Alpay Ekler Karagöz Oyunu Yazma Yarışması

Karagöz Derneği Yayınları tarafından, Karagöz oyunu yazarlarını desteklemek ve yeni eserler yazılmasını teşvik etmek amacıyla Alpay Ekler Karagöz Oyunu Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Alpay Ekler Karagöz Oyunu Yazma Yarışması

Düzenleyen:Karagöz Derneği İktisadi İşletmesi – Karagöz Derneği Yayınları
Kategori:Oyun Yazma Yarışması, Edebiyat Yarışması, Tiyatro Oyunu Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen tüm T.C. vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:31 MAYIS 2023 (Mesai bitimine kadar)
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 TEMMUZ 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺ (2 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Karagöz Derneği İktisadi İşletmesine bağlı Karagöz Derneği Yayınları tarafından Karagöz oyunu yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla “Alpay Ekler Karagöz Oyunu Yazma Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmayla ilgili usul ve esaslar şunlardır.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Karagöz Derneği İktisadi İşletmesi / Karagöz Derneği Yayınları

Yarışmanın Amacı

Somut Olmayan Kültürel Mirasımız olan Karagöz sanatının, yeni oyunlar vasıtası ile zenginleştirilmesi, yerli oyun yazarları sayesinde özgün yapıtların Türk Tiyatrosuna kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu yarışma ile birlikte Karagöz sanatının bilinirliliğinin artırılması hedeflenmektedir

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görev alacak Seçici Kurul üyeleri ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile sıhrî yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Sonuçlar açıklandıktan sonra bile olsa şartlara uymadığı fark edilen eser sahiplerinden ödülleri geri alınır.

Yarışmaya Katılacak Olan Oyunların Nitelikleri

 • Eser özgün olmalıdır. Katılımcılar, yazacakları eserin konusunda serbesttirler.
 • Öykü, roman, şiir gibi eserler, uyarlamalar ve kısa oyunlar değerlendirme dışı bırakılır.
 • Eserlerde kullanılacak dil Türkçe olmalıdır.
 • Oyunlarda, Karagöz oyununun klasik yapısı olan Mukaddime, Muhavere, Fasıl, Hitam kalıbına ve perdede oynatım tekniğine uygunluk koşulları aranacaktır.
 • Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.
 • Bir kişi, birden çok eserle yarışmaya katılabilir.
 • Bir eser birden çok kişinin ortak çalışması olabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından Karagöz oyunu yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.
 • Oyunlar, son başvuru tarihine kadar, hiçbir yerde yayınlanmamış, oynanmamış, yarışmalarda ödül almamış olmalıdır. Şartnameye konu yarışmada ödüle ve basıma layık görülen oyunların daha önce yayınlanmış, oynanmış ya da ödül almış olduğu tespit edildiğinde kazanılan ödül geri alınır.
 • Daha önce basılmış, her hangi bir yerde oynanmış, dereceye girmiş ve başka yarışmalara başvuru yapmış eserler yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmada ödül ve mansiyona layık görülen eserler, Karagöz Derneği Yayınları tarafından basılı ve e-kitap olarak yayımlanacaktır. Karagöz Derneği İktisadi işletmesi tarafından ödül dışında telif hakkı ödemesi yapılmayacaktır.

Yarışmaya Katılacak Oyunların Teslim Edilme Koşulları

 • Oyunlar normal A4 boyutunda, 12 (on iki) punto büyüklüğünde Times New Roman fontu ile bilgisayar ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları eklenerek, 1 (bir) basılı kopyasını ve 1 (bir) dijital kopyası aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir/teslim edilmelidir.
 • Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.
 • Eserin ilk sayfasında eser sahibinin rumuzu ve eser adı yazılmalıdır.
 • Eserin ikinci sayfasında oyun kişilerinin adları, oyunda kullanılan canlı ve cansız nesneler belirtilmelidir.
 • Yarışmacı eserinin tek taraflı ya da önlü arkalı olacak şekilde bir adet kopyasını ve bir adet dijital kopyasını üzerinde yalnızca rumuzu yazılmış 1. zarfa koymalıdır. (Zarf tamamen kapalı olmalıdır)
 • Yarışmacı üzerinde (Flash Bellek içinde) yalnızca rumuz ve eser adı yazılmış bulunan eserin bir adet Word dosyası olarak bir adet de PDF dosyası olarak kaydedilmiş şekilde iki kopyasını birinci zarfa eklemelidir. Bu elektronik ortamdaki kopyada eser sahibine ait hiçbir kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.
 • Yarışmacı kendisine ait kimlik bilgilerini içeren dilekçeyi üzerinde yalnızca rumuzun bulunduğu ikinci zarf içinde vermelidir. (Zarf tamamen kapalı olmalıdır) İkinci zarfın içinde yarışmacının, bir adet vesikalık fotoğraf eklenmiş imzalı başvuru dilekçesi ve özgeçmişi bulunmalıdır.

Yarışmaya Girecek Eserin Teslim Ediliş Şekli

 • Eserler elden teslim edilebilir, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile yollanabilir. Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, Karagöz Derneği İktisadi İşletmesi sorumlu değildir. Her türlü posta ücreti yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya giren eserler ve kimlik zar: açılmayacak şekilde Karagöz Derneği İktisadi İşletmesi tarafından kayıt edilerek teslim alınır.
 • Hangi nedenle olursa olsun, yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra belirtilen adrese ulaşan ya da teslim edilmek istenen eserler yarışma dışı kalır.
 • Yarışmaya katılacak eserler aşağıda belirtilen adrese yollanmalıdır.

Karagöz Derneği İktisadi İşletmesi

Elmalı Mh. Keser Cd. No:46/1

Beykoz – İstanbul

Telefon: 0505 201 8081

Dereceye Girmeyen Eserlerin İade Edilmesi

Teslim edilen nüshalar iade edilmez.

Yarışmaya Giren Oyunların Değerlendirilmesi

 • Yarışmaya katılan eserler Karagöz Derneği Yayınları Seçici Kurul üyeleri tarafından tema, konu, dil, karakter, süre, Karagöz oyunu yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecek/r.
  • Eserler aşağıda adları belirtilmiş olan Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecek/r.
  • Karagöz Derneği İktisadi İşletmesi, uygun gördüğü takdirde kurul üye ve sayısını değiştirebilir.

Seçici Kurul Üyeleri

 • M. Emin Taşdemir
 • Yetkin Yüksel
 • Dr. Nazlı M. Ümit
 • Sibel Tomaç
 • Savaş Aykılıç

Yarışma Sekreteri: Göher Ergün

Sonuçların Açıklanması ve Ödüller Hakkında

 • Seçici kurulun değerlendirme sonuçları 03 TEMMUZ 2023 tarihinde Karagöz Derneği Yayınları Sosyal medya hesabında yayınlanacak, ayrıca görsel-işitsel ve yazılı basın yoluyla açıklanacaktır. Kazananlara ayrıca e-mail veya telefon yoluyla bilgi verilecek/r.
 • Seçici Kurul, Alpay Ekler Karagöz Oyunu Yazma Yarışması’nda belirlenen ödül kategorilerinden birine, birkaçına veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir. Bu durumda Kurul, mansiyon sayısını artırabilir.
 • Ortak yazılan eserler ilgili bir ödüle değer görüldüğünde ödül bölüştürülür.
 • Bu ödüller Ödül Töreninde ilgili kesintiler yapılarak ödenir.
 • Dereceye giren oyunlar Karagöz Derneği Yayınları tarafından basılı ve e-kitap olarak yayınlanır.
 • Ödül Töreni 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde, daha sonra açıklanacak bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Alpay Ekler Karagöz Oyunu Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 TEMMUZ 2023

Alpay Ekler Karagöz Oyunu Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.karagozyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap