijital olarak teslim edeceklerdir:
 • Tasarımın ana fikrini, çevresel ilişkilerini, yakın çevre düzenlemesini gösteren konsept şemaları ve açıklama raporu,
 • 1/200 ölçekli vaziyet planı,
 • 1/100 ölçekli plan, yeterli sayıda kesit ve görünüş,
 • Yarışmacının uygun gördüğü alandan 1/50 ölçekli sistem çizimleri,
 • Üç boyutlu görseller.
 • Tasarımlarda yer alması muhtemel anıt/plastik elemanın bulunduğu durumda, tasarımı eniyi ifade edebilecek şekilde gerçek maketten çekilmiş 360 derece görüntülü, 30 sn süreli video kaydı, ya da sanal olarak hazırlanmış video renderları 5gb’ı aşmayacak şekilde taşınabilir bellek içinde gönderilmelidir.
 • Tüm çizimler 4 adet A0’ı geçmeyecek yatay olarak konumlandırılmış şekilde, aşağıdabelirtilen formatta taşınabilir bellek içinde teslim edilecektir. Sağ alt köşelerinde asılma şeması, sağ üst köşede 1×5 cm ebatlarında ve 5 rakamdan oluşan rumuz belirtilecektir.
 • Tüm çizimler orjinal paftalara sadık kalınarak jpg veya pdf formatında, raporlar wordformatında, fotoğraflar 300 dpi baskı çözünürlüğünde ve pdf/jpg formatında, videolar 30sn’yi geçmeyecek şekilde taşınabilir bellek içinde (belleğin üzerine ve bellek içerisine konan dosyalara rumuz yazılarak ve doküman yazar bilgileri gizlenmiş/rumuza çevrilmiş halde) yazılarak) teslim edilecektir.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar ve Yarışmacılardan İstenen Diğer Belgeler

 • Yarışmacılar projelerini, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde İZMİRBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “10 EKİM ANITI VE ANMA YERİ PROJE YARIŞMASI yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:
 • Proje tesliminin yer aldığı harici bellek.
  • Ekip başının dolduracağı Madde 19.’ da yer alan kimlik formu.
 • Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Taahhüt Belgesi (tüm ekip üyeleri tarafından imzalanacaktır).
 • Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi, heykeltıraşları için ise GSF Heykel Bölümü Lisans diploması.
 • İletişim adresi, e-posta ve telefonları. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazacaklardır. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.
 • Aşağıda belirtilen maddelere uymayan tasarımlar jüri kararı ile tutanağa geçirilmekşartıyla yarışmaya kabul edilmez:
 • Yarışmaya Katılım Koşulları başlığı altında belirtilen uyulması zorunlu koşullara uymayan tasarımlar,
 • –          Yarışmacılardan İstenenler başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu tasarımlar,
 • Kimlik Zarfına konulacak belgeler dışındaki sunumların herhangi bir yerinde tasarım sahibini tanıtan, kimliğini belli eden veya el yazısı ile yazılmış not vb. işaretler bulunan tasarımlar.

Yarışma İletişim

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

‘10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’ Yarışması Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı Kültürpark Hizmet Binası No:50 35250 Konak / İzmir

Tel:  0232 2931090 – 293 11 09

Faks:0232 2934044

Web: www.izmirworkshop.org

E-Posta: info@izmirworkshop.org

10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 60.000 ₺

İkincilik Ödülü: 45.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 30.000 ₺

1. Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺

2. Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺

3. Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺

Satın Alma: 30.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 14 ARALIK 2020 Saat:17.00

Sonuç Bildirim Tarihi: 29 ARALIK 2020

10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.izmirworkshop.org/tr/yarisma-10-ekim-aniti-ve-anma-yeri/13/1

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap