Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması 2023

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından, doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek, doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel tasarımcı, mimar ve iç mimarlar ile multidisipliner çalışmayı destekleyecek meslek dallarından kişileri sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek amaçlarıyla Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması 2023

Düzenleyen:Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)
Kategori:Tasarım Yarışması, Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş; 50 yaşını doldurmamış olan (31 Aralık 1973-1 Ocak 1998 yılları arasında doğmuş olan.) herkes.
Son Başvuru Tarihi:9 EKİM 2023, Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: EKİM 2023
Ödüller:Para Ödülü
Birincilik Ödülü 125.000  
İkincilik Ödülü: 75.000 ₺  
Üçüncülük Ödülü: 50.000

Üretim Desteği
Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Uluslararası Tanıtım Ödülü

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılacak proje/tasarımlar aşağıda belirtilen konularda tasarlanmalıdır.   

 • Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri,
 • Dış Mekan mobilya, simge yapı (landmark), kent mobilyası, heykel, bölücü eleman, kaplama, aydınlatma ve uygulamaları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla alternatif dış mekan tasarımları,
 • İç Mekan mobilya, aksesuvar, bölücü eleman, kaplama, aydınlatma ve uygulamaları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla alternatif iç mekan tasarımları,
 • Doğaltaş odaklı deneysel araştırmalar, fikirler, tasarımlar (artıkların yeniden kullanımına yönelik inovatif sürdürülebilir fikirleri destekleyen ve bu fikirlerin gelişmesine ön ayak olan çalışmalar).

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ile;

 • Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek,
 • Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel tasarımcı, mimar ve iç mimarlar ile multidisipliner çalışmayı destekleyecek meslek dallarından kişileri sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek,
 • Türkiye’de yapı kültürüne ve doğal taş bazlı deneysel malzeme çalışmalarına katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri desteklemek,
 • Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek, 
 • Teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak (Nesnelerin interneti, Akıllı bina projeleri vb.) amaçlanmaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş; 50 yaşını doldurmamış olmak (31 Aralık 1973-1 Ocak 1998 yılları arasında doğmuş olmak.)
 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümleri ile diğer fakültelerin tasarım ile ilgili programlarında mezun olanlara açıktır. Katılımcılar yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ekip üyelerinin her birinin lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Başvuru gerçekleştiren ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan her yarışmacının proje/tasarımında; özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce ticari olarak üretilmemiş olması, başka bir tasarım yarışmasında aynı tasarımla derece almamış olması şartları aranmaktadır. Ayrıca yarışmacının Ticaret Bakanlığının 5973 sayılı Kararı kapsamında düzenlenen bir yarışmadan derece almamış olması gerekmektedir. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan proje/tasarım yarışmadan diskalifiye edilir. Tasarım ödül kazandıysa Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğince ödül geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışma sonuçlarının www.amorf.org adresinden ilan edildiği tarihi takiben 1 hafta içinde sonuçlara itiraz edilebilir. Ödül kazanan bir tasarıma 3. kişilerce itirazda bulunulması halinde jüri üyelerince itiraz değerlendirilip, gerekli görülmesi durumunda, ilgili yarışmacıdan savunma talep edilecektir. Jüri, itirazı haklı bulması halinde ilgili yarışmacının diskalifiye edilmesine karar verilebilir. Böyle bir durumda diskalifiye edilen yarışmacının derecesi geri alınacak, projesi web sitesinden kaldırılacak, ödülün teslim edilmiş olması halinde verilen bütün ödüller geri alınacaktır.   EİB’in herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakını 4. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nakatılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
 • Yarışmadaki jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışan bir kişi 4. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmasına katılamaz.
 • Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler. 
 • Bir yarışmacı yarışma konularından herhangi biri veya birden fazla konu için proje geliştirebilecektir. Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla proje/tasarım ile katılsa dahi sadece bir para ödülü alabilir.
 • EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
 • Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 • Başvurusu alınan tasarımların değerlendirmesi jüri tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Dereceye giren ve jüri tarafından üretilmesi uygun bulunan tasarımlar yarışmacının üretim sürecine katılımı ile sponsor firma tarafından gerçekleştirilecektir. Üretimi gerçekleştirilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecek, yurtiçinde ve yurtdışında fuar, tanıtım ve etkinliklerde sergilenebilecektir. 
 • Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat 17:00’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’ı aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
 • Tasarımcı tasarımı sisteme yükleyerek, tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

 • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
 • Yarışmaya katılan tüm projelerin fikri ve sınai mülkiyet hakları proje müellifi tasarımcılara aittir. Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, EİB ve Organizasyonu düzenleyenlerin herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yarışma projelerini teslim etmeden önce tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır.
 • Tasarımcıya ödül olarak ödenen miktar, bu hakların idareye devri anlamını taşımamakla birlikte EİB, 4. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde EİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği EİB’e derhal bildirmeleri zorunludur.

Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

 • Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • EİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurtiçinde ve yurtdışında sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin EİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
 • Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup EMİB, EİB ve Organizasyonu düzenleyenlerin herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • EİB; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, EİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı EİB’in takdirindedir.

Diğer Hükümler

 • Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir
 • EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru süresini uzatabilir. Ödül töreni tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar. Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular www.amorf.org adresinden yapılacaktır.
 • EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. 
 • Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
 • İşbu şartnamenin yayımından sonra EMİB işbu şartnamede gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Yöntemi    

 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Tüm yarışmacılar, web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenilmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler. 

Başvuru Dosyası

Zorunlu Belgeler:

 • Başvuru Formu – Sistem üzerinden doldurulacaktır.
 • Şartname, Taahhütname ve KKVK Belgesi (Başvuru Belgesi 2)
 • Diploma (Başvuru Belgesi 3)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve arka yüz) (Başvuru Belgesi 4)

 Proje / Tasarım 

 • Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Yarışmaya başvuranlar tasarımlarının yer aldığı paftayı (300 dpi ve JPEG formatında) beyaz zeminde, A2 yatay boyutta, ölçekli olarak maksimum 20 MB boyutunda yarışmanın web sitesinde yer alan başvuru alanına ekleyecektir.  Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak paftanın üst kısmına kategori bilgileri, alt kısmına ise tasarım açıklaması hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde (Ort. 100- 200 kelime) yazılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak her başvuru için özel olarak rumuz verilecektir.
 • “Doğaltaş odaklı deneysel araştırmalar, fikirler, tasarımlar” ile başvuracak adayların çalışmalarını yukarıda yazı ile ifade edilen, aşağıda tanımlanan pafta boyutunda grafik anlatımla desteklenmesi, ifade etmesi zorunludur. 

Önemli Not: Proje üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Eklenen projenin  yarışma sonuçlanana kadar  fiziki / dijital herhangi bir mecrada paylaşılması  durumunda, bu paylaşım  kimliğin ifşası olarak  algılanacak ve yarışmadan diskalifiye  ile sonuçlanacaktır.  

* Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat: 17:00’a kadar göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin son başvuru tarihinde saat 17:00’ı aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılacak projeler/tasarımlar aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilecektir:

 • Türk doğal taşının kullanım alanının genişletmesi
 • İhracat potansiyeline sahip projeler olması
 • Kullanımda işlevsel olması
 • Mekanlara ve yüzeylere estetik değer kazandırması
 • Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcı istek ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmeli
 • Mekânda ve yüzeylerde hijyen ve konfor koşulları sağlaması
 • Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmesi
 • Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu sağlaması
 • Kullanım ve bakım kolaylıkları yaratmak, sürdürülebilir olması
 • Yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunması
 • Yeni tasarım kavramları, yeni biçimler ve uygulama ilkelerini vurgulaması
 • Günümüzün yaşam tarzına uygun teknolojik ürünleri yaratması 
 • Doğaltaşın diğer materyallerle birlikte bir bütün olarak kullanılmasını sağlaması

Jüri

Yarışmanın final gecesi jürisi, önseçim jürisi ve yedek jüri aşağıda yer alan liste içinden seçilerek oluşturulacaktır. Ege Maden İhracatçıları Birliği aşağıdaki jüri isimlerde günün gerekliliklerine göre değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

 • Öznur Turan Eke
 • Celal Abdi Güzer
 • Ahmet Doğu İpek
 • Defne Koz
 • Seyhan Özdemir
 • Tanju Özelgin
 • Kerem Özerler
 • Reyhan Sezgin
 • Heval Zeliha Yüksel

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Ege Maden İhracatçıları Birliği – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR

e-posta: info@amorf.org www.amorf.org

Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması 2023 Ödülleri

Para Ödülü
Birincilik Ödülü 125.000  
İkincilik Ödülü: 75.000 ₺  
Üçüncülük Ödülü: 50.000

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödül alamaz.

Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde, ödül alan tasarımlara ilişkin 3. Taraflarca itiraz edilmesi halinde itiraz değerlendirme sürecinin sonuçlanmasını takiben, taraflara ödenecektir. Yurtdışından katılarak ödül kazanan kişilere talepleri halinde ödülleri ödeme tarihinde geçerli TCMB döviz kuru üzerinden hesaplanan tutar döviz olarak ödenebilir.    Jüri, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte tasarım olmaması durumunda ödül verilmemesine karar verebilir.

 • Üretim Desteği* 

Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacaktır. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Tasarımcı ve sponsor Firma arasında, Tasarımcının EMİB tarafından düzenlenen Doğaltaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımının fikri ve sınai haklarının kullanılmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla protokol imzalanacaktır.

Bu ödülün verilmesi EMİB, sponsor firma ve jürinin takdir yetkisinde olupkatılımcılar herhangi bir gerekçe ile ürünün üretilmesinden vazgeçmek ve ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.    

 • Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü*

Ege Maden İhracatçı Birlikleri’nin “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’na sunacağı projenin onaylanması durumunda, dereceye giren yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecektir. Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir.

Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı her halükârda, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde ve ilgili eğitim kurumunda takvimine uymak kaydı ile eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin ve eğitim kurumu ile Ticaret Bakanlığı’nın talep edebileceği diğer belgelerin (İELTS, TOEFL vs.) yarışmacı tarafından EİB’nin talep edeceği sürede temin edilmesi gerekmektedir.

*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve ‘”5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” uyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EMİB’e ve EİB’e karşı hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.    

 • Uluslararası Tanıtım Ödülü

İlk üçe giren projelere yurt dışında Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından belirlenecek bir etkinlikte/fuarda tanıtım hakkı tanınacaktır. Dereceye giren her proje için bir kişinin ulaşım, konaklama ve projenin tanıtım giderleri ve tasarımlara ait taşıma sigorta vb. masraflar Ege Maden İhracatçıları Birliği bütçesinden karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 9 EKİM 2023, Saat 17.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: EKİM 2023

Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.amorf.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap