Liseliler Arası Trafikte Gör Görünür Ol Slogan Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizde önemli toplumsal sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan trafik kazaları neticesinde her yıl yaşanan can kayıpları ve maddi kayıpları azaltmak için toplumsal bilinç oluşturulması, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bu konuda bilinçlenmelerinin sağlanması amaçlarıyla Liseliler Arası Trafikte Gör Görünür Ol Slogan Yarışması düzenleniyor. Ödüllü slogan yarışması başvuruları devam ediyor.

Liseliler Arası Trafikte Gör Görünür Ol Slogan Yarışması

Düzenleyen:Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde.
Kategori:Slogan Yarışması, Edebiyat Yarışması, Lise Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye geneli resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:18 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:6 HAZİRAN 2023
Ödüller:Yarışmada il çapında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Günümüzde toplumsal hayatın hareketlilik temeline dayanmasına binaen hayatımızın merkezinde olan kara yolu ulaşımı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar, ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline de gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları nedeniyle; dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi hayatını kaybetmekte, yaklaşık olarak 78 milyon insan yaralanmakta ve çok yüksek miktarlarda sosyoekonomik kayıp meydana gelmektedir.

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki on yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, öğrencilerimizin motivasyon ve duyarlılıklarını artıracağı için yarışma teması “Trafikte Gör, Görünür Ol” olarak belirlenmiştir.

Amacı

Ülkemizde önemli toplumsal sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan trafik kazaları neticesinde her yıl yaşanan can kayıpları ve maddi kayıpları azaltmak için oluşturulması gereken toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkmasını ve öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak.

Kapsamı

Türkiye geneli resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencileri.

Liseliler Arası Trafikte Gör Görünür Ol Slogan Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (EK-1)
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerde öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu gözetilir.
 • Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri işlenemez. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz. (EK-2)
 • Yarışma kapsamında engelli bireylerin engel türleri göz önünde bulundurularak, etkinliğe katılımı teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler, okul müdürlükleri ile İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından alınacaktır.
 • Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcılar “Yarışma Şartnamesi’ni ve eklerini öğrenim gördükleri okuldan talep edebilir, “Başvuru Formu’nu doldurmak, katılım şartlarının tamamını sağlamak ve karikatürlerini okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Eser sahipleri karikatürlerin orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından katılımcılara teslim edilebilecektir.
 • Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Katılım Şartları

• Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde olmalıdır.

• Eserler ayrıca imzalanmış (öğrenci velisi tarafından) ve taranmış şekilde gönderilecektir.

Sloganlar en fazla beş kelimeden oluşmalıdır.

• Eser sahibine ait bilgileri içeren Ek-3 sloganın arka yüzüne yapıştırılacaktır.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir sloganla katılabilecektir.

• Yarışma kapsamında öğrenciler sloganlarını Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun şekilde öğrenim gördüğü okula teslim edecektir.

• Katılımcı öğrenciler slogan ile birlikte Ek-1 ve Ek-2’yi de teslim etmelidir.

• Evrakları eksik olan slogan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Telif Hakları

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Karikatürlerin basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için eserleri kullanabilecektir. (EK-1)
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde yargı yolu açıktır.

Değerlendirme

• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.

• Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eser İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

• İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren ilk 3 eser belirlenecektir.

• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

Liseliler Arası Trafikte Gör Görünür Ol Slogan Yarışması Ödülleri

Yarışmada il çapında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 6 HAZİRAN 2023

Liseliler Arası Trafikte Gör Görünür Ol Slogan Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yerkoyeml.meb.k12.tr/icerikler/liseliler-arasi-trafikte-gor-gorunur-ol-slogan-yarismasi_13994496.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap