Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması

İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde, yaratıcı, hayal gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilincine sahip sinemacıların yetişmesine katkıda bulunmak ve başarılı kadın hikayelerine dikkat çekmek amaçlarıyla Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:27 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 HAZİRAN 2022
Ödüller:10 Başarılı Senaryoya: 10.000 Film Yapım Desteği
+ İlk 3 Kısa Film Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen ’Büyüt Hayallerini’’ kısa film yarışması, sosyal sorumluluk duyarlılığı olan genç sinemacıları sektöre kazandırmayı amaçlıyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanan bütün üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan projede kadının gücüne vurgu yapmak amacıyla ana tema ‘’Başarılı Kadın Hikayeleri’’ olarak belirlendi.

Sinema endüstrisine sağlam adımlarla girmek isteyen aynı zamanda alanında kariyer hedefi olan hevesli ve yetenekli üniversite öğrencilerinin kısa film yapımını destekleyen yarışma, katılımcılara sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme imkanı da sağlayacak. Diğer yandan destek almaya hak kazanan 10 senaryo sahibine film yapımı, yönetmenlik gibi konularda eğitim olanağı sağlayacak.

Yarışma Amacı

İstanbul Vakfı, yaratıcı, hayal gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilincine sahip sinemacıların yetişmesine katkıda bulunmak ve başarılı kadın hikayelerine dikkat çekmek amacıyla, Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nı düzenlemektedir. Başvuruların senaryo aşamasında gerçekleştirileceği Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nın ilki 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının katılımına açıktır.

Yarışma Kuralları

 • “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması, İstanbul Vakfı tarafından TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ile gerçekleştirilmektedir.
 • “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Yarışmanın teması “Başarılı Kadın Hikayeleri” olarak belirlenmiştir. Yarışmacılar sadece bu temaya uygun senaryoları ile başvuru yapabileceklerdir.
 • Senaryolar önce teknik elemeye tabi tutulacak, eksik belge sunan, senaryo formatına uymayan senaryolar içeren başvurular elenecektir.
 • Teknik elemeyi geçen başvurular ön seçici kurul tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen 10 senaryo maddi destek almaya hak kazanacaktır. Bu senaryolar, İstanbul Vakfı tarafından belirlenecek tarih aralığında başvuruda bulunan kişinin yönetmenliğinde filme çekilecektir.
 • Çekilmiş olan 10 film jüri tarafından değerlendirilip ilk 3 belirlenecektir.
 • Yarışmaya katılanlar yönetmelikte yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılan filmler başka bir yerden mali destek alamazlar. Ancak filmlerin çekim için ayni destek almaları yönünde bir engel bulunmamaktadır.

Başvuru Koşulları

 • Başvurular, yarışmanın resmi internet sitesi olan buyuthayallerinikisafilm.com sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve aşağıda listelenen bilgi ve dosyaları içermeli, bu bilgi ve dosyalar aşağıda belirtilen sınırlamalara uygun olmalıdır.

a) Şu bilgiler, internet sitesindeki başvuru formuna eksiksiz girilmelidir:

 • Katılımcının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, kendisine ait bir banka hesabına ait banka ismi ve IBAN numarası.

b) Filmin Sinopsisi

PDF formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

c) Filmin Senaryosu

Azami 20 sayfa uzunluğunda olacak ve aşağıdaki koşullara uygun olacaktır.

Senaryolar ya Microsoft Word’de ya da Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılmalıdır. Senaryolar, sisteme PDF formatında yüklenmelidir.

Microsoft Word programında yazılan senaryolarda sayfa biçemi aşağıda belirtilenlere uygun olarak düzenlenmelidir.

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

d) Yönetmen Yaklaşımı:

Yönetmenin çekeceği filmle ilgili teknik planlarını ve vizyonunu anlatan, asgari 1 sayfa, azami 2 sayfa uzunluğunda yazı.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

e) Yönetmen biyografisi

PDF formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

f) Yönetmenin fotoğrafı

Fotoğraf .jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 1000 piksel (Genişlik) x 1500 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

g) İkametgâh Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için e-devlet üzerinden alınmış ikametgâh belgesi.

 • Başvuru formunu eksik dolduran, şartnamedeki koşullara uygun olmayan dosyalar yükleyen adaylar, doğrudan yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak senaryolarda tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. türde olabilir. Bir kişi birden fazla senaryo ile katılabilir
 • Filmin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
 • Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022’dir. 27 Mayıs 2022 günü, saat 18:00’den sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Jüri tarafından seçilen 10 senaryonun sahipleri, yapım desteklerini alabilmek için aşağıda listelenen belgeleri sözleşmede belirtilecek adrese göndermek zorundadır. Yapım destek bedelleri, İstanbul Vakfı ile devir sözleşmesinin imzalanması ve belgelerin adrese ulaşmasını müteakiben 5 iş günü içerisinde senaryo sahibinin başvuru formuna girdiği IBAN’a yatırılacaktır.
 • Vergi Dairesinden alacakları Vergi Mükellefiyeti Yazısı
 • Kendilerine e-posta vasıtasıyla gönderilecek olan Sözleşmenin ıslak imzalı kopyası
 • Proje, bir ekip tarafından hazırlanmış olsa da yönetmenliği üstlenen bir kişinin adıyla sunulmalıdır. İki veya daha fazla kişi adının ‘proje sahibi / yönetmen’ olarak belirtildiği projeler yarışma dışı bırakılır.
 • “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması kapsamında destek almaya hak kazanan senaryoların yapım ve yapım sonrası süreçlerinin en geç 9 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Çekilen filmlerin hak sahiplerinden alınan devir belgeleri ile beraber en az 1080p çözünürlükte, 30.000 kbps görüntü, 320 kbps ses bit oranına sahip, MPEG4.H264 formatındaki Dijital Video Dosyasının indirilebilir bir kopyasının ve aşağıda listelenen dosyaların bulunduğu indirme bağlantısının (WeTransfer, Vimeo, Dropbox, Google Drive, vb.) en geç 9 Eylül 2022 tarihine kadar sözleşmede belirtilecek e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Filmden Kareler

En az 3 adet olmalıdır.

.jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 1920 piksel (Genişlik) x 1080 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

Afiş

.jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 5000 piksel (Genişlik) x 7000 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

Filmin Künyesi

Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12
 • Yarışmada destek alan tüm filmlerin birer kopyası İstanbul Vakfı arşivinde saklanacaktır. İstanbul Vakfı, yapımı gerçekleştirilen filmin mali ve manevi haklarının sahibi olacaktır. Bu çerçevede desteklenen filmler ile İstanbul Vakfı arasında fikri hakların devrine ilişkin bir sözleşme akdedilecektir. Yarışmacı film ile ilgili İstanbul Vakfı’nın iznini almak kaydıyla festivallere başvurabilir ve özel gösterimlere yer verebilir.
 • “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması’ndan destek alarak filmlerini hayata geçiren yarışmacılar, filmlerini ulusal veya uluslararası yarışmalara göndermekle ilgili İstanbul Vakfı’ndan yazılı izin almakla yükümlüdürler.
 • Destek alan yarışmacılar, filmlerinin jeneriğinde, “Bu film İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması kapsamında desteklenmiştir.” ibaresine, İstanbul Vakfı’nın ve TÜRSAK Vakfı’nın logolarına yer vereceklerdir.
 • Herhangi bir yarışmada ödül almış veya herhangi bir kurum, kuruluş veya fondan mali destek almış ya da destek almaya hak kazanmış projeler, bu yarışmaya katılamazlar.

Telif Hakları

Projelerde telif hakkı doğuracak “öykü”, “biyografi”, “müzik” ve “görüntü” vb. eserlerin kullanılması durumunda, projenin yapım aşamasında söz konusu telifler alınmış olmalıdır.

Projelerin İadesi

Filmlerini Son Teslim Tarihi olan 9 Eylül 2022 saat 18:00’e kadar teslim etmeyen yarışmacılardan destek bedeli olarak ödenen 10.000 TL geri alınacaktır.

Değişiklik ve İptal

 • Verilecek diğer ödül ve destekler, kazanan senaryo projelerinin açıklanacağı tarihten önce etkinliğin resmi internet sayfası olan buyuthayallerinikisafilm.com adresinden ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • İstanbul Vakfı, yapım destekleri teslim edildikten sonraki süreçte, ödül töreni, teslim tarihi ve ödüllerin muhteviyatı gibi konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma İletişim

ADRES: Emirhan Caddesi Yeni Gelin Sokak No:24/4 Beşiktaş/İSTANBUL

TELEFON: 0 212 153 00 00

Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması Ödülleri

10 Başarılı Senaryoya: 10.000 Film Yapım Desteği
+ İlk 3 Kısa Film Ödülü

Yarışma Takvimi

Senaryoların Son Teslim Tarihi: 27 Mayıs 2022

Destek Alacak Senaryoların Açıklanması: 3 Haziran 2022

Filmlerin Son Teslim Tarihi: 9 Eylül 2022

Ödül Töreni: 11 Ekim 2022

Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://buyuthayallerinikisafilm.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap