AFAD Afet Farkındalığı Konulu Kısa Film Yarışması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Turkcell sponsorluğunda, afet bilincinin geliştirilmesine yönelik katkı sağlayabilmek, kurum faaliyetlerini topluma daha iyi aktarabilmek, insanları AFAD paydaşı olmaya teşvik etmek ve kurum tarafından yapılan çalışmaların toplum tarafındaki yansımalarını görebilmeye yönelik materyal elde etmek amaçlarıyla AFAD Afet Farkındalığı Konulu Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

AFAD Afet Farkındalığı Konulu Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Turkcell sponsorluğunda
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:2 EYLÜL 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 KASIM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 80.000 ₺
İkincilik Ödülü: 50.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 30.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 10.000  (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Afet bilincinin geliştirilmesine yönelik kısa film hazırlanmasıdır. Hazırlanacak filmlerde Afet Farkındalık Eğitiminin Önemi, AFAD Gönüllülüğü, Risk Azaltma Faaliyetleri, Aile Afet Planı, Toplumun Gözünden AFAD, Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları ve Müdahale Faaliyetleri gibi AFAD’ın çalışma alanına giren konular ve sponsor görünürlüğü işlenecektir.

Yarışma Amacı

Afet bilincinin geliştirilmesine yönelik katkı sağlayabilmek, Kurum faaliyetlerini topluma daha iyi aktarabilmek, insanları AFAD paydaşı olmaya teşvik etmek ve kurum tarafından yapılan çalışmaların toplum tarafındaki yansımalarını görebilmeye yönelik elde edilecek materyallerin bilgilendirme çalışmalarında kullanılmasıdır.

Yarışma Koordinasyon Birimleri

Yürütme Birimi:

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Destek Birimi (Sponsor)

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.

Sekretarya

AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve AFAD Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülür

Yarışma Kapsamı

Yarışma, değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında gerçek – tüzel kişi ve yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açıktır.

18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi imzası olması zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmacılar, en fazla 3 eser ile yarışmaya katılabilirler. 18 yaşından küçük yarışmacılar için yasal veli veya vasisinin de onayı gereklidir.
 • Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliğini, görsel zenginlik, özgün, kurgu, amaca uygunluk vb. açıları dikkate alarak yapacaktır.
 • Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme (resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
 • Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dahil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca/ kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/tarafımızda/ kurumumuzda olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş)’ne geçeceği başta olmak üzere tüm şartları kabul ederim/ederiz.” yazısının bulunduğu katılım formu imzalanacaktır.
 • Katılım formuna katılımcıların tamamının (kurumlar için en yetkili kişinin) bilgileri yazılacak ve kişi/kişiler tarafından kendi el yazıları ile isimleri yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

* Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

Yarışmaya Katılacak Eserler İçin Kriterler

 • Filmler kurmaca, 2 boyutlu (2D) veya 3 boyutlu (3D) animasyon olarak hazırlanabilir.
 • Yarışmaya jenerik hariç en fazla 4 dakika süreli, dublajları yapılmış, 25 kare/saniye olarak izlenecek şekilde FULL HD 16:9 (1920X1080, 25p), MP4 veya MOV formatında hazırlanarak, bilgisayar data hallerinin DVD veya USB Flash Bellek ortamında AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan eserler, AFAD gönüllülüğü, risk azaltma faaliyetleri, aile afet planı, toplumun gözünden AFAD, afet sonrası iyileştirme çalışmaları ve müdahale faaliyetleri, afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri, insani yardım gibi AFAD’ın çalışma alanlarına giren konular ve sponsor(Turkcell) görünürlüğü açısından değerlendirilecektir.
 • Eserlerin jenerik veya içeriklerinde AFAD ve Turkcell logosu bulunacaktır
 • Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.(Turkcell ve Turkcell logosu hariç)
 • Hedef kitleye yönelik özgün, net ve akılda kalıcı ve etkileyici mesajlar içermelidir. Filmler, AFAD ve/veya Afet kültürü ile ilgili doğru bilgi ve tutumları vurgulamalı ve bu amaçlar doğrultusunda eserlerin fikri altyapısı ile bütünlüğü sağlanmalıdır. Filmler için üretilen tüm ürün ve hizmetler, bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesi içerisinde hazırlanmalıdır.

Eserlerin Kullanım Hakkı

Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ne ait olacaktır. T.C. İçişleri Bakanlığı Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

Eserlerle Gönderilecek Bilgi ve Belgeler

Hazırlanan eserler ile birlikte 5.4. maddede tanımlanmış ve ekte bulunan katılım formu.

Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özeti (Sinopsis).

Yarışma Sonuçlarının Duyurulması

Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesi www.afad.gov.tr aracılığıyla duyurulacaktır.

Teslim Şekli  ve Gönderim Adresi

Yarışmacılar eserlerini 2 Eylül 2022 günü 17:00’a kadar;

Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara

adresine şahsen veya kargo/posta yolu ile teslim edebileceklerdir.

Yarışma İletişim

Tel: 0 (312) 258 23 23

Faks: 0 (312) 258 2082

E-Posta: kisafilm@afad.gov.tr

AFAD Afet Farkındalığı Konulu Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 80.000 ₺
İkincilik Ödülü: 50.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 30.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 10.000  (3 Adet)

Dereceye giren eserlere ödüller vergi ve kesintiler düşüldükten sonra kalan net ödeme sütununa göre ödeme yapılacaktır.

Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece için ödül verilmeyecektir. Dereceye girenlere ayrıca Başarı Plaketi ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

*Ödül töreni Ankara’da yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 EYLÜL 2022 Saat: 15.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 KASIM 2022

AFAD Afet Farkındalığı Konulu Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.afad.gov.tr/kisafilm

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap