Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali 2022

Fidan Sanat Vakfı tarafından, Hz. Muhammed (sav) adına O’nun hayatının ve getirdiği evrensel mesajların gündeme alınması, sinema sektöründe bir farkındalık oluşturularak kısa metrajlı filmler üretilmesi ve bu niyetteki bireylerin desteklenmesi amaçlarıyla Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali 2022 düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali 2022

Düzenleyen:Fidan Sanat Vakfı
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen ve koşulları taşıyan herkes.
Son Başvuru Tarihi:23 EYLÜL 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü: 35.000 ₺
Ulusal En İyi Belgesel Ödülü: 25.000 ₺
Ulusal En İyi Animasyon Ödülü: 15.000 ₺
Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü: 35.000 ₺
Uluslararası En İyi Belgesel Ödülü: 25.000 ₺
Uluslararası En İyi Animasyon Ödülü: 15.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Projenin Teması

Yarışma Amacı

26 KASIM 2022 ’de gala ve ödül gecesi gerçekleştirilecek olan “ 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali” çerçevesinde Hz. Muhammed (sav) adına O’nun hayatının ve getirdiği evrensel mesajların gündeme alınması, sinema sektöründe bir farkındalık oluşturularak kısa metrajlı filmler üretilmesi ve bu niyetteki insanların desteklenmesi amacıyla Fidan Sanat Vakfı tarafından kısa film festivali tertip edilmiştir.

Yarışma Konusu

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in hayatının bir ahlaki yönünün işleneceği gerek sözleri, gerek davranışlarından birisinin konu edilerek, bugünün dünyasında örneklik teşkil edecek şekilde mesaj içeren eserlerin üretilmesi.

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Başvuru Koşulları

• Kısa Film Festivaline kurmaca, belgesel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Kısa Film Festivaline katılan eserler yukarıda ifade edilen üç ayrı kategoride değerlendirilecektir. Kısa Film Festivalinin yapılabilmesi için toplamda en az 15 eserin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa festival gerçekleşmez.
• Kısa film festivaline 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir.
• Yarışmaya, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra üretilmiş filmler katılabilir.
• Festivale yurt içinden ve yurt dışından tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.
• Kısa Film Festivaline, kurmaca ve animasyon dallarında süresi 13+2=15 dakika belgesel dalında ise 17+3=20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir. Katılımcılar birden fazla eserle festivale başvurabilir fakat her eser için başvuru işlemlerinin ayrı yapılması gerekmektedir.
• Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katılmaya engel değildir.
• Daha önce 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivaline başvurmuş yönetmenler festivale aynı eserler ile tekrar katılamazlar.
• Türkçe hazırlanan filmler için İngilizce, İngilizce hazırlanan filmler için Türkçe, diğer dillerde hazırlanan filmler için hem Türkçe hem İngilizce altyazı eklenmesi zorunludur.
• Kısa Film Festivaline başvurular festivalin web sayfasındaki https://www.alemlererahmetfilm.com online başvuru bölümünden veya https://filmfreeway.com/mercytouniverse üzerinden 23 EYLÜL tarihine kadar yapılabilecektir.
• Kısa Film Festivaline başvurusunda istenen materyaller:
– Filmin 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki son çıktısının indirme linki ve şifresi.
– Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)
– Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi) ve kısa özgeçmiş, varsa kazandığı ödüller ve ödül alan eserler.
– Filmin fragmanı
– Filmin afişi, varsa basın materyalleri.
• İstenen materyaller Festivalin web sitesinden eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.
• Fidan Sanat Vakfı, festival organizasyon kurum çalışanları ve 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi’nde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden akrabaları festivale katılamazlar.
• Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek Festival dışı kalan veya yarışacak eserlerin sahipleri herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
• Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivaline başvuran eser sahipleri, filmlerini 31 Ekim son başvuru tarihinden sonra festivalden çekemezler.
• Fidan Sanat Vakfı ve 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve festivale katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara özel ve mücbir durumlarda bazı ek gereken uygun süre verilebilir.
• Fidan Sanat Vakfı ve 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi’nin, katılımcıların festival koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde ilgili eseri kabul etmiş olsa dahi kısa film/filmleri festivalin dışında tutma hakkı saklıdır.
• Ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin açıklanmasından sonra 3 gün içerisinde;
– Filmin İngilizce alt yazılı DCP kopyasını
– Film Türkçe dışında bir dilde çekilmiş ise Türkçe ve İngilizce alt yazılı DCP kopyasını
– Filmden 5 adet yüksek çözünürlüklü JPG formatında fotoğrafı
– Filmin Türkçe ve İngilizce en fazla 50 Kelime olmak üzere iki ayrı sinopsisini
– Tanıtım amaçlı kullanılmak üzere filme ait fragman ve teaser’larını
– Yönetmenin Türkçe ve İngilizce en fazla 100 kelime olmak üzere kısa biyografisini festival yönetiminin uygun gördüğü bir iletişim kanalı vasıtasıyla festival yönetimine ulaştırması gerekmektedir.

Özel Koşullar

• Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivalinden sonra en az 2 yıl sonra festival arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası festivallerin festival dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel etkinliklerde gösterilebilir. Başvuru konusu kısa film/filmler finalist olması halinde 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film festivali, eserin başvuru tarihinden en az 2 yıl sonra Fidan Sanat Vakfı’na ait internet sayfalarında yayınlama izni vereceğini, gala ve ödül töreni öncesi “filmlerin fragmanlarının” yayınlanmasına izin vereceğini, başvuru ile gönderilecek materyaller (fragman, afiş, filmden kareler, tanıtım görselleri ve videoları ) festivalin resmi web sitesinde, sosyal medyada, multimedya alanda, festival kataloğunda, tanıtım broşürlerinde, posterlerde ve reklam panolarında kullanım haklarına sahiptir. Finalist ödül seçkisi eserlerinin festivale katıldıktan 2 yıl sonra “www.alemlererahmetfilm.com” sitesinde yayınlanmasına izin vereceğini bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Filmler, festival sonrasında yurtiçi veya yurtdışında televizyon ve diğer dijital platformlar ve yayın kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Fidan Sanat Vakfı, yapımcıdan eposta aracılığıyla muvafakatname alıp yayınlayabilecektir.
• Filmin başvuru sahibi, eserin sahibidir. Finalist olması durumunda plaket ve ödül/ödüller başvuru sahibine takdim edilecektir. Dolayısıyla başvuru esnasında belirtilen bilgilerin doğruluğu metni imzalayan kişiye aittir. Başvuru sahibi yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Başvuru esnasında verilen bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
• Festivale başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses, müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
– Yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,
– Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduklarını,
– Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,
– Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekelemediklerini,
– İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,
– Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
• Katılımcı festivale başvurduğu eserin, telif hakkının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha sonra ortaya çıkabilecek suç teşkil edecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsur, 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi’ne ve Fidan Sanat Vakfı’na herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser festivalden men edilir. Bu tespit festivalden sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bu sebeple Fidan Sanat Vakfı’na herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcının ihlali, kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa 100.000 TL (Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
• Seçili kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, festivalin resmi internet sitesinden ve medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmaya seçilmeyen filmlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.
• Festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.
• Filmler Ana Jüri’ye ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Jüri filmleri izleyicilerle birlikte izleyebileceği gibi özel bir gösterim salonunda da izleyebilir. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunamaz.
• Mücbir sebeplerden dolayı, sinema salonlarında gösterimlerin yapılamaması halinde festival yönetimi gösterim yarışma ve diğer etkinlik programlarını iptal etme hakkını saklı tutar. ETKİNLİK VE GÖSTERİMLERİN İPTALİ DURUMUNDA başvurulardan doğabilecek haklar gelecek yıllara devredilemez.
• PANDEMİ VE BENZERİ KISITLAMALARDAN DOLAYI GÖSTERİMLERİN YASAKLANMASI DURUMUNDA Filmlerinin festivale ait online platformda gösterimini kendilerine iletilecek elektronik posta yolu ile muvafakatnameyi onaylayarak yarışma dışı seçkide eserlerinin gösterilerinin yapılmasına onay vermiş olurlar.

Jüri ve Ödüllendirme

Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Ana Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda belgesel, kısa film, ve animasyonlar gösterim programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Ana Jüri’si; Ulusal ve Uluslararası 2 ayrı bölümde 3’er en iyi esere 2 de özel olmak üzere toplam 8 esere ödül verecektir.
Ödül alanlara 8.Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film festivali ödül heykelciğinin ve para ödülleri de verilir;
• Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, 8.Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi’ne aittir. Festivale katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.
• Ödül kazanan filmlerin birer DCP gösterim kopyası festival arşivine alınır. Festival yönetimi, yapımcılarından izin almak kaydıyla, filmlerin kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival tanıtım filminde ve belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 1 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.
• Gerek https://www.alemlererahmetfilm.com/ sitesinde gerekse https://filmfreeway.com/mercytouniverse sitesinde başvuru yapmak bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş demektir.

Yarışma İletişim

Adres: Siyer Vakfı Nişanca Mah. Zekai Dede Sok. No 22 Eyüpsultan / İstanbul
Telefon: +90 (212) 544 58 46
Whatsapp: +90 553 703 3690
Email: info@alemlererahmetfilm.com

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali 2022 Ödülleri

Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü: 35.000 ₺
Ulusal En İyi Belgesel Ödülü: 25.000 ₺
Ulusal En İyi Animasyon Ödülü: 15.000 ₺

Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü: 35.000 ₺
Uluslararası En İyi Belgesel Ödülü: 25.000 ₺
Uluslararası En İyi Animasyon Ödülü: 15.000 ₺

  • Ödüller eserler arasında paylaştırılabilir. Derecelere layık eserler bulunmadığı takdirde, Jüri ödül vermeyebilir.
  • Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.
  • Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül heykelciğini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Fidan Sanat Vakfı, Ana Jüri tarafından en yüksek oyu alarak finalist olan her kategoriden en az 3 en fazla 5 eserin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir ve ülke dışından gelecek olan bir temsilcinin (yönetmen ya da ekipten bir kişi) ulaşım ve 3 gecelik otel konaklama masrafları (ödül töreninden 20 gün önce netleştirilecek, daha sonra gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.) festival organizasyon komitesi tarafından karşılanacaktır.
  • Para ödülü kazananların ödülleri en geç Gala ve ödül gecesinden en fazla 1 ay içerisinde festival organizasyon komitesi tarafından ödenir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 23 EYLÜL 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.alemlererahmetfilm.com/7-alemlere-rahmet-uluslararasi-kisa-film-festivali-yonetmeligi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap