Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, başkanlık personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini, hizmet süresince kendilerine güven duymalarını, hafızlıklarını pekiştirmelerini ve Kur’an’ı güzel okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlarıyla Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları 2024 düzenleniyor. Ödüllü hafızlık yarışması başvuruları devam ediyor.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları 2024

Düzenleyen:Diyanet İşleri Başkanlığı
Kategori:Kitap Okuma Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında vaiz ve üstü unvanlarda görev yapanlar hariç kadrolu, sözleşmeli ve vekil erkek ve kadın personel katılabilecektir.
Son Başvuru Tarihi:8 MART 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:MART-NİSAN 2024
Ödüller:İl Düzeyindeki Yarışmalar Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenler için:
Birincilik Ödülü: Çeyrek Altın
İkincilik Ödülü: 1 Gram Altın
Üçüncülük Ödülü: Gram Altın (Yarım gram)
Ayrıca il düzeyinde yarışmaya katılıp dereceye giremeyen yarışmacılara il müftülüklerince takdir edilecek hediyeler verilir.

Bölge Yarışmaları Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenler için:
Birincilik Ödülü: 1 Tam Altın
İkincilik Ödülü: 1 Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: 1 Çeyrek Altın  
Ayrıca bölge bazında yarışmaya katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 gram altın verilir.

Türkiye Finalleri Hafızlık Final Yarışmasında dereceye girenler için:
Birincilik Ödülü: 10 Tam Altın
İkincilik Ödülü: 8 Tam Altın
Üçüncülük Ödülü: 6 Tam Altın

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye girenler için:
Birincilik Ödülü: 8 Tam Altın
İkincilik Ödülü: 6 Tam Altın
Üçüncülük Ödülü: 4 Tam Altın  
Ayrıca Türkiye Finallerine katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 yarım altın verilir.

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Başkanlığımız personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini, hizmet süresince kendilerine güven duymalarını, hafızlıklarını pekiştirmelerini ve Kur’an’ı Güzel Okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca ülkemizde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından, yurtdışında ise diğer ülkelerce düzenlenen uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların; ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmeleri hedeflenmektedir.

Yarışma Başvuru Koşulları

Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında vaiz ve üstü unvanlarda görev yapanlar hariç kadrolu, sözleşmeli ve vekil erkek ve kadın personel katılabilecektir.

Yarışma Başvuru Süreci

Şartları taşıyan personelimiz, 05 Şubat – 08 Mart 2024 tarihleri arasında bağlı bulundukları birimlere müracaat edeceklerdir. Merkez teşkilatından müracaat edeceklerin müracaatları Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca, İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ilgili ihtisas merkezi müdürlüğünce alınacaktır. İhtisas merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise ihtisas merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. Katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen kategorilerden sadece birisine müracaat edebilecektir. Geçmiş yıllarda yapılan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finallerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları aynı yarışma dalı için kabul edilmeyecektir. Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvurusu iptal edilecektir.

Yarışma Uygulama Yeri ve Aşamaları

 • Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda, tecvit ve ek-9’daki anlam bilgisi üzerinden yapılacaktır.
 • Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit, terennüm (makam), meal ve kelime anlamı üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul; yarışmacının okuyacağı aşırları ek-7’deki tabloda yer alan aşırlar arasından kura ile belirleyecek ve yarışmacıya okuduğu aşırdan bir ayet meali ile ek-8’de ki listeden 5 kelime veya terkibin anlamı sorulacaktır.
 • Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına; Başkanlık merkez, merkez ilçe, ilçe ve dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. Başkanlık merkez, merkez ilçe, ilçe ve dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir. 1 Ek-1Ek
 • İlçe, il, bölge ve final yarışmaları, daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati vatandaşlarımıza duyurularak cami cemaatinin yanında Kur’an kursu, imam-hatip ortaokulu ve lisesi ile ilahiyat/İslami ilimler fakültesi öğrencilerinin de katılımları sağlanacaktır.
 • Yarışmalar için mümkün mertebe halkın katılımının yoğun olduğu mekanlar ve saatler tercih edilecektir.

Yarışma Seçici Kurulları

Başkanlık Merkez, Merkez İlçe, İlçe, Dini Yüksek İhtisas/Dini İhtisas Merkezi, İl ve Bölge Seçici Kurulları

 • Başkanlık Merkez, Merkez İlçe, İlçe ve Dini Yüksek İhtisas/Dini İhtisas Merkezi Seçici Kurulları: Başkanlık Merkezinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun belirleyeceği komisyonun, Merkez ilçe ve ilçelerde il veya ilçe müftüsünün; dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerinde müdürün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/ dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.
 • İl Seçici Kurulları: İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz veya vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve bir rehber öğreticiden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.
 • Bölge Seçici Kurulları: Bölge seçici komisyon başkanı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca, komisyonun diğer üyeleri ise yarışmanın yapılacağı il müftülüğü tarafından belirlenecek olup il müftüsü veya il müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kadın yarışmacıların komisyonunda komisyon üyelerinin en az iki tanesi kadınlardan oluşturulacaktır.

Yüksek Seçici Kurul:

 Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar:

 • Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında kurra hafız veya hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer kişilerden oluşturulacaktır.
 • Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Zaruret halinde Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık yarışmasını aynı seçici kurul da yapabilecektir.

Yarışma Değerlendirme Esasları

Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

Genel İlkeler

 • Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.
 • Her adaya hafızlıktan üç, anlam bilgisinden bir soru sorulacaktır.
 • Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

Sorular

 • Birinci soru sayfa başından olacaktır. (1-30 cüzlerden)
 • 2. ve 3. soru sayfa geçişli olacaktır. (1-30. cüzlerden)
 • Anlam bilgisi Ek-9’da belirtilen Hucurat Suresinden sorulacaktır.

Okuyuş Tarzı

 • Yarışmacı okuyuşlarda hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir.

Not Baremi

 • Hıfzda her soru 20 puan, (3 * 20 puan= 60 puan)
 • Tecvid ve meharic-i huruf 30 puan,
 • Eda-seda 5 puandır.
 • Anlam bilgisi 5 puandır.

Değerlendirme

 • Yarışmacı takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan daha düşülecektir. Yarışmacı takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç (3) puan daha düşülecektir.
 • Yarışmacıya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.
 • Yarışmacı hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.
 • Yarışmacı yanlış okuduğunu fark edip (uyarı yapılmadan) kendisi hemen düzeltme yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.
 • Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan düşülecektir.
 • Anlam bilgisi sorularında her kelime bir puandır.
 • Puanlamada eda-sada yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

Genel İlkeler

 • Sorular eşit uzunlukta ve her bir yarışmacı için farklı ayetlerden olmak üzere meal ve kelime anlamı sorularıyla birlikte önceden Kurul tarafından hazırlanıp şartname ile birlikte illere gönderilecektir.
 • Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.
 • Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir.
 • Ayet tekrarı yapılmayacaktır.
 • Yarışmacının hatalarından dolayı okuma esnasında müdahale edilmeyecektir.

Okuyuş Tarzı

 • Tahkik usulünde okunacaktır.

Not Baremi

 • Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır.
 • Eda-sada, makam ve terennüm 40 puandır.
 • Meal sorusu 5 puandır.
 • Kelime anlam bilgisi 5 puandır.

Değerlendirme

 • Her tecvit kuralı ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.
 • Her meharic-i huruf ve sıfatı huruf ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.
 • Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir (1) puan düşülecektir.
 • Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki (2) puan düşülecektir. 3 Ek-1Ek
 • Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım (0,5) puan düşülecektir.
 • Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan (5) düşülecektir.
 • Anlam bilgisi sorularında her kelime bir (1) puandır.
 • Eda-sada-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılarak komisyonca takdir kullanılır.

Diğer Şartlar

 • İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.
 • İl, bölge ve Türkiye Final yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacıların iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.
 • İl dışından yarışmalara katılacak yarışmacı ve jürinin görevlendirmeleri, bağlı bulundukları birimlerce yapılacaktır.
 • İlçe yarışmalarının sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, İl yarışmalarının sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezine ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.
 • Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.
 • İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı, görev yaptığı il müftülüğünce alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.
 • Türkiye finalleri, finalin yapılacağı ilin müftülüğü tarafından kayda alınacak ve Başkanlığa gönderilecektir.
 • Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.
 • Seçici kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilen ve kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenemeyenlere il, ilçe ve bölge kurulları için azami net 500 (beş yüz) ; Yüksek Seçici Kurulda ise azami net 1000 (bin) ile iaşe, ibate ve yol masrafları yarışmanın yapıldığı ilin Türkiye Diyanet Vakfı şubelerince karşılanır.
 • Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları Bölge ve Türkiye Finallerinde verilecek olan altın ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince karşılanacaktır.
 • Bölge ve Türkiye Finallerine katılan yarışmacıların ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince yarışmanın yapılacağı il şubelerine önceden gönderilecek, ilgili müftülükçe de ödüller temin edilerek yarışma günü takdim edilecektir.
 • Yarışmaların online yapılması durumunda yarışmaya katılacak temsilci, bulunduğu ilçe veya il müftülüğünden yarışmaya katılacak olup gerekli teknik altyapı il veya ilçe müftülüğü tarafından hazırlanacaktır.
 • Bölge finallerinde yarışacak illerin sayısı dört ve dördün altına düştüğü durumlarda, o bölgede yarışacak iller Başkanlığımızca belirlenecek olan diğer bölgelerde yarışmaya katılacaktır.
 • Tüm kategorilerde puanı 70’in altında olan yarışmacılar dereceye giremez.

Yarışma İletişim

Rize Müftülüğü
Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:71

Tel: 0 464-214 26 79  

Faks: 0 464-214 26 55 

 E-posta: rize@diyanet.gov.tr  

Kep: rizemuftulugu@hs03.kep.tr

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları 2024 Ödülleri

Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir.

 • İl Düzeyindeki Yarışmalar Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenler için:

Birincilik Ödülü: Çeyrek Altın

İkincilik Ödülü: 1 Gram Altın

Üçüncülük Ödülü: Gram Altın (Yarım gram)

Ayrıca il düzeyinde yarışmaya katılıp dereceye giremeyen yarışmacılara il müftülüklerince takdir edilecek hediyeler verilir.

 • Bölge Yarışmaları Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenler için:

Birincilik Ödülü: 1 Tam Altın

İkincilik Ödülü: 1 Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü: 1 Çeyrek Altın  

Ayrıca bölge bazında yarışmaya katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 gram altın verilir.

 • Türkiye Finalleri Hafızlık Final Yarışmasında dereceye girenler için:

Birincilik Ödülü: 10 Tam Altın

İkincilik Ödülü: 8 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü: 6 Tam Altın

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye girenler için:

Birincilik Ödülü: 8 Tam Altın

İkincilik Ödülü: 6 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü: 4 Tam Altın  

Ayrıca Türkiye Finallerine katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 yarım altın verilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 08 Mart 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: MART-NİSAN 2024

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://rize.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId=2529&MenuCategory=Kurumsal

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap