Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2021

Beykoz Belediyesi tarafından, ilçeyi fotoğraf tutkunları için çekim merkezi haline getirmek, ilçenin sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amaçlarıyla Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2021 düzenleniyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2021

Düzenleyen: Beykoz Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliğinde.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:16 KASIM 2021 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:26 KASIM 2021
Ödüller:Serbest Kategori
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 500  (En Fazla 30 adet)

Foto Öykü Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 1.000  (En Fazla 20 adet)

Kurgu Kategorisi
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 500  (En Fazla 20 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Beykoz; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul ilinin Beykoz ilçesine ait olduğunun anlaşılması

gerekmektedir. Yarışmanın konusu, Beykoz ilçesinin sınırlarında bulunan mahalle ve semtlerdir.

Kategori ve Bölümler

Yarışma sayısal (Dijital) kategoride ve üç bölümlüdür.

 1. Serbest Kategori (Renkli veya Siyah-Beyaz)
 2. Foto Öykü Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz)
 • Kurgu Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz) olarak üç bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları ve Yarışma Şartnamesi

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışma; seçici kurul üyeleri, Beykoz Belediyesi Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Beykoz Belediyesi çalışanları, TFV (Türkiye Fotoğraf Vakfı) Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, TFV temsilcileri ve TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar katılamaz. Amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal yarışmadır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş, Serbest ve Kurgu bölümlerinde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. F oto Öykü bölümünde ise Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan öykü başına en az 8 (sekiz) – en çok 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraflardan oluşan en fazla 4 (dört) adet öykü serisi ile bir konu işlenecektir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Serbest ve Foto Öykü bölümünde daha önce işlenmiş konular yerine güçlü bir çerçeve ile yeni konular çalışmak, yeni, denenmemiş planlar üretmek katılımcıya puan kazandıracaktır. Foto Öykü kategorisinde ekte belirtilen ve benzeri konular seçilebilir (sadece tavsiye niteliğindedir).
 • Farklı kültürler,
 • Tarihi eserler,
 • Kültürel zenginlikler,
 • Kahvehaneler,
 • Kütüphaneler,
 • Beykoz sokakları,
 • Beykoz bakkalları,
 • –  Meslekler
 • Dini mekânlar,
 • Dini ritüeller,
 • Mezarlıklar,
 • Sportif aktiviteler,
 • Semt pazarları,
 • Sanayi siteleri,
 • Beykoz camları,
 • Hisar ve kaleler
 • Havadan Beykoz
 • Yalılar
 • Çayırlar,
 • Sanayi kuruluşları,
 • Beykoz Boğaz manzaraları
 • Dereler
 • Tarım
 • Arıcılık
 • Hafta sonu Beykoz
 • Tarihi bostanlar ve benzeri…
 • Yarışmada, Kurgu kategorisinde kullanılan fotoğraflar görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olmalıdır. Doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile bir araya gelmiş çalışmalar bu kategoride yer alacaktır. Görüntü işleme programları ile üretilen yeni görsellerin Beykoz ilçe sınırları içindeki yaşamı, kültürel öğeleri, mimariyi, eserleri adres göstermesi beklenmektedir. Fotoğrafların Beykoz İlçesi ile bir aidiyetinin olması temel amaçtır.
 • Kamuya mal olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli bir süre geçmiş, telifi bulunmayan yayınlardaki illüstrasyon, gravür, fotoğraf, resim gibi görsel öğeler fotoğraflarla birlikte kullanılabilir. Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.
 • Beykoz Belediyesi’nin daha önceki senelerde yaptığı yarışmalarda ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Serbest ve Foto Öykü kategorisinde; Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğu için kabul edilemez. Birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan görseller Kurgu kategorisine gönderilmelidir. Kurgu kategorisinde mutlaka katılımcının Beykoz ilçesi içinde çekilen fotoğrafları ile diğer fotoğrafları ve/veya 4.5’de anılan telif sıkıntısı olmayan çalışmaları bir araya getirmesi gerekmektedir. Kurgu bölümünde çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülebilir. Bu konularda her zaman seçici kurulun kanaati esastır.
 • Serbest ve Foto Öykü kategorilerinde, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, belgesel yapısı korunan yatay/dikey panorama fotoğraflar kabul edilir.
 • Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone ve benzeri insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Beykoz Belediyesi ya da yüklenici firma tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Beykoz Belediyesi’nin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Beykoz ilçesi sınırları içerisinde ve 2018, 2019, 2020 veya 2021 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafın içeriğinde kurumlar, markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurul üyelerini yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergisi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı bu hükümleri kabul etmiş ve onaylamış sayılır.
 • TFV onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışma kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. TFV onaylı/patronajlı yarışmalara katılımı konusunda TFV yönetiminin vereceği cezayı kabul etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Beykoz Belediyesi ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Beykoz Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Beykoz Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Beykoz Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Türkiye Fotoğraf Vakfı ‘nı son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sistemlerinde yedeklenir ve Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisi tarafından seçici kurul toplantısına getirilir. Fotoğraflar seçici kurul üyelerine tümüyle karartılabilir bir salonda bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Seçici Kurulun seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Yarışma sonuçları Beykoz Belediyesi’nin www.beykoz.bel.tr adresinde ve Beykoz Belediyesi’nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın http://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara yarışmayı yapan kurum tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Beykoz Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Beykoz Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Beykoz Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilir.
 • Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Beykoz Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Beykoz Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Beykoz Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Beykoz Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler sonrasında belediyenin gerekli görmesi halinde albüm kitap haline getirilebilecektir. Bu konuda belediye yükleniciye ya da katılımcı yarışmacılara herhangi bir telif ödemeyecektir. Albümler ödül ve sergileme kazanan katılımcılara ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’na gönderilecektir.
 • Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Türkiye Fotoğraf Vakfı ve / veya Beykoz Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Beykoz Belediyesi e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Beykoz Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Katılımcılar; TFV’nin http://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Beykoz Belediyesi, Seçici Kurul kararları geçerlidir.

Eserlerin Sisteme Yüklenmesi ve Bilgilerinin Tamamlanması

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.turkiyefotografvakfi.org// adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • http://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin veya herhangi bir isim, imza, logo, tarih ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1,5 megabayttan az olmamalı, bütün kategorilerde 3 megabaytı ve foto öykü kategorisinde her bir fotoğraf için 3 megabaytı geçmemelidir. Bütün kategorilerde; fotoğrafların her birinin boyutu, uzun kenarı piksel olarak en az 1920 PX en fazla 4096
 • PX olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir. Yarışmacının gönderdiği fotoğraflarda, yukarıdaki ölçü ve dosya boyutları sistem tarafından yüklenirken kontrol edilmekte gerekli uyarılar verilmektedir, uymayan fotoğraflar yüklenememektedir.
 • Yarışmaya başvurularla ilgili diğer tüm teknik detaylar www.beykoz.bel.tr ve http://www.turkiyefotografvakfi.org/ adreslerinden öğrenilecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Beykoz Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri

İsmail KÜÇÜKFotoğraf Sanatçısı
İzzet KERİBARFotoğraf Sanatçısı
Leyla EMEKTARFotoğraf Sanatçısı
Merih AKOĞULFotoğraf Sanatçısı
Mustafa YILMAZFotoğraf Sanatçısı
Nazan TUNAFotoğraf Sanatçısı
Süleyman GÜNDÜZFotoğraf Sanatçısı

Başvuru Adresi ve Yarışma Sekretaryası

Beykoz Belediye Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Adres     : Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. No:43 34820 Beykoz/İSTANBUL

Telefon  : 0 216 538 82 47                              

Yetkili Kişi: Muzaffer TOPÇU

E-Posta: mtopcu@beykoz.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı

Adres     : Merkezefendi Mah. Dere Sokak No:10 Zeytinburnu/İstanbul

Yetkili Kişi: Bekir YEŞİLTAŞ

E-posta : info@turkiyefotografvakfi.org

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2021 Ödülleri

Serbest Kategori
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 500  (En Fazla 30 adet)

Foto Öykü Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 1.000  (En Fazla 20 adet)

Kurgu Kategorisi
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 500  (En Fazla 20 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 16 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 KASIM 2021

Ödül Töreni: 4 ARALIK 2021

Beykoz Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://turkiyefotografvakfi.org/content-detail/87/beykoz-belediye-baskanligi-3-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap