2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat Slogan Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi tarafından, 2022 yılının göç yılı ilan edilmesi münasebetiyle göç olgusuna dikkat çekerek,  yerelde sürdürülebilir kent yaşamını ve değişen şartlara uyum sağlayacak bir göç politikası oluşturulmasına farkındalık yaratarak katkı sunmak amaçlarıyla 2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat Slogan Yarışması düzenleniyor. Ödüllü slogan yarışması başvuruları devam ediyor.

2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat Slogan Yarışması

Düzenleyen:Lüleburgaz Belediyesi
Kategori:Slogan Yarışması, Ödüllü Yarışmalar, İlkokul Yarışmaları,
Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:9 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:28 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 KASIM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Tablet
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Kişilerin yaşamakta olduğu topraklardan, alıştıkları sosyal yapılardan, benimsemiş olduğu toplumsal yaşamdan ayrılarak veya ayrılmaya zorlanarak yeni yaşam alanlarına hareket etme süreci olarak tanımlanan göç olgusu, savaşlar, demografik değişimler, depremler, iklim değişikliği, ekonomik ve sosyal değişkenler gibi çeşitli nedenlerle gönüllü ya da zorunlu olarak gerçekleşmektedir.

Değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullar sonucunda dünyada artan göç hareketleri ile birlikte ülkeler artık yeni göç politikaları üretmektedir. Bu durumda yerel yönetimlerin de kentleri için sürdürülebilir kent yaşamını sağlamak ve değişen şartlara uyum sağlayan göç politikalarını oluşturmaları önem taşımaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’nin raporuna göre, ”Dünyada kırsal kesimden kentlere göç,2050 yılına dek artarak devam edecek. Bu tarihe kadar kent nüfusuna 2,5 milyar kişi daha eklenecek. Bugün %55 olan kentlerde yaşayanların dünya nüfusuna oranı 2030’da %60’a 2050’de ise %68’e ulaşacaktır.  Nüfus artışı ve kente göçün %90’ına yakını Asya ve Afrika tarafından gerçekleştirilecek olsa da durum Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. BM’ye göre şu anda %75,1 olan Türkiye’deki kentli nüfus 2050 yılında %86’ya yükselecek ”şeklinde belirtilmiştir.

Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi 2022 yılını göç yılı ilan etmiştir. Bu yarışmanın amacı “Göç” olgusuna dikkat çekerek,  yerelde sürdürülebilir kent yaşamını ve değişen şartlara uyum sağlayacak bir göç politikası oluşturulmasına farkındalık yaratarak katkı sunmaktır.

Slogan Yarışması Katılım koşulları

Slogan yarışmasına katılım koşulları ise şöyle;

 • Yarışma ulusal ve tek kademeli olup, 9 yaş ve üzeri herkese açıktır.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla 3 adet sloganla katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak katılımcının sloganı ile birlikte adı-soyadı, yarışma için katılımcı tarafından belirlenmiş olan rumuz,  T.C.  kimlik numarası,  açık adresi, telefon numarası ve varsa e-posta adresi ve velinin imzasının bulunduğu katılım formunu iletmesi gerekmektedir. Katılım Formu Şartname eklerinde yer almaktadır.
 • Yarışma ile ilgili başvurular adrese posta, faks yolu ile veya iletişim kısmında bilgisi verilen e-posta adresine ya da elden Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili başvuru ve teslimler için;

Elden veya posta-kargo ile katılımlarda;

 • Yarışmacı her slogan için ayrı ve kapalı bir katılım formu düzenleyecektir.
 • Formun yer aldığı kapalı zarfın üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı en az altı  (  6)  haneli  “RUMUZ”  ile    “Lüleburgaz Belediyesi Slogan Yarışması”  ifadesi bulunacaktır.  Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.
 • e-mail ile katılımlarda; Yarışmacı her slogan için ayrı bir rumuz ile sloganyarismasi@luleburgaz.bel.tr adresli Lüleburgaz Belediyesi’  ne ait mail adresine doldurdukları katılım formunu gönderecektir.
 • Tüm rumuzlara ait bilgiler ayrı bir yerde Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nca gizli olarak yarışma sonuçlanana kadar saklanacaktır. Yapılan başvuruların ve katılımcıların kimlik doğrulaması yarışma sekretaryası tarafından yapılacaktır. Kimlik doğrulaması yapılan yarışmacılar değerlendirmeye alınacaktır.
 • Her katılımcı,  en fazla üç tane rumuz ve her rumuz için bir sloganla yarışmaya katılabilir.
 • Sloganlar,  konuyu tam ve net bir şekilde anlatmalı,  akılda kalıcı olmalı,  yalın ve anlaşılır olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan sloganın orijinal olması, ilk defa dile getiriliyor olması ve herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olması ve daha önce kullanılan söz dizimlerinin değiştirilmesinden elde edilmemiş olmalıdır.  Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3.  şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
 • Konu ile ilgili daha geniş bilgi iletişim kısmında belirtilmiş olan telefon numarasından alınabilir.
 • Oluşturulacak jürice yarışma birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm sloganların kullanım hakkı Lüleburgaz Belediyesine ait olacaktır.
 • Katılımcılar; dereceye giren sloganlarının, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nın beyan ettiği alanlarda, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiklerini peşinen kabul ederek ve buna bağlı olarak,  gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,  gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,  faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için de tam yetki verdiklerini kabul ederler.
 • Katılımcılar Lüleburgaz Belediyesinin ödül alan sloganları kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan slogan; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Lüleburgaz Belediyesini temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda,  medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 • Katılım formunu doldurup yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki bütün katılım ve yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Lüleburgaz Belediyesi’nin kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Diğer Hususlar

 • Şartnamenin ana ilke ve esasları çerçevesinde,  ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirleri almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya Lüleburgaz Belediyesi yetkilidir.
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi sonucu ödülle değer slogan bulunmadığı takdirde Yarışma Lüleburgaz Belediyesi tarafından iptal edilir.
 • Ödülle değer bulunmayan tüm katılımcıların sloganları Lüleburgaz Belediyesi tarafından imha edilecektir.

Yarışma İletişim ve Başvuru Şekli

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

Kültür İşleri Müdürlüğü

Adres: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli 39750

Tel: 0288 417 10 12

Faks: 0288 417 47 79

E-posta: sloganyarismasi@luleburgaz.bel.tr

0288 417 10 12 Dahili: 2254-2255

2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat Slogan Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Laptop
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Tablet

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 KASIM 2021

2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat Slogan Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://luleburgaz.bel.tr/2022-goc-yilini-sen-anlat/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap