Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu

574

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın yaşandığı coğrafyanın, tarihi, kültürel, manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve görsel değeri yüksek fotoğraflarla gelecek kuşaklara aktarılması amaçlarıyla Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu

Düzenleyen:Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (40 Adet)
Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü: 3.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 2.000 ₺
Sergileme: 300 ₺ (30 Adet)

Yarışmanın Konusu

Çanakkale Savaşları’nın geçtiği Tarihi Alan içindeki şehitlikler, abideler, anıtlar, heykeller, müzeler, kaleler, savaşın yaşandığı mekânlar, koylar, tarihi ve doğal alanlar bu yarışmanın konusudur.

Fotoğraf maratonu, şartname sonuna ekli haritada görüldüğü gibi, 33.500 hektarlık Tarihi Alan içerisinde gerçekleşecektir. Bu alan, Eceabat ilçe merkezi, Alçıtepe, Behramlı, Bigalı, Büyükanafarta, Kilitbahir, Kocadere, Küçükanafarta ve Seddülbahir köylerinin yerleşim alanlarıyla birlikte Yalova, Kumköy, Beşyol ve Yolağzı köylerinin yerleşim alanı dışındaki gayri meskûn alanlarının bir bölümünü kapsamaktadır.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma ile Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın yaşandığı coğrafyanın, tarihi, kültürel, manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve görsel değeri yüksek fotoğraflarla gelecek kuşaklara aktarılması düşünülmüştür. Küllerinden doğan bir ulusun kahramanlık destanlarının yazıldığı ve her noktası şehit kanları ile sulanmış olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nın, fotoğraf sanatının yaygın ve etkili gücü aracılığı ile tanıtılması, elde edilecek görsel materyallerin gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra, fotoğraf sanatının desteklenmesi bu yarışmanın amacıdır.

Yarışma Organizasyonu

Bu fotoğraf maratonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan

Başkanlığı tarafından ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Maratona katılım başvuruları, 13-14 Mayıs 2022 tarih ve 09.00-17.00 saatleri arasında,15 Mayıs 2022 Pazar günü Saat 09.00 – 12.00 arasında Kilitbahir Kalesi’nde bulunan kayıt masasında”Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecektir.

*(Fotoğraf çekimleri ise kayıt işlemlerinin ardından başlayacak olup 15 Mayıs Pazar günü saat21.00’e kadar yapılabilecektir. 21.00’den sonra yapılan çekimler kabul edilmeyecektir.)

 • Maraton; kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir. Fotoğraf Maratonlarında bir makine bir kişi adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların 13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Gelibolu Tarihi Alan sınırları içinde çekilmiş olması zorunludur. Daha önce çekilmiş olan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Her katılımcı en fazla 5 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Fotoğraflara kadraj, renk, keskinlik, toz alma renk ve kontrast ayarları gibi fotoğrafın belgesel yapısını değiştirmeyecek basit müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı manipüle edilerek değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir
 • Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.
 • ı. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’teki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebileceği gibi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve iştiraklerine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • e. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitesi (https://catab.ktb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarının (Facebook, Twitter, Instagram vb) yanı sıra TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Yarışmanın ödülleri, TFSF’ye ödenecek yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve federasyon temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül töreni yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yüklenecek fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

*Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-018 ” numara ile onaylanmıştır.

*Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Seçici Kurul

 • Behiç Günalan (Fotoğraf Sanatçısı, EFIAP, EFOD  – Edirne)
 • Doç.Dr. A.Beyhan Özdemir  (Dokuz Eylül Üniversitesi- İzmir)
 • Enver Şengül (Fotoğraf Sanatçısı, EFOD – Edirne)
 • Mikdat Besni (Fotoğraf Sanatçısı- Balıkesir/ Susurluk)
 • Ümran Özdemir (Fotoğraf Sanatçısı, KASK / Kocaeli)
 • Yavuz Arslan (Fotoğraf Sanatçısı – Biga/Çanakkale)
 • Zülküf  Memiş   (Başkan  Yardımcısı,  Çanakkale  Savaşları  Gelibolu  Tarihi  Alan Başkanlığı, Kurum Temsilcisi- Eceabat/ Çanakkale

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 5 (beş) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir.

TFSF Temsilcisi: Seraceddin AYYILDIZ

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı: Gülhan DEMİR

Adres: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı,

Kilye Mevkisi Kemalpaşa Mah. No.1 Eceabat/ Çanakkale

Telefonu: 0 (286) 814 11 28 / Dahili: 1112 cep: 0505 784 37 52

E-posta Adresi: gulhandemircatab@gmail.com

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺ + TFSF Bronz Madalya
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺ (3 Adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (40 Adet)
Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü: 3.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 2.000 ₺
Sergileme: 300 ₺ (30 Adet)

Not: Seyit Onbaşı, Çanakkale Zaferi’nin en simgesel isimlerinden biri olduğu için ödüllerden biri ona ithaf edilmiştir. Tarihi Alan’da çekilmiş olan ve Çanakkale ruhunu en iyi anlatan fotoğraflardan birine kurum temsilcisi tarafından verilir.
Ödül töreninde fotoğraf sahibinin bulunamaması söz konusu olursa ödül, fotoğraf sahibinin önceden belirlediği ve yazılı olarak Tarihi Alan Başkanlığına bildirdiği bir temsilciye verilir.
• Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.

Yarışma Takvimi

Maraton : 13-14-15 Mayıs 2022 (Cuma, Cumartesi, Pazar)
Sisteme Son Yükleme : 16 Mayıs 2022 Pazartesi, Saat 23.00
Jüri Değerlendirme : 20 Mayıs 2022 Cuma
Sonuçların Açıklanması : 20 Mayıs 2022 Cuma

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/canakkale-savaslari-gelibolu-tarihi-alan-baskanligi-fotograf-maratonu-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap