“Dünya İçin Alüminyum ile Tasarla 2023”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Astoral iş birliğinde, başlıca malzeme ve üretim yöntemi olarak alüminyum enjeksiyon kullanılarak iç mekan ve bahçe mobilyaları alanında gelecekteki yeni ufukların gelişmesine katkıda bulunmak, Türkiye mobilya endüstrisinin tasarım kalitesini ve Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek, geleceğin tasarımcı adaylarının mobilya sektörü ile buluşmasını sağlamak, üretilebilir, yenilikçi, özgün nitelikte ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek amaçlarıyla “Dünya İçin Alüminyum ile Tasarla 2023” düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

“Dünya İçin Alüminyum ile Tasarla 2023”

Düzenleyen:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Astor Alüminyum iş birliğinde.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinden lisans öğrencileri ve Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık Bölümlerinden mezun olanlar ile Lisansüstü eğitim alan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:3 ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:22 ŞUBAT 2023
Ödüller:Profesyonel Kategorisi
Birincilik Ödülü: 25.000
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü: 15.000
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve Astor Alüminyum İmalat San. Tic. Ltd. Şti. (ASTORAL) işbirliği ile düzenlenen yarışmanın sloganı “Dünya için Alüminyum ile Tasarla” olup, teması Çevreye Duyarlılık, Sürdürülebilirlik, Özgünlük, Yenilikçilik ve Üretilebilirlik olarak belirlenmiştir. “Dünya için Alüminyum ile Tasarla” ana teması ışığında Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategori olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

 • Başlıca malzeme ve üretim yöntemi olarak alüminyum enjeksiyon kullanılarak iç mekan ve bahçe mobilyaları alanında gelecekteki yeni ufukların gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Türkiye mobilya endüstrisinin tasarım kalitesini ve Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
 • Geleceğin tasarımcı adaylarının mobilya sektörü ile buluşmasını sağlamak,
 • Bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmek,
 • Üniversite öğrencileri arasında ilgili sanayi sektöründe çalışacak genç tasarımcı adaylarını desteklemek,
 • Üretilebilir / yenilikçi / özgün nitelikte ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek

Yarışmanın Konusu ve Kapsamı

Ana malzeme ve üretim yöntemi olarak alüminyum enjeksiyon ile gündelik yaşam için, kullanım alanı yarışmacılar tarafından belirlenecek hafiflik, montaj, önerilen yaşam tarzlarına ve koşullarına uygunluk, paketleme vb. ilkeler doğrultusunda; yeni kullanım senaryolarının oluşturulması ile yeni bir kullanıcı deneyimi ortaya koyan mobilya tasarımlarının geliştirilmesidir.

Aşağıdaki başlıklarda ürün tasarımları geliştirilebilir.

 • HORECA (Hotel, Restoran, Kafe)
 • Bahçe Mobilyaları ve grupları
 • Tekil Oturma ve Dinlenme Elemanları
 • Yardımcı Mobilyalar
 • Vb…

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma öğrenci ve profesyonel olarak iki kategoride düzenlemektedir.

Öğrenci Kategorisi

 • Yarışmaya, üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinden lisans öğrencileri katılabilirler.
 • Grup katılımı en fazla üç kişiden oluşmalıdır. Katılımcılar içerisinden bir kişi grup temsilcisi olarak belirlenmelidir. Grup katılımcılarının Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık Bölümlerinde öğrenci olduğunu son 6 ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi ile belgelemesi gerekmektedir.
 • Bir yarışmacı tekil ya da grup olarak en fazla beş tasarım ile katılabilir.
 • Grup katılımında tüm grup üyelerinin öğrenci olması gerekmektedir.

Profesyonel Kategorisi

 • Bireysel katılımlarda yarışmaya, Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık Bölümlerinden mezun olanlar katılabilirler. Lisansüstü eğitim alan öğrenciler profesyonel kategorisinde yarışmaya katılabilecektir.
 • Grup katılımı en fazla üç kişiden oluşmalıdır. Katılımcılar içerisinden bir kişi grup temsilcisi olarak belirlenmelidir. Bu kategoride grup olarak katılımlarda, katılımcılardan en az birinin (grup temsilcisinin) yukarıdaki üç lisans alanının birinden mezun olduğunu belgelemesi gerekmektedir.
 • Bir yarışmacı tekil ya da grup olarak en fazla beş tasarım ile katılabilir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar yarışmaya bireysel olarak ya da grup olarak katılabilirler (grup katılımları en fazla üç kişi olabilir).
 • Katılımcılar yarışmaya en fazla beş proje ile katılabilirler (her proje için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır)
 • Yarışmaya katılan projelerin daha önce başka bir yerde kullanılmamış olması ve başka yarışmalara katılmamış olması, özgün olması şartı aranmaktadır.
 • ASTORAL personeli, jüri üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları, çalışanları ve ortakları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından ve daha önceki bir ürün ya da tasarıma benzerliğinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar yarışmacılara aittir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu kuralların belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa ASTORAL tarafından ödülü geri alınır.

Ortak Değerlendirme Ölçütleri

Her iki kategorideki tasarımların değerlendirilmesinde aşağıda yer alan ölçütler jüri tarafından ön planda tutulacaktır:

 • Ana malzeme ve üretim yöntemi olarak alüminyum enjeksiyon kullanımı beklenmektedir.
 • Tasarımlarda kullanıcı ihtiyaçlarının gözetilmesi, özgün tasarım anlayışı ve güçlü tasarım dili önemli bir husustur.
 • Tasarımların fabrika ortamında günümüz seri üretim koşullarına uygun olması ve yanı sıra nakliye ve montaj konularında çözüm içermesi beklenmektedir.
 • Yarışmada, seri üretilen ürün ve ürün gruplarında kullanılacak alüminyum malzeme ve alüminyum enjeksiyon üretim yöntemi yanı sıra, gerekli görüldüğü takdirde kullanılacak diğer malzemelerin doğal, çevre dostu, yerel malzemeler ve geri dönüştürülmüş malzemeler olması beklenmektedir.
 • Bakım onarım kolaylığı, depolama ve nakliyede pratiklik, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, maliyet ve kullanıcı güvenliği konuları gözetilecektir.
 • Söz konusu tasarımların, özgün olarak bu yarışma için tasarlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.
 • Değişen yaşam alanları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yakın gelecek için yeni kullanım senaryoları beklenmektedir.
 • Kullanıcının karşılaşacağı yeni kullanım deneyimi göz önüne alınmalıdır.
 • Gündelik hayatı kolaylaştıran ürünler ortaya koyulmalıdır.

Kurallar

Teslim Edilecek Evraklar

Her proje için A3 formatında paftalarda;

 • Tasarımın temel senaryosu ve tasarlanmış ürünün temel prensipleri, yer aldığı plan, cephe, kesit, kullanıcı ve çevre ilişkisi yer alan görünüşler, perspektif görünüşler, gerekli görünen tüm çizimler A3 formatında olacaktır. Pafta sayısı en fazla 6 adet olacaktır.
 • Paftalar üzerinde tasarıma verilecek isim-logo, kategorisi ve yarışmacı rumuzu hariç hiçbir kimlik öğesi bulunmayacaktır.

Her proje için A4 formatında;

 • Tasarımın konsepti, malzemesi, üretim tekniği vb. özelliklerini anlatan, en az 500 kelimeden oluşan, Konu, Amaç, Kapsam metni istenmektedir. Belge üzerinde yarışmacı rumuzu hariç hiçbir kimlik öğesi bulunmayacaktır. (Metin altlığı internetten indirilecektir.)
 • Rumuzlu, imzalı ‘Kimlik ve Başvuru Formu’ (Form altlığı internetten indirilecektir. Grup katılımlarda formu tüm katılımcılar imzalamak zorundadır.)

Rumuz

Yarışmacılar; tasarımlarının her sayfasının sağ üst köşesine 3 harf ve birbirinden farklı 5 rakamdan oluşan rumuz oluşturacaklardır. (örn: abc12345, a12b3c45, vb.) Yarışma evraklarının tümünde bu rumuz kullanılacaktır. Birden fazla tasarımla katılım sağlayan katılımcı her bir tasarımına ayrı rumuz oluşturacaktır.

Tasarımların Teslimi

Tasarımlar aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr adresine dijital olarak gönderilir.

Her proje teslimi için konu bölümünde proje rumuzu ile başlayan ve aşağıdaki başlıklarla devam eden iki ayrı e-posta gönderilmelidir:

 1. RUMUZ-Kimlik Dosyası (Web sitesinden indirilecek ‘Kimlik ve Başvuru Formu’ kullanılacaktır.) (örn: abc12345-Kimlik)
 • RUMUZ-Pafta teslimi (Tüm paftalar ve 500 kelimelik açıklama metni tek e-postada gönderilmelidir.)

(örn: abc12345-Pafta)

Kimlik Dosyası Dijital Teslimi (RUMUZ-Kimlik.pdf)

Ekipte bulunan kişi veya kişilerin kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası) ve iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta), yarışma şartnamesini okuduklarını onayladıklarını belirten imzalı form ile yukarıda belirtilen bölümlerde öğrenci veya mezun olduklarını belirten belgeleri de içeren ‘Kimlik ve Başvuru Formu’ yarışmanın web sayfasından indirilip doldurulduktan sonra PDF formatında kaydedilerek RUMUZ-Kimlik (örn: abc12345-Kimlik.pdf) şeklinde isimlendirilecek ve aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.

Proje Paftalarının Dijital Teslimi (RUMUZ-Pafta.pdf)

Projeye ait A3 paftalar ve 500 kelimelik açıklama (Konu, Amaç, Kapsam) metni ikinci e-posta ile gönderilecektir. Açıklama metni altlığı yarışmanın web sitesinden temin edilebilir. Yarışmaya gönderilecek paftalar en fazla 6 adet, A3, yatay, en az 150 DPI çözünürlükte, JPEG veya PDF formatlarından birinde olmalıdır. Dosya isimleri Rumuz-Pafta No şeklinde (örn: abc12345-Pafta 1) olmalıdır.

Gönderilecek e-postaların her birinin 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

Gönderim tarih ve saatinin 03.02.2023 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma sekreteryasına ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma dokümanları http://astoral.com/yarisma2023/ adresinden temin edilebilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

 • Yarışma Şartnamesi
 • Kimlik ve Başvuru Formu
 • Açıklama Metni Altlığı

Danışman Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Ayşin Sev – MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Doç. Dr. S. Meltem Şen- MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Asil Jüri Üyeleri

 • Bülent Albayrak – Makine Mühendisi. ASTORAL
 • Ümit Altun – Endüstri Ürünleri Tasarımcısı. DesignUM
 • Doç. Dr. A. Selami Çifter- MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Doç. Dr. Cem Doğan- MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
 • Doç. Dr. Emre Kavut- MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Koray Tiryakioğlu- MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Birsen Yalçın – Yüksek Mimar, İç Mimar. ASTORAL

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Yener Altıparmakoğulları – MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Cartier – Yeditepe Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Doç. Dr. Şenay Çabuk – MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Yarışma Raportörleri ve Sekreterya

 • Arş. Gör. Dr. Gamze Ergin – MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
 • Arş. Gör. Eren Cem İlhan – MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Tanıtım

Dünya için Alüminyum ile Tasarla 2023 Yarışmasında ödül kazanan tasarımların sergileme ve tanıtım hakkı MSGSÜ Mimarlık Fakültesi ve Astor Alüminyum İmalat San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olacaktır. Yarışmayı düzenleyen paydaşlar kazanan yarışmacının da adını belirterek sergileyebilir, kendi tanıtımlarında, sosyal medyada kullanabilir, tanıtım ve sergileme amacıyla şartnamede belirtilen şekilde sergileme, tanıtım haklarına sahiptir.

Tasarım Hakları

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımların korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Kızılay- Ankara adresine başvurabilir.

Yarışma kapsamında ortaya çıkan tasarımların fikri hakları yarışmaya katılan tasarımcılara ait olmakla birlikte yarışmada ödül almaya hak kazanan veya ödül almaya hak kazanmayan tasarımlar arasında üretime uygun görülen tasarımların seri üretimi, pazarlaması ve satışına ilişkin birincil hak ASTORAL’e ait olacaktır. Üretime uygun görülen ürünlerin belirlenmesi yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay içerisinde tasarımcılara bildirilecek, ASTORAL ve tasarımcılar arasında belirlenecek protokol ile karara bağlanacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra 15 takvim günü içerisinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Yarışmaya Katılan ve Sergilenmeye Değer Bulunan Tasarımlar

 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için, tasarımcının izninin alınması gereklidir.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden firmanın öncelik ve önalım hakları vardır.
 • Firma yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli sergileyebilir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılır.

*Yarışma ile ilgili sorular belirtilen tarih aralığında aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr adresine gönderilebilir. Soruların cevapları 1 Aralık 2022 tarihinde, yarışmanın web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışma İletişim

Adres:   Mimar  Sinan  Güzel  Sanatlar  Üniversitesi,  Mimarlık  Fakültesi,

              Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan No:24, 34427

              Beyoğlu/İstanbul

E-posta: aluminyumyarisma@msgsu.edu.tr

Web adresi: http://astoral.com/yarisma2023/

  “Dünya İçin Alüminyum ile Tasarla 2023” Ödülleri

  Profesyonel Kategorisi
  Birincilik Ödülü: 25.000
  İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
  Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
  Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺

  Öğrenci Kategorisi
  Birincilik Ödülü: 15.000
  İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
  Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
  Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺

  Para ödülleri derecelerin görsellerinin kamuoyuna açıklanışından itibaren en geç 2 ay içerisinde taraflara nakdi olarak ödenecektir.

  Grup katılımı durumunda para ödülü grup temsilcisine ödenecektir.

  Jüri uygun görürse mansiyon sayısını arttırabilir.

  Yarışma Takvimi

  Soru-Cevap Tarihi: 1 KASIM – 20 KASIM 2022

  Tasarımların Son Teslim Tarihi: 3 ŞUBAT 2023

  Jüri Değerlendirmesi: 15-17 ŞUBAT 2023

  Kazananların İlanı: 22 ŞUBAT 2023

  “Dünya İçin Alüminyum ile Tasarla 2023” Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://msgsu.edu.tr/genel-duyurular/dunya-icin-aluminyum-ile-tasarla-yarismasi/

  Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

  Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

  Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
  Cinsiyet
  Yorum Yap