4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek ve nitelikli eserler kazandırılması amacıyla 4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması düzenleniyor. Beste yapan herkesin katılabileceği yarışmaya başvurular devam ediyor.

 

4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması

  Düzenleyen:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

  Kategori: Kültür-Sanat, Müzik, Koro
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: İlgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 5 HAZİRAN 2020 Saat: 17:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Birincilik  :    20.000 ₺

İkincilik   :    17.500 ₺

Üçüncülük :  15.000 ₺

Mansiyon: 5.000 ₺ (5 Eser için) + Başarı Belgesi

Yarışmanın Konusu

4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması, Dünya koro müziği edebiyatına Türkiye’den çoksesli müzik alanında özgün eserler kazandırmayı hedeflemektedir. Konu ve form serbest olup yarışma, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı’na ithafen yapılacaktır.

Yarışmanın Amacı

1) Çoksesli Koro Edebiyatını dünyadaki profesyonel koroların da icra edebileceği özgün koro eserleri ile geliştirmek,

2) Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,

3) Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.

2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar.

3. Bir besteci, bir eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışmalara Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler

1. Yarışmaya gönderilecek eser:

a) Ülkemizin çoksesli müzik kültürü ile irtibat kurarak bu kültürü geleceğe taşıyabilecek özgün bir özellik sergilemelidir.

b) A capella koro için yazılmış olmalıdır. Eserin uzunluğu 4-8 dakika arasında olmalıdır.

c) Yarışmaya başvurulan eser özgün olmalıdır. Türkü düzenlemeleri ve aranjmanlar ile yarışmaya başvurulamaz. Aynı zamanda eserin yerli veya yabancı, bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.

d) Yarışmaya katılacak eserin Türkçe bir şiir ve/veya metin üstüne bestelenmesi gerekmektedir. Şiir ve/veya metnin telif hakkı bulunuyorsa, yarışmacı tarafından şiir ve/veya metin sahibinden beste yapmak için gerekli izin alınmalıdır.

e) Eser sahipleri, metin ve eser konusu ile form seçiminde özgürdür. Eserlerin metinleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, millî birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.

f) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yurt içinde ve yurt dışında hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

Not: Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.

Eser Teslimi

1. Yarışmaya her besteci, bir eserle katılabilir.

2. Eserlerin notaları:

a) Nota yazısı ve usûl bölünmelerinde geçerli uluslararası standartlar gözetilerek,

b) Sibelius veya Finale gibi bir programla elektronik ortamda formatlanmış ve A4 dosya kâğıdına yazdırılmış hali elektronik posta ile gönderilmelidir.

3. Besteciler, eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.

4. Nota ve/veya metin üzerinde eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

5. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler guzelsanatlar@ktb.gov.tr adresinden elektronik posta yolu ile kabul edilecek olup; bizzat veya posta yolu ile belge alınmayacaktır.

6. Başvuru gönderilirken elektronik postanın konu kısmına “4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” yazılacaktır.

7. Başvuru gönderilirken elektronik posta eklerinin büyük olması halinde “WeTransfer” programı ile e-postaya yönlendirilmesi uygundur.

8. Başvurular 05 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

9. Bakanlık, lüzum görülmesi halinde, önceden ilan etmek kaydıyla başvuru süresini uzatabilir.

4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması Seçici Kurul

1. Seçici Kurul, ilgili Yönetmelik’te belirtildiği şekilde, yeterli sayıda üyeden oluşur.

Seçici Kurul Üyeleri;

  • Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)
  • Burak Onur ERDEM (Devlet Çoksesli korosu Şefi)
  • Kamran İNCE (İTÜ MIAM / University of Memphis)
  • Özkan MANAV (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
  • Yiğit AYDIN (Bilkent Üniversitesi Konservatuarı)

2. Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması Ödülleri

Birincilik  :    20.000 ₺

İkincilik   :    17.500 ₺

Üçüncülük :  15.000 ₺

Mansiyon: 5.000 ₺ ve Başarı Belgeleri

Seçici Kurul, Başarı Ödülü veya Mansiyon’a değer eser bulup bulmamakta serbesttir.

Yarışmada başarı ödülü alan eserler, Devlet Çoksesli Korosu tarafından icra edilerek ve kayıt altına alınacaktır.

Bakanlık, uygun görmesi halinde önceden resmî web sitesinde ilan edeceği yer ve tarihte bir “Ödül Töreni” de düzenleyebilecektir

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 HAZİRAN 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020 içerisinde yarışma sitesinden ve Bakanlık sitesinden takip edebilirsiniz.

          

4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-258663/4-coksesli-koro-eseri-beste-yarismasi-baslamistir.html

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap