“Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, çocuk ve gençleri bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amaçlarıyla “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

“Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması

Düzenleyen:Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, Ortaokul Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören
ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:6 OCAK 2023 (Mesai bitimine kadar)
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 MART 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar (Laptop)
İkincilik Ödülü: Android Akıllı Telefon
Üçüncülük Ödülü: Tablet
Dördüncülük Ödülü: Gaming Kulaklık
Beşincilik Ödülü: Akıllı Saat
+ Okullara Plaket

İl Birincileri Ödülü: Bluetooth Kulaklık
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

Yarışmanın Amacı

Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

Yarışma Kapsamı

Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri.      

Resim Yarışması Başvuru Koşulları        

 • Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma ortaokul ve dengi okulların 5,6,7 ve 8 inci sınıfları arasında olmak üzere tek kategori de yapılacaktır.
 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
 • Eserler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Eserlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir. Eserlerin teslim edilecekleri Ticaret İl Müdürlükleri listesi şartnamenin en altta bulunan sayfa 10, 11, 12 v 13’de ayrıca sunulmaktadır. Hangi ilden katılım sağlanacak ise eser sahibi veya okulu ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ile irtibata geçecektir.
 • Katılımcılar  Ticaret  Bakanlığı  resmi  internet  sitesi  http://ticaret.gov.tr  adresinde  duyurular kısmından,    Tüketicinin    Korunması    ve    Piyasa    Gözetimi    Genel    Müdürlüğü ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Yarışma Şartnamesi” içerisinde bulunan gerekli formları doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir. Ticaret İl Müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Yalnızca ödüle layık görülen Türkiye Geneli Derecesine giren eserler Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce muhafaza edilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ankara dışından ödül alacak öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü veya öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma katılımcısı öğrenci bireysel başvurabilir ya da okul ile toplu olarak eserini iletebilecektir.
 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzüne yarışma şartnamesinde bulunan (tablo-1 etiket) etiket yapıştırılacaktır.

*Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı

 • Eserlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayı ile birlikte Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne aittir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye geneli finale kalan beş esere ödülü Bakanlık tarafından verilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından her il için ayrıca bir değerlendirme yapılarak il bazında 1 (bir) eser belirlenerek İl birincisi olarak ödüle layık görülecektir. Eser sahibinin bilgisi ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine bildirilecektir. (illerde ikincilik, üçüncülük ve mansiyon belirlenmeyecektir.)
 • İl bazlı olarak değerlendirme sonucunda Seçici Kurul tarafından seçilecek İl birincilerine ödülleri Bakanlıkça temin edilecek ilgili Ticaret İl Müdürlükleri tarafından eser sahibine verilecektir. Seçici Kurul tarafından il bazlı yapılacak değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda o ile ödül verilmeyecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Değerlendireme Kriterleri

1- Amaca uygunluk ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme                            

2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğin uygunluğu                       

3- Resimlerdeki yaratıcılık                                                  

4- Resimlerin görselliği                                                       

5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Atilla İLKYAZ
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Resim Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe BİLİR
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu ŞENER
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü
 • Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Ayşegül TÜRK
 • Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Yakup GÜZEL

Yarışma Sonuç Duyurusu

Yarışma sonuçları

http://ticaret.gov.tr

https://tuketici.ticaret.gov.tr/

https://www.facebook.com/etuketici/

www.instagram.com/etuketici/ adreslerinden duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler

Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu, Taahhütname ile Veli İzin Belgesi” Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları

Eserler en geç 06 Ocak 2023 Cuma günü saat 17:00’de İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.

Kargo ücreti gönderene aittir.

Ödül Töreni Tarihi

Ödül  töreninin  yeri  ve   saati  Tüketicinin  Korunması   ve  Piyasa          Gözetimi  Genel     Müdürlüğünün

http://ticaret.gov.tr

https://tuketici.ticaret.gov.tr/

https://www.facebook.com/etuketici/

www.instagram.com/etuketici/

İnternet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

Yarışma İletişim

Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)

Devlet GÜLDAĞ (Mühendis) – Erkan VURAL (Memur)

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Başvuru Adresi :

Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)

Bilgi İçin

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü           

Telefon: 0 312 449 44 11 – 0 312 449 44 73

Fax: 0 312 449 45 22                        

e-posta : E.Vural@gtb.gov.tr

Yarışma Sekreteryası

İllerde Bulunan Ticaret İl Müdürlükleri (BİLGİLER YARIŞMA ŞARTNAMESİNDEKİ TABLODA MEVCUTTUR) ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

“Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar (Laptop)
İkincilik Ödülü: Android Akıllı Telefon
Üçüncülük Ödülü: Tablet
Dördüncülük Ödülü: Gaming Kulaklık
Beşincilik Ödülü: Akıllı Saat
+ Okullara Plaket

İl Birincileri Ödülü: Bluetooth Kulaklık

*Ankara dışından ödül alacak öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü ve öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 OCAK 2023 (Mesai bitimine kadar)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MART 2023

“Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” Konulu Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://cankiri.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/04090543_Yartnameresim.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap