Bower Hastanesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından, Bower Hastanesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Bower Hastanesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Fotono21 Fotoğraf Derneği
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Tüm Amatör ve Profesyonel Fotoğrafçılar
Son Başvuru Tarihi:1 HAZİRAN 2023 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 HAZİRAN 2023
Ödüller:FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
BOWER HASTANESİ Altın Madalya
FOTONO
21 Fotoğraf Derneği Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
BOWER HASTANESİ Gümüş Madalya
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Gümüş Madalya

FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
BOWER HASTANESİ Bronz Madalya
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu (6 adet)
TFSF Mansiyon (3 Adet)
BOWER HASTANESİ Mansiyon (6 Adet)
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Mansiyon (6 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Kategori-Bölümleri

Fotoğraf Yarışması; sayısal (dijital) olmak üzere 2 (iki) bölümden oluşmuştur:

 • Sayısal: Serbest (Renkli – Siyah Beyaz)
 • Sayısal: Hayatın Her Alanında Sağlık (Renkli – Siyah Beyaz)

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • “BOWER HASTANESİ 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, TFSF Yarışma temsilcisi, jüri üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF ve FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Yarışmacı, TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar BOWER HASTANESİ ve Fotono21 Fotoğraf Derneği arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; ödül ve kabul almaya hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurumun tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergilemelerin kullanım hakkının kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” geçerli olacaktır.
 • http://tfsfonayliyarismalar.org web adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. “I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 «Conditions and regulations for FIAP Patronage» and FIAP document 033/2021« Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II «Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.” İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Jüri Üyeleri

 • Dr Bekir TUĞCU Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
 • Mehmet KILIÇOĞLU Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı (AFIAP)
 • Murat BERKYÜREK Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
 • Dr Muzaffer TEMEL Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
 • Veysi ARCAGÖK Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun ONLINE PUANLAMA olarak ve ikinci – final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: Yakup YENER

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

Bower Hastanesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Her Kategori İçin:

FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
BOWER HASTANESİ Altın Madalya
FOTONO
21 Fotoğraf Derneği Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
BOWER HASTANESİ Gümüş Madalya
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Gümüş Madalya

FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
BOWER HASTANESİ Bronz Madalya
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu (6 adet)
TFSF Mansiyon (3 Adet)
BOWER HASTANESİ Mansiyon (6 Adet)
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Mansiyon (6 Adet)

Kabul (Her kategori/bölümde en az %8, en fazla %25 oranında kabul seçimi yapılacaktır).

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçıya
verilecektir).

 • Diplomalar e-sertifika olarak katılımcının e-mail adresine gönderilecektir. Tüm ödül
  alanların ödülleri (diplomalar hariç) adreslerine gönderilecektir.
  ** Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Düzenleyici Kurumlar ve TFSF
  sorumluluk taşımayacaktır

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 HAZİRAN 2023 Saat: 23.00
Sonuçların İlanı: 20 HAZİRAN 2023
Ödül Töreni: 1 TEMMUZ 2023

Bower Hastanesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/bower-hastanesi-1-uluslararasi-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap