Suluova Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Suluova Belediyesi tarafından Suluova ilçesinin ekonomik potansiyelinin sergilenmesi, doğal zenginliklerinin gösterilmesi amacıyla Suluova Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Suluova Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Suluova Belediyesi
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üzeri herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 16 ARALIK 2020 Saat: 23.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 ARALIK 2020
  Ödüller:

Başarı Ödülü: 3.000 ₺ (3 Adet)
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
Sergileme: 250 ₺ (30 Adet)
 

   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Fotoğraf Yarışması konusu “Suluova’da Yaşam” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

Yarışmada; tarım ve hayvancılığı ile ön plana çıkan ilçemizin; yer altı zenginliklerinin, doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin geniş kitlelere ulaştırılması; aynı zamanda gelişen sanayi ağı ile son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde ilçede gerçekleşen ekonomik kalkınmanın belgelenmesi; birey ve toplum yaşantısından kesitlerin fotoğraflanması; ilçemizin ulusal boyutta tanıtılması ve bu yolla kaliteli görsel arşiv oluşturulması; ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması; fotoğraf sanatına kendini adamış sanatçıların ilçemizde çalışmasına olanak sunulması; ilçemizde fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yarışma Kategori-Bölümleri:

Yarışma; dijital (sayısal) kategoride tek bölümdür. Renkli ve siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Düzenleme Kurulu üyeleri, Seçici Kurul üyeleri, TFSF Temsilcisi ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısını değiştirecek manipülasyonlar yapılmamış olmalıdır. Bu tarz fotoğraflar yarışma dışı tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışma dışında tutulur.
 • İnsanlı veya drone benzeri insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar ile yarışmaya katılım sağlanabilir, bu şekilde çekilecek tüm fotoğraflarla ilgili gerekli izinler ve yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğrafın başka organizasyonlarca düzenlenen yarışmalarda ödül almış olması ya da yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayımlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.
 • Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, ünvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Kullanım İzinleri Hakkında

 • Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Suluova Belediyesi’nin www.suluova.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Ödül alan, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan fotoğraflar sergi amaçlı olarak basılı hale getirilebilir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan, sergilenmeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların, Suluova Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Suluova Belediyesi ödül, sergileme kazanan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleme Kurulu ile TFSF YK kararları geçerlidir.
 • Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
 • Yarışma sonucu Suluova Belediyesi’nin www.suluova.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara düzenleme kurulu tarafından telefon ve/veya elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

Telif Hakları

 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğraflarının Suluova Belediyesi yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla, kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraf ile kolaj gibi grafik düzenlemeler yapılması durumunda, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Suluova Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Suluova Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Ödül alan, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan fotoğraflar için, eser sahibi, verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu, beyan ve taahhüt eder.
 • Suluova Belediyesi, fotoğrafların bu şartnamede belirtilen durumlar dışarda başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez. Öte yandan eserlerin üçüncü kişilerce bu şartname kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumu olursa; Suluova Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Suluova Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Ödüller Hakkında

 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Suluova Belediyesi tarafından yatırılacaktır. Hak sahibinin hesap numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri zamanında göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Ödül ve/veya sergileme alan, satın alınan fotoğraflar Suluova Belediyesi’nin www.suluova.bel.tr ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr, http://tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2020’de ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul (Jüri) ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden elektronik posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (elektronik posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Fotoğrafların, boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemleri yapıldıktan sonra tek oturumda sisteme yüklenmesi önerilir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir.
 • Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme

1.Adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2.Adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.

3.Adım: Sonraki karakter, bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital için “D”).

4.Adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.Adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın Suluova’da çektiği 1 no’lu “Maden” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_maden” veya “Şeker Cami” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD2_seker_cami” gibi olmalıdır.

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Suluova Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Sekretaryası – İletişim:

Koordinatör: Emre GÜCEK (Suluova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

Sekreter: Merve USTA

İletişim: 444 76 79 – 0 358 417 20 59 (Dahili 1507)

Adres: Suluova Belediyesi Hizmet Binası – Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:146

Suluova Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Başarı Ödülü: 3.000 ₺ (3 Adet)

Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)

Sergileme: 250 ₺ (30 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 16 ARALIK 2020 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi : 21 ARALIK 2020

Suluova Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/suluova-belediyesi-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap