Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2023

Pınar Süt tarafından, çocukların hayal gücünü kullanıp resimler çizmeleri amacıyla “Benim İçin Cumhuriyet” temasıyla Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 42.’si düzenlenen ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2023

Düzenleyen:Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş.
Kategori:Tasarım Yarışması, Resim Yarışması, İlkokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı.
Kimler Başvurabilir:İlkokul ve ortaokul öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:30 HAZİRAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 EYLÜL 2023
Ödüller:7 Başarılı Yarışmacıya: Katlanır Bisiklet + Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
7 Başarılı Yedek Yarışmacıya: Kablosuz Kulaklık + Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
3 Başarılı Yarışmacıya: 9 Ay Süresince Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitim Bursu
+ “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Yarışmanın konusu “Benim İçin Cumhuriyet” olarak belirlenmiştir.

Hedef Kitle

Yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilirler.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Kriterler

 • Öğrenciler yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
 • Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
 • Her öğrenci istediği sayıda resim ile yarışmaya katılabilir. Yarışma gönüllülük esasına göre düzenlenecek olup yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde yarışma sitesinde yer alan D. Başvuru bölümünde yer alan Tablo-1’deki etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

Pınar Çocuk Resim Yarışması 2023 Başvuru Koşulları ve Şekli

 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yaşar Holding ve Yaşar Holding’e bağlı şirket çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya resimlerin kargo yoluyla gönderilmesi ya da dijital platformlarımız üzerinden katılım mümkündür.
 • Katılımcılar, yarışma şartnamesi ve başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Pınar sorumlu değildir.

Kargo Yoluyla Başvuru

 • Resmini kargo yoluyla göndermek isteyen katılımcılar kargo bedelini kendileri karşılayarak en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması” adıyla Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş Yunus Emre Mh. Kemalpaşa Cd. No:317 P.K. 35060 Pınarbaşı – Bornova / İZMİR adresine gönderim yapabilirler. Kargo firmalarından karşı ödemeli gönderim bedelleri şirket tarafından karşılanmayacaktır.
 • Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulun ismi, öğrenci ebeveyninin; adresi, ili, coğrafi bölge bilgisi, e-mail adresi ve telefon numaraları kişinin rızası ile açık olarak yazılmalıdır. Söz konusu bilgilerin üçüncü bir kişi tarafından paylaşılması durumunda, bu kişi ya da kurum rızanın Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal mevzuatlara uygun şekilde alınmasını temininden ve bu gereklerin yerine getirilmemesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan sorumludur.
 • Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dijital Başvuru

 • Yarışmaya dijital platformlardan katılmak isteyen yarışmacılar, www.pinar.com.tr, pinarcocukresimyarismasi.com web sitelerinde ve Pınar’la Yaşam sosyal medya hesaplarının profillerinde belirtilen linke yarışmacı resimleri yüklenebilecektir.
 • Dijital platformlardan resimlerini göndermek isteyen yarışmacılar pinarcocukresimyarismasi.com web sitesinde yer alan linkteki formda yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulun ismi, öğrenci ebeveyninin; adresi, ili, coğrafi bölge bilgisi, e-mail adresi ve telefon numaraları mutlaka eksiksiz doldurulmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Resimlerini pinarcocukresimyarismasi.com’ deki linke yükleyecek yarışmacıların, resimlerin orijinallerini mutlaka saklamalıdır. Aksi takdirde kazanan yarışmacılar, resimlerinin asıllarını ibraz edemedikleri durumda yarışmaya dahil edilemeyecektir.
 • Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.
 • Katılımcı işbu yarışma neticesinde ortaya çıkan eserlere ilişkin haklarını, herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş.’ye devretmeyi peşinen kabul eder.

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılan resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman seçici kurul (Prof. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Hayri Esmer, Doç. Dr. Öğretim Üyesi Devabil Kara) tarafından Temmuz 2023’de yapılacaktır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Pınar yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 • ·  Yapılan değerlendirmede; çocukların özellikle yaş grupları baz alınarak sosyal ve kültürel gelişimleri de dikkate alınmaktadır. Yaratıcılıkları, hayal gücünün farklılığı ve genişliği, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılmaktadır. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilmektedir.
 • Resimlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. Pınar, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

1- Öğrencilerin yaş dönemlerine uygun bir şekilde hayal gücünü kullanma ve geliştirme becerisi.

2- Öğrencilerin yine yaş dönemlerine uygun bir şekilde sergiledikleri yaratıcılığa, duyarlılığa ve özgün görsel biçimleme ya da ifadelendirme becerisi.

3- Tercih ettiği resim tekniğini yeterli ve amacına uygun bir düzeyde kullanıp kullanmadığı.

Yarışma İletişim

Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, info@pinar.com.tr mail adresine ve 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2023 Ödülleri

7 Başarılı Yarışmacıya: Katlanır Bisiklet + Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
7 Başarılı Yedek Yarışmacıya: Kablosuz Kulaklık + Profesyonel Resim Malzemelerinden Oluşan Resim Çantası
3 Başarılı Yarışmacıya: 9 Ay Süresince Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitim Bursu
+ “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası”

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihleri: 30 HAZİRAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 EYLÜL 2023

Sanal Sergi: TEMMUZ – ARALIK 2023

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.pinar.com.tr/hakkimizda/detay/42-Uluslararasi-Pinar-Cocuk-Resim-Yarismasi/4004/6734/0

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap