Bahçeşehir Üniversitesi Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından, hukuk fakültesi öğrencilerinin insan hakları hukuku alanındaki bilgilerini artırmayı teşvik etmek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Bahçeşehir Üniversitesi Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması

  Düzenleyen: Bahçeşehir Üniversitesi 
  Kategori: Bilim Yarışmaları, Hukuk Yarışması, Vaka Yarışması, Araştırma Yarışması, Üniversite Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

YÖK denkliğine sahip üniversitelerin hukuk fakültelerine kayıtlı öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 17 MART 2021 Çarşamba, Saat: 17.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: NİSAN 2021
  Ödüller:

Birinci Ekip: Strasbourg (Fransa) -İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Ziyareti

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Üniversiteler Arası Varsayımsal Bireysel Başvuru (BAU VaBB) Yarışması her sene, üniversitelerin hukuk fakültelerinde okuyan öğrencileri, insan hakları hukuku alanındaki bilgilerini artırmaları için teşvik etmek ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen, üniversiteler arası bir hukuk yarışmasıdır. Av. Benan Molu ve Dr Öğr. Üyesi Serkan Köybaşı’dan oluşan yarışma koordinatörlüğünce belirlenen varsayımsal bir olayın, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluyla taşınması fikri üzerine kurulan BAU VaBB senede bir kez Bahar Dönemi’nde düzenlenir.

Katılım Şekli ve Süreci

 • BAU VaBB’a her üniversite bir takımla katılır.
 • Üniversite takımları aynı hukuk fakültesinde okuyan en az üç, en fazla beş kişiden oluşur. Üç kişilik bir takımda en fazla iki, dört veya beş kişilik bir takımda ise en fazla üç erkek olabilir.
 • Yarışmaya YÖK denkliğine sahip üniversitelerin hukuk fakültelerine kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Katılım,
  • Eğer o üniversiteden tek takım yarışma başvurusu yaptıysa, söz konusu dosyanın belirtilen son teslim anına kadar BAU VaBB Genel Koordinatörü’nün (GK) mail adresine mail gönderilmesiyle olur. Tek takımın katılması halinde, o hukuk fakültesi için daha önce bir iletişim kişisi (İK) belirlenmişse dahi, takım dosyayı İK’ye göndermek zorunda değildir. Yalnızca GK’ye göndermesi yeterlidir.
  • Eğer bir üniversitede birden fazla takım varsa katılım, o üniversitenin, bu yarışmayla ilgili olarak belirleyeceği İK’si tarafından yarışmacı dosyanın hangisi olduğunun zamanında bildirilmesi ile olur.
   • İK, yarışma takviminde dosyaların son teslim tarihi olarak belirtilmiş tarihten önce, ilgili üniversitenin hukuk fakültesi dekanlığı tarafından onaylanmış resmî bir yazıyla, adı ve iletişim bilgileri PDF formatında elektronik ortamda iletilen akademisyendir.
   • Bir hukuk fakültesinin yalnızca bir İK’si olabilir.
   • Şayet bir hukuk fakültesinde İK yoksa ve birbirinden haberdar olmayan birden fazla takım başvuru dosyası gönderdiyse GK, takımları mail yoluyla derhal uyarır ve takvimde İK’ye verilmiş olan yarışmacı takımı belirleme süresi içerisinde önce İK belirlenir ve ardından aynı süre içinde İK yarışmacı takımı GK’ye bildirir. Sürenin aşılması halinde o üniversiteden hiçbir takım yarışmacı olarak kabul edilmez.

Yarışma Dosyası

 • Yarışmaya katılmak için hazırlanacak dosya, yarışma takviminde belirtilecek tarihte açıklanan varsayımsal olayla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi web sayfasında (anayasa.gov.tr) bulunan bireysel başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmuş halinden ibarettir.
 • Dosya, her sene yarışma takviminde belirtilen tarih ve saatten önce, eğer o üniversiteden tek takım başvuruyorsa GK’ye; eğer birden fazla takım başvuruyorsa takımların hukuk fakültesinin İK’sine, BAU VaBB GK’nin mail adresi (serkan.koybasi@law.bau.edu.tr) CC’ye eklenmek suretiyle,  PDF formatında ekli şekilde gönderilmesiyle teslim edilmiş sayılır. Başka herhangi bir yöntemle iletilen dosyalar teslim edilmiş sayılmaz.
 • Aynı fakülteden gönderilen dosyaların karışmaması için, takımlar dosyalarını “Üniversite adı – Takım üyelerinin soyadlarının baş harfi” şeklinde kaydedip mail’e eklenmiş olarak gönderir. (Örnek: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri A. Bilgili, C. Görgülü, F. Kanat, T. Tatar ve D. Lale’den oluşan ekibin dosyasının kaydı “Bahcesehir – BGKTL” şeklinde olmalıdır.)
 • Başvurunun eklendiği mail’de takım üyelerinin ad-soyadları ve cinsiyetleri (kadın/erkek) açıkça yazılır.
 • Gönderilen her dosya için GK, ilgili takıma ve varsa İK’ye dosyanın teslim alındığına dair bir teyit mail’i gönderir.
 • Eğer bir hukuk fakültesinde birden fazla dosya teslimi varsa, İK, yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde, kendi belirlediği bir yöntemle bu dosyalardan birini yarışma dosyası olarak belirler ve bu dosyanın hangisi olduğunu, belirtilen süre içerisinde GK’ye mail yoluyla bildirir. Sürenin aşılması halinde o üniversiteden hiçbir takım yarışmacı olarak kabul edilmez.
 • İK’nin belirtilen sürede yarışmacı takımı bildirmemesi halinde GK’nin, o üniversiteden hiçbir takımı yarışmacı olarak kabul etmeme hakkı veya gecikmenin gerekçelerini değerlendirerek başka bir çözüm bulma yetkisi vardır.

Başvuru Formunun Doldurulması

 • Anayasa Mahkemesi’nin resmî web sayfasında yayımlanmış olan Bireysel Başvuru Formu, aynı sayfada yer alan Kılavuz’a uygun şekilde elektronik ortamda, Times karakteri ve oniki punto büyüklüğünde doldurulur. Her halükarda, Form’un “IV-Açıklamalar – C” kısmı altı sayfayı geçemez.
 • Başvuru formunun “II – Başvurucu Bilgileri” ve “III – Temsilci Bilgileri” kısmı tamamen boş bırakılır.
 • Başvuru formunun hiçbir kısım veya bölümünde, formun hangi fakülteden gönderilmiş olduğunu açıkça yazan veya ima eden ya da bunun anlaşılmasına neden olan hiçbir ibare, ifade veya ek bulunamaz. Aksi takdirde, takım diskalifiye edilir.
 • Teslim süresi dolduktan sonra, teslim edilmiş başvuru formu üzerinde ve takım üyelerinde değişiklik yapılamaz. Bir takımın üyelerinden çeşitli nedenlerle ayrılma söz konusu olur ise de üye sayısı üçün altına düşemez ve cinsiyet kotası kuralı ihlâl edilemez. Üye sayısı üçün altına düşen veya cinsiyet kotasını artık yerine getiremeyen takım yarışmadan çekilmiş sayılır.

Finale Kalan Dosyaların Belirlenmesi

 • Süresi içinde gönderilmiş olan tüm dosyalar, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku alanında uzman üç kişiden oluşan Değerlendirme Grubu (DG) tarafından incelenir.
  • DG, tarafsızlık ve uzmanlık gözetilerek GK tarafından belirlenir.
  • DG üyelerinin kimliği, puan sıralaması açıklanıncaya kadar gizli tutulur.
 • GK, yarışmaya katılan tüm dosyaları, hangi üniversiteden geldiği anlaşılmayacak bir şekilde DG üyelerine iletir.
 • Her DG üyesi, kendine verilen tüm dosyaları en kötü sıfır, en iyi yüz olacak şekilde notlar.
 • Yarışma takviminde belirtilen tarihte, DG’nin kimlerden oluştuğu ile birlikte, DG üyelerinin hangi dosya için kaç puan verdiği, her bir DG üyesinin adı “A”, “B” ve “C” şeklinde gizlenerek, varsa gerekçeleriyle birlikte, web sayfasında açıklanır.
 • Toplam puanlara göre tüm dosyalar, hangi üniversiteden geldikleri belirtilmek suretiyle, web sayfasında listelenir. Toplamda en yüksek dört puanı alan dosyaların sahibi takımlar finalde yarışmaya hak kazanır.
 • En yüksek dört notu alan dosyalar, hangi üniversiteden geldikleri belli olacak şekilde final jürisine gönderilir.

Final Yarışması

 • BAU VaBB finali, yarışma takviminde belirtilen tarihte Bahçeşehir Üniversitesi’nin İstanbul – Beşiktaş’taki Güney Kampüsü’nde  gerçekleştirilir.
 • Yarışma’ya İstanbul dışından katılıp finale kalan takımların ulaşım ve konaklama ücretleri Friedrich Naumann Vakfı tarafından karşılanır.
  • Karbon ayak izinin azaltılması amacıyla, 500 km altındaki mesafeler için otobüs, tren veya tek araba benzin ulaşım ücreti karşılanır. Uçakla ulaşım ücreti ancak 500 km ve üstü mesafeler için karşılanır. (Örnek olarak: İstanbul – Ankara arası 449,6 km, İstanbul – İzmir arası 478,6 km, İzmir – Ankara arası 585,9, Ankara – Diyarbakır 1000,5 km’dir.)
  • Konaklama yalnızca, Yarışma gününden önceki geceyi ve Yarışma gecesini kapsar.
 • Finalde yarışmaya hak kazanan üniversitelerin takımları, kurayla belirlenen sırayla jüri karşısına çıkar.
  • Jüri, DG üyesi olmayan, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku alanında uzman akademisyen, aktivist, yargıç ve/veya avukatlardan oluşur.
  • Jüri üyelerinin kim olduğu final gününden önce açıklanır.
 • Her takımın dosyasını savunmak için yirmi dakikası vardır. Bu süre, jüri başkanının savunmaya başlanması talimatıyla başlar. Jüri üyelerinin sunum sırasında sordukları soru ve takımın bu sorulara verdiği cevaplar sırasında süre durur.
 • Jürinin sunum sırasında sorduğu ancak takım sözcüsünün/sözcülerinin cevaplayamadığı sorular için, savunma süresinin sonuna eklenmek üzere, takıma beş dakikalık “son cevaplar” süresi tanınır.
 • Takımlar sunum sırasında ve beş dakikalık son cevap süresinde sunucu değiştirebilir. Son cevap bölümünde takım masasından konuşma yapılabilir.
 • Takımlar, makûl bir süre öncesinden bilgi vermek şartıyla, elektronik veya elektronik olmayan sunum tekniklerinden yararlanabilirler.
 • Bir takım jüri karşısındayken, diğer takımlar yarışmayı duyamayacakları ve göremeyecekleri bir ortamda, iletişim olanaklarından yoksun şekilde yarışma sırasını bekler.
 • Tüm takımların sunumlarını tamamlamasının ardından jüri, sıralamayı belirlemek üzere ara verir.
 • Jürinin değerlendirmesini tamamlamasının ardından -yalnızca- önce ikinci olan takım, ardından birinci olan takım açıklanır.

Bahçeşehir Üniversitesi Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması Ödülleri

Birinci Ekip: Strasbourg (Fransa) -İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Ziyareti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 MART 2021 Saat: 17.00

Sonuçların Açıklanması: NİSAN 2021

Bahçeşehir Üniversitesi Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bauvabb.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap