OPET “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Ödüllü İyi Uygulamalar Yarışması 2024

Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET iş birliğinde, öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalık ve bilincin artırılması, bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilerek, sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi amaçlarıyla OPET “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Ödüllü İyi Uygulamalar Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

OPET “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Ödüllü İyi Uygulamalar Yarışması 2024

Düzenleyen:Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET iş birliğinde
Kategori:Tasarım Yarışması, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Resmî okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler.
Son Başvuru Tarihi:24 NİSAN 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:17 HAZİRAN 2024
Ödüller:4 Ayrı Kategorinin Her Birinde Ayrı Olmak Üzere
Birincilik Ödülü: 30.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 25.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺ 

Toplam Ödül: 900.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Amaçları

Yarışma ile öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalık ve bilincin artırılması, bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilerek, sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı olması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Yarışmanın Hedefleri

Eğitim yoluyla, çocukluk çağından itibaren temizlik ve hijyen alışkanlıklarının kazandırılarak okul çevresine yayılımını sağlamak, davranış değişikliğiyle de kültürel dönüşümü başlatmak hedeflenmiştir. Yarışma hedefine bağlı olarak; 

 • Okullarda, temizlik ve hijyen odağında farkındalık geliştirmek,
 • Proje amacı doğrultusunda öğretmenlerimizi teşvik ederek yaratıcılıklarını geliştirmek,
 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi doğrultusunda sosyal sorumluluk kampanyaları geliştirmek,
 • Geliştirilen sosyal sorumluluk kampanyalarını birer iyi uygulama örneği olarak yaygınlaştırmak öncelikli adımlar olarak belirlenmiştir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılacak olan uygulama örnekleri, Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi’nin amacı ve hedefleri doğrultusunda geliştirilmiş olmalıdır.
 • Yarışmaya 81 ilde resmî okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler katılacaktır.
 • Yarışmaya katılım zorunlu değildir, gönüllülük esastır ve ücretsizdir.
 • Başvurular 15 Nisan 2024 tarihine kadar okul yönetimlerine yapılacaktır.
 • Başvurular Power Point formatında kabul edilecektir. Sunum dosyası; metin, tablo, görsel, şema, video ve ses dosyaları içerebilir. Kullanılacak tüm fotoğraf, video vb. materyalin sunumun içinde kullanılması gerekmektedir. Power Point formatındaki sunum dışında herhangi bir dosya kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Hazırlanacak sunum 30 slaytı geçmemelidir.
 • Öğretmenlerin yarışmaya başvuracakları kampanya sunumlarında, kendi yürüttükleri kampanyanın adıyla birlikte kampanyalarının “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi” kapsamında hazırlandığını ifade etmesi gerekmektedir.
 • Her öğretmen yarışmaya tek bir uygulamayla katılabilecektir.
 • Bir uygulama yalnızca bir (1) öğretmen tarafından gönderilebilir.
 • Aynı okuldan birden fazla öğretmen farklı uygulamalarla yarışmaya katılabilir.
 • İyi uygulama örneklerinin hayata geçirilmesinde, öğretmenlerin öğrenciler ile iş birliği içinde ekip çalışmaları yapmaları esastır. 
 • Öğretmenler, kendi sınıfındaki öğrencilerin yanı sıra başka sınıf düzeyinden öğrencilerle de bir ekip oluşturarak okul adına yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Kampanyanın, geleneksel ve/veya dijital kanallarda yazılı/görsel/işitsel iletişiminin yapılması durumunda kampanya adıyla birlikte “Millî Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğinde yürütülen Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi kapsamında hazırlanmıştır.” ifadesinin kullanılması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğretmen ve öğrenciler, başvurusunu yaptıkları sosyal sorumluluk kampanyasının tüm haklarını Millî Eğitim Bakanlığı’na ve OPET’e devredeceğini kabul eder. Kampanya başvurusunda yer alan tüm yazılı/görsel/işitsel unsurların kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencinin öğrenim gördüğü okulu dâhil Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet siteleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları, projenin web sitesi, OPET’in sosyal medya hesapları ve web sitesi ile çeşitli ulusal veya yerel yazılı/görsel/dijital basın kuruluşlarında ve açık hava mecralarında paylaşılmasını kabul eder.
 • Başka yarışmalara katılan sosyal sorumluluk kampanyaları ve iyi uygulama örnekleri bu yarışmaya katılamaz. Sosyal sorumluluk/iyi uygulama örneklerinin daha önce sergilendiği ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğu tespit edilirse, başvuru iptal edilir. Yarışmaya gönderilen sosyal sorumluluk kampanyaları/iyi uygulama örneklerinin çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk katılımcıya aittir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti hâlinde katılımcı, kazandığı ödülü iade ile yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılacak öğretmenlerin, Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) yayınlanan “Hijyen Eğitimi Semineri” video içeriklerini izlemesi yarışmaya katılımın ön koşuludur. Eğitim programına katılacak öğretmenlerin, ÖBA’ya giriş yapmaları ve eğitim programını tamamlamaları gerekmektedir.  Eğitim programını tamamlamayanlar, İyi Uygulamalar Yarışması’na katılım için başvuruda bulunamayacaktır.
 • ÖBA’da öğretmenler için yayınlanan eğitim programı 15 Aralık 2023-15 Nisan 2024 tarihleri arasında günün her saati erişime açık tutulacaktır.
 • Okul/il/ilçe düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde, komisyon üyeleriyle öğrenciler arasında birinci dereceden akrabalık bağı olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Yarışmaya başvuru yapan öğretmenler okul düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde komisyona dâhil olamaz.
 • Yarışmaya katılım sağlayacak öğretmenler, görev yaptıkları okullar adına katılım sağlayacaklardır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve OPET tarafından gerekli görülmesi halinde katılım koşullarında ve uygulama takviminde değişiklik yapılabilir.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma sonuçları ile ilgili nihai karar Bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tarafından verilecektir. Komisyonun kararı kesin olacaktır.
 • Yarışma için hazırlanan kampanya sunumları, yarışma sonuçları açıklanana kadar herhangi bir dijital veya yerel platformda paylaşılamaz. 

Yarışma Kampanya Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Yarışmaya başvuru yapacak öğretmenler tarafından aşağıda belirlenen bölümlere dikkat edilerek bir sunum hazırlanacaktır. Hazırlanan kampanya örnekleri ek-1’de yer alan “İyi Uygulamalar Puanlama Anahtarına” göre değerlendirilecektir. Söz konusu değerlendirmelerde ana başlıklar ve bu başlıkların içeriğinde dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıca belirtilmiştir.

Kampanya Künyesi

Kampanya sunumunun ilk sayfasında kampanyaya ilişkin aşağıdaki başlıklar yer alacaktır.

 • İl/İlçe:
 • Okul Adı:
 • Öğretmen Adı/Soyadı:
 • Kampanya Adı:
 • Kampanyanın Amacı:

Bölüm Mevcut Durum Tespiti 

Mevcut durum tespit edilirken yapılan çalışmalara ve kullanılan araçlara yer verilecektir (fotoğraf, anket, röportaj gibi).

Bölüm Planlama

 • Sosyal sorumluluk kampanyasının planlama aşamasında yapılan iş ve işlemler burada yer alacaktır.
 • Kampanyanın Konusu
 • Kampanyanın Amacı
 • Temel Mesajlar
 • Kampanyanın Hedef Kitlesi
 • Sosyal Paydaşlar-Kampanya Kapsamında Yapılan İş Birlikleri
 • Zamanlama/Kampanya Takvimi

Uygulama

Uygulama aşamasında yapılan çalışmalar, faaliyetler, etkinlikler bu bölümde yer alacaktır (kampanya kapsamında kullanılan tanıtım materyalleri, duyuru etkinlikleri, eğitimler, geziler, ziyaretler gibi).

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

 • Yarışmaya katılan kampanyalar okul, ilçe ve il düzeyinde, kampanyanın konusu ve amacı, kampanya tasarımı, kampanya uygulama süreci ve kampanya etkilerini izleme süreci başlıkları ve kriterleri üzerinden değerlendirilecektir (ek-1). Yarışmaya katılacak uygulamalar okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları olarak 4 kademede ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 • Değerlendirmeler; okul, ilçe, il ve Türkiye geneli olarak yapılacaktır.
 • Okullarda yapılacak değerlendirmelerde, her okuldan (kademeye göre) 1  (bir) kampanya seçilecektir.
 • Okullardan gelen kampanyalar ilçe millî eğitim müdürlüklerinde değerlendirmeye alınacak ve her ilçede 4 ayrı kademeye göre (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 1’er (bir) kampanya seçilecek, her ilçeden seçilen 4 (dört) kampanya il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 • İlçe millî eğitim müdürlüklerinden il millî eğitim müdürlüklerine gelen kampanyalar değerlendirmeye alınacak ve 4 ayrı kademeye göre (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 1’er  (bir) kampanya seçilecek, her ilden seçilen 4 (dört) kampanya Bakanlığa gönderilecektir.
 • Bakanlık düzeyinde Türkiye genelinde yapılacak değerlendirmede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncü olarak belirlenen iyi uygulama örnekleri ödüllendirilecektir.

Yarışma Değerlendirme

Bakanlık düzeyinde yapılan nihai değerlendirme sonunda dereceye giren öğretmenlerin ve okulların ilanı Bakanlık tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esastır.

Yarışma Değerlendirme Sürecine İlişkin Özel Hususlar

 • Bir okuldaki tüm öğretmenlerin yarışmaya katılım sağlaması durumunda okul düzeyinde değerlendirme, farklı okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yapılacaktır.
 • Taşımalı eğitim, birleştirilmiş sınıf veya tek öğretmenin görev yaptığı okullarda sosyal sorumluluk kampanyası ile katılım sağlayan öğretmenler “sosyal sorumluluk kampanyasını” ilçede değerlendirilmek üzere doğrudan ilçe millî eğitim müdürlüğüne ulaştıracaktır. 
 • Şartnamede; okullarda oluşturulacak komisyonlarda görev alacak üye sayısında bazı durumlarda değişiklik yapılması mümkündür. Yönetici ve öğretmen sayısının az olduğu okullarda oluşturulacak komisyonda, üye sayısının tek sayı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Komisyonlar tarafından verilen toplam ortalama puanların birden fazla sosyal sorumluluk kampanyası için eşit olması durumunda; kampanya etkilerini izleme süreci kriteri esas alınarak değerlendirme gözden geçirilecektir.
 • Fotoğraf, video çekimleri ve mevcut durum analizleri için öğrenciyle yapılması planlanan tüm çalışmalarda ek-2’deki veli muvafakatnamesi mutlaka alınacaktır. Öğrencilere ait bilgi ve görsellerin kullanıldığı tüm uygulamalar için okul ve veli izni alınmış olmalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Şartnamede belirtildiği biçimde okullarda oluşturulacak komisyonlarda görev alacak branş öğretmenlerinin olmaması durumunda okul yönetimleri tarafından diğer branşlardan öğretmenler görevlendirilebilecektir.
 • Bir okulda yarışmaya katılım sağlayan öğretmenlerin okul düzeyindeki değerlendirme komisyonunda görev alamayacak olmaları göz önüne alındığında, ortaokullarda ve liselerde değerlendirme sürecinde görev alacak olan komisyon üyeleri için belirtilen branşlarda değişiklik yapılabilecektir.
 • Mevcut durum tespiti yapılırken kullanılacak araçlarda (fotoğraf, anket, röportaj gibi); Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi 5. Maddesine göre “Sosyal etkinlikler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yapılır.” İfadesine aykırılık teşkil etmeyecek biçimde hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Okullarda Değerlendirme Süreci 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Değerlendirme Süreci

 • Sosyal sorumluluk kampanya sunumları 15 Nisan 2024 tarihine kadar USB bellekle okul yönetimlerine teslim edilecektir.
 • Okul yönetimleri, ek-3’te yer alan formu doldurarak imza karşılığında kampanya sunumlarını teslim alacaklardır. 
 • Yarışmaya başvuran kampanyalar okul düzeyinde oluşturulacak bir komisyon marifetiyle  değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde her bir komisyon üyesi uygulamaları bireysel olarak ek-4 formuna göre değerlendirecektir. Tüm komisyon üyelerinin bireysel olarak verdikleri toplam puanlar ek-5 forma eklenecek, her bir uygulama için ortalama puanlar alınacak ve birinci olan iyi uygulama örneği seçilecektir.
 • Değerlendirme; 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen (olmaması durumunda okul öncesi öğretmenlerinden biri görevlendirilecektir), iki okul öncesi öğretmeninden oluşacak 5 kişilik bir komisyon ile değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır (okuldaki öğretmen sayısına bağlı olarak komisyon üye sayısı tek sayı olacak biçimde düzenlenebilecektir).
 • Komisyon üyeleri, okul komisyon değerlendirme formuna (ek-5) uygun olarak sosyal sorumluluk kampanyalarını komisyon ortalamasına göre değerlendirecek ve iyi uygulama örneğini seçecektir. Her bir sosyal sorumluluk kampanyası değerlendirme formuna sırasıyla işlenerek puanlanacaktır. Değerlendirme sonunda okul düzeyinde (ek-6) iki adet tutanak düzenlenecek ve imzalanacaktır. Tutanağın bir nüshası okulda kalacak, diğer nüshası ise seçilen kampanya sunumunun yer aldığı USB bellekle veya e-posta yoluyla bağlı olunan ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Okulda yapılan değerlendirme sonunda 1 (bir) adet iyi uygulama örneği belirlenecektir. Belirlenen iyi uygulama örneği elden, kargo yoluyla ya da e-posta ile en geç 22 Nisan 2024 tarihine kadar ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır.

İlkokullarda Değerlendirme Süreci

 • Sosyal sorumluluk kampanya sunumları 15 Nisan 2024 tarihine kadar USB bellekle okul yönetimlerine teslim edilecektir.
 • Okul yönetimleri, ek-3’te yer alan forma uygun olarak imza karşılığı kampanya sunumlarını teslim alacaklardır. 
 • Yarışmaya başvuran uygulamalar okul düzeyinde oluşturulacak bir komisyon marifetiyle ek-5’te yer alan değerlendirme formuna göre değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde her bir komisyon üyesi uygulamaları bireysel olarak ek-4 formuna göre değerlendirecektir. Tüm komisyon üyelerinin bireysel olarak verdikleri toplam puanlar ek-5 formuna eklenerek, her bir uygulama için ortalama puanlar alınacak ve birinci olan iyi uygulama örneği seçilecektir.
 • Değerlendirme; 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen (olmaması durumunda sınıf öğretmenlerinden biri görevlendirilecektir Rehber öğretmenin olmaması durumunda yerine görevlendirilecek öğretmen için “Okulda Yabancı Dil öğretmeninin olmaması ya da var olan öğretmenin yarışmaya katılım sağlaması nedeniyle değerlendirme komisyonunda yer alamayacak olması nedeniyle başka bir branş öğretmeni görevlendirmesi yapılabilecektir) Birinci ve ikinci sınıf öğretmenlerini temsilen bir sınıf öğretmeni, üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmenlerini temsilen bir sınıf öğretmeninden oluşacak 5 kişilik bir komisyon ile değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır (okuldaki öğretmen sayısına bağlı olarak komisyon üye sayısı tek sayı olacak biçimde düzenlenebilecektir).
 • Komisyonun toplanması ve uygulamaları değerlendirmesiyle ilgili süreç için gerekli organizasyon, okul yönetimleri tarafından yapılacaktır.
 • Komisyon üyeleri, okul komisyon değerlendirme formuna (ek-5) uygun olarak sosyal sorumluluk kampanyalarını komisyon ortalamasına göre değerlendirecek ve iyi uygulama örneğini seçecektir. Her bir sosyal sorumluluk kampanyası değerlendirme formuna sırasıyla işlenerek puanlanacaktır. Değerlendirme sonunda okul düzeyinde (ek-6) iki adet tutanak düzenlenecek ve imzalanacaktır. Tutanağın bir nüshası okulda kalacak, diğer nüshası ise seçilen kampanya sunumunun yer aldığı USB bellekle veya e-posta yoluyla bağlı olunan ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Okulda yapılan değerlendirme sonunda 1 (bir) adet iyi uygulama örneği belirlenecektir. Belirlenen iyi uygulama örneği elden, kargo yoluyla ya da e-posta ile en geç 22 Nisan 2024 tarihine kadar ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır.

Ortaokullarda Değerlendirme Süreci

 • Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk kampanya sunumları
  15 Nisan 2024 tarihine kadar USB bellekle okul yönetimlerine teslim edilecektir.
 • Okul yönetimleri, ek-3’te yer alan formu doldurarak imza kampanya sunumlarını teslim alacaklardır. 
 • Yarışmaya başvuran uygulamalar okul düzeyinde oluşturulacak bir komisyon marifetiyle ek-5’te yer alan değerlendirme formuna göre değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde her bir komisyon üyesi uygulamaları bireysel olarak ek-4 formuna göre değerlendirecek, tüm üyelerin toplam puanları üzerinden uygulamanın aldığı ortalama puan ek-5 formuna göre hesaplanacaktır.
 • Değerlendirme; 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen (olmaması durumunda Fen Bilimleri dersini okutan  öğretmenlerden biri görevlendirilecektir), bir Türkçe öğretmeni ve bir Matematik öğretmeninden oluşacak 5 kişilik bir komisyon ile değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır (okuldaki öğretmen sayısına ve branş öğretmenlerine bağlı olarak komisyon üye sayısı tek sayı olacak biçimde düzenlenebilecektir).
 • Komisyonun toplanması ve uygulamaları değerlendirmesi ile ilgili süreç için gerekli organizasyon, okul yönetimleri tarafından yapılacaktır.
 • Komisyon üyeleri, okul komisyon değerlendirme formuna (ek-5) uygun olarak sosyal sorumluluk kampanyalarını komisyon ortalamasına göre değerlendirecek ve iyi uygulama örneğini seçecektir. Her bir sosyal sorumluluk kampanyası değerlendirme formuna sırasıyla işlenerek puanlanacaktır. Değerlendirme sonunda okul düzeyinde (ek-6) iki adet tutanak düzenlenecek ve imzalanacaktır. Tutanağın bir nüshası okulda kalacak, diğer nüshası ise seçilen kampanya sunumunun yer aldığı USB bellekle veya e-posta yoluyla bağlı olunan ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Okulda yapılan değerlendirme sonunda 1 (bir) iyi uygulama örneği belirlenecektir. Belirlenen iyi uygulama örneği elden, kargo yoluyla ya da e-posta ile en geç 22 Nisan 2024 tarihine kadar ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır.

Liselerde Değerlendirme Süreci

 • Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk kampanya sunumları
  15 Nisan 2024 tarihine kadar USB bellek ile okul yönetimlerine teslim edilecektir.
 • Okul yönetimleri, ek-3’te yer alan formu doldurarak imza karşılığı kampanya sunumlarını teslim alacaklardır. 
 • Yarışmaya başvuran uygulamalar okul düzeyinde oluşturulacak bir komisyon marifetiyle ek-5’te yer alan değerlendirme formuna göre değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde her bir komisyon üyesi uygulamaları bireysel olarak ek-4 formuna göre değerlendirecektir. Tüm komisyon üyelerinin bireysel olarak verdikleri toplam puanlar ek-5 forma eklenerek, her bir uygulama için ortalama puanlar alınacak ve birinci olan iyi uygulama örneği seçilecektir.
 • Değerlendirme; 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen (olmaması durumunda Yabancı Dil dersini okutan öğretmenlerden biri görevlendirilecektir), bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, bir Matematik öğretmeninden oluşturulacak 5 kişilik bir komisyonla değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır okuldaki öğretmen sayısına ve branş öğretmenlerine bağlı olarak komisyon üye sayısı tek sayı olacak biçimde düzenlenebilecektir).
 • Komisyonun toplanması ve uygulamaları değerlendirmesi ile ilgili süreç için gerekli organizasyon, okul yönetimleri tarafından yapılacaktır.
 • Komisyon üyeleri, okul komisyon değerlendirme formuna (ek-5) uygun olarak sosyal sorumluluk kampanyalarını komisyon ortalamasına göre değerlendirecek ve iyi uygulama örneğini seçecektir. Her bir sosyal sorumluluk kampanyası değerlendirme formuna sırasıyla işlenerek puanlanacaktır. Değerlendirme sonunda okul düzeyinde (ek-6) iki adet tutanak düzenlenecek ve imzalanacaktır. Tutanağın bir nüshası okulda kalacak, diğer nüshası ise seçilen kampanya sunumunun yer aldığı USB bellekle veya e-posta yoluyla bağlı olunan ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Okulda yapılan değerlendirme sonunda 1 (bir) iyi uygulama örneği belirlenecektir. Belirlenen iyi uygulama örneği elden, kargo yoluyla ya da e-posta ile en geç 22 Nisan 2024 tarihine kadar tutanağı ile birlikte bağlı olunan ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde Değerlendirme Süreci

 • İlçe genelinde okullardan gelen tüm iyi uygulama örnekleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde tutanaklarıyla birlikte toplanacaktır.  Toplanan iyi uygulama örnekleri kademelere göre tasnif edilecektir (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise).
 • İlçe millî eğitim müdürlüklerinde, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürü başkanlığında, strateji geliştirme şube müdürü ile ilçe millî eğitim müdürünün uygun göreceği en az 1 (bir) en fazla 5 (beş) şube müdürünün katılımı ile bir komisyon oluşturulacaktır. Komisyon üye sayısının tek sayıda olmasına dikkat edilecektir.
 • İlçe millî eğitim müdürlüklerinde şube müdürlerinden oluşturulacak komisyon üye sayısı kadar personel bulunmaması halinde ilgili şube müdürü başkanlığında 1 lise, 1 ortaokul, 1 ilkokul, 1 okul öncesi okul müdürlerinden oluşacak komisyon kurulabilir.
 • İlçelerde; komisyonun toplanması ve uygulamaların değerlendirmesi ile ilgili süreç ilçe millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürlüğü tarafından organize edilecektir.
 • İlçe düzeyinde değerlendirmeler 22 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri yapılacaktır.
 • Değerlendirmeyi her bir komisyon üyesi bireysel olarak Ek-4 formuna göre yapacaktır. Tüm komisyon üyelerinin bireysel olarak verdikleri toplam puanlar, Ek-7 formuna eklenerek, her bir sosyal sorumluluk kampanyası için ortalama puanlar alınacak ve birinci seçilecektir. 
 • İlçe düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde okullardan gelen tüm iyi uygulama örnekleri okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere 4 (dört) kademede ayrı ayrı yapılacaktır. Değerlendirme sonunda ilçe düzeyinde her kademede (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) birer uygulama örneği değerlendirme kriterlerine uygun olarak seçilecektir. Böylece her ilçeden bir okul öncesi, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise olmak üzere 4 uygulama belirlenmiş olacaktır.
 • İlçe genelinde yapılan değerlendirme sonunda Ek- 8’de yer alan tutanak hazırlanarak komisyon üyeleri tarafından 2 nüsha olarak düzenlenecek ve imzalanacaktır. Tutanağın bir nüshası ilçe millî eğitim müdürlüğünde kalacaktır.
 • İlçe millî eğitim müdürlüklerinde yapılan değerlendirme sonunda her bir kademe için 1 (bir) iyi uygulama örneği (toplam 4 uygulama örneği) belirlenecektir. Belirlenen iyi uygulama örneklerinin yer aldığı USB belleklerle birlikte elden, kargo yoluyla ya da e-posta ile en geç 22 Nisan 2024 tarihine kadar imzalı tutanakla birlikte bağlı olunan il millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde Değerlendirme Süreci

 • İl genelinde ilçelerden gelen tüm iyi uygulama örnekleri, il millî eğitim müdürlüklerinde toplanacaktır.  Toplanan iyi uygulama örnekleri kademelere göre tasnif edilecektir (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise.)
 • İl millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilecek millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, Ar-Ge Biriminden şube müdürleri ile il koordinatörleri (illerde okul sayısına göre 1 ya da 2 koordinatör belirlenmiştir) komisyon içinde görev alacaklardır. İllerde projeden sorumlu koordinatör sayısına göre; il millî eğitim müdürünün uygun göreceği 1 (bir) ya da 2 (iki)  şube müdürü görevlendirilerek komisyon üye sayısının 5 (beş) olması sağlanacaktır. Komisyon üye sayısının tek sayı olmasına dikkat edilecektir.
 • İllerde; komisyonun toplanması ve uygulamaların değerlendirmesi ile ilgili süreç Ar-Ge birimleri ve il koordinatörleri tarafından organize edilecektir.
 • İl düzeyinde değerlendirme 13-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Değerlendirmeyi her bir komisyon üyesi bireysel olarak Ek-4 formuna göre yapacaktır. Tüm komisyon üyelerinin bireysel olarak verdikleri toplam puanlar Ek-9 formuna eklenerek, her bir sosyal sorumluluk kampanyası için ortalama puanlar alınacak ve birinci seçilecektir. 
 • İl düzeyinde yapılacak değerlendirme, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere 4 (dört) kademede ayrı ayrı yapılacaktır. Değerlendirme sonunda il düzeyinde her kademede (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) birer uygulama örneği değerlendirme kriterlerine uygun olarak seçilecektir. Böylece her ilden bir okul öncesi, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise olmak üzere 4 (dört) iyi uygulama örneği belirlenmiş olacaktır.
 • İl düzeyinde yapılacak değerlendirmede her iyi uygulama örneği için değerlendirme formu doldurulacak, değerlendirme sonunda komisyon üyeleri tarafından Ek-10’daki tutanak
  2 nüsha olarak düzenlenecek ve imzalanacaktır. Tutanağın bir nüshası il millî eğitim müdürlüğünde kalacaktır.
 • İl düzeyinde her kademeden belirlenmiş olan birer iyi uygulama örneği (kademelere göre toplam 4 iyi uygulama) en geç 7 Haziran 2024 tarihine kadar imzalı tutanakları ve kampanya sunumlarının yer aldığı USB bellek ya da e-posta yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Süreci

 • 81 il düzeyinde, 4 kademede (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) belirlenmiş iyi uygulama örnekleri (toplam 324 iyi uygulama örneği) Bakanlık düzeyinde oluşturulacak bir komisyon marifeti ile nihaî değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncüler olmak üzere toplam 12 iyi uygulama ödüllendirilecektir.
 • Bakanlık düzeyinde değerlendirme süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde
  10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sonuç ve Değerlendirme

Kampanya ile elde edilen kazanımlar burada yer alacaktır. Sonuç bölümü; mevcut durum ile ulaşılan durumu ortaya koyacak biçimde ele alınmalıdır.

Yarışmanın Dayanağı

 • 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
 • 2023/28 Sayılı ve 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Konulu Genelge,
 • 08.11.2022 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük A.Ş Arasında “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi İş Birliği Protokolü.

Ödül Töreni

 • Bakanlık değerlendirmesi sonrasında dereceye giren iyi uygulama örnekleri ödül töreninin yer ve tarih bilgisi duyurulacaktır.
 • Nihaî seçim sonucunda Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncüler olmak üzere toplam 12 iyi uygulama ödüllendirilecektir.
 • Ödüller düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerine verilecektir.
 • Ödül törenine, dereceye giren illerin il millî eğitim müdürleri, il Ar-Ge birimi şube müdürleri ve il koordinatörleri, ödüle hak kazanan okulların yöneticileri, uygulamayı yapan öğretmenler ile Bakanlık ve OPET temsilcileri katılacaktır.
 • Türkiye genelinde ödül almaya hak kazanan uygulamalar için ödüllendirme teknoloji çeki olarak aşağıda belirtildiği biçimde yapılacaktır.

Yarışma İletişim

Sonuçların İlan Edileceği Adres: www.tertemizyarinlar.org

Tel: 0462 223 55 52 / 12 (ASKE OFİSİ) / 14 (PROJELER OFİSİ) / TRABZON NACİ ORHAN BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MERKEZİ 0462 223 44 66

Adres: ArGe Birimi Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnönü Mh. Trabzonspor Bulvarı Meslek Lisesi Yanı Ortahisar / Trabzon

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 2024 Ödülleri

Yarışma Takvimi

Yarışma duyurusunun illere ve okullara bildirilmesi24 OCAK 2024
Sosyal sorumluluk kampanyalarının okul yönetimlerine teslim edilmesi15 NİSAN 2024
Okullarda oluşturulacak komisyonlar tarafından sosyal sorumluluk kampanyalarının değerlendirilmesi15-19 NİSAN 2024
Okullarda birinci seçilen iyi uygulama örneğinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi22 NİSAN 2024
İlçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından her bir kademe için (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) birincilerin belirlenmesi22 NİSAN-10 MAYIS 2024
İlçe millî eğitim müdürlüklerinde seçilen iyi uygulama örneklerinin il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi13 MAYIS 2024
İl millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından her bir kademe için (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) birincilerin belirlenmesi13-31 MAYIS 2024
İl millî eğitim müdürlüklerinde seçilen iyi uygulama örneklerinin Bakanlığa gönderilmesi7 HAZİRAN 2024
Her bir kademe için (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) iyi uygulama örneklerinin Bakanlık tarafından nihaî değerlendirmenin yapılması10-14 HAZİRAN 2024
Her bir kademe için (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) dereceye giren iyi uygulama örneklerinin ilan edilmesi17 HAZİRAN 2024
Ödül töreninin düzenlenmesiResmî yazı ile duyurulacaktır.

OPET “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Ödüllü İyi Uygulamalar Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://trabzonarge.meb.gov.tr/www/tertemiz-yarinlar-okullardan-baslar-projesi-basladi/icerik/1156#:~:text=TERTEM%C4%B0Z%20YARINLAR%20OKULLARDAN%20BA%C5%9ELAR%20PROJES%C4%B0%20BA%C5%9ELADI,-14.03.2024%2016&text=Yar%C4%B1%C5%9Fmaya%20%C3%96BA%27da%20%22Hijyen%20E%C4%9Fitimi,teknoloji%20hediye%20%C3%A7ekleri%20ile%20%C3%B6d%C3%BCllendirilecektir.

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap