Eğitim Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması

Biruni Üniversitesi tarafından Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarının katılım sağlayabileceği ve çocukların duygu, düşünce ve gözlemlerini aktarmaları amacıyla Eğitim Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Eğitim Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması

  Düzenleyen: Biruni Üniversitesi
   Kategori: Proje Yarışmaları, Teknoloji Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’de  yarışma  ile ilgilenen tüm ortaöğretim kurumları

  Son Başvuru Tarihi: 10 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺ 
Mansiyon Ödülleri (4-10): 1.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı, gençlerin becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Yarışmanın Organizasyonu

Ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağlayabildiği bu teknoloji yarışması, Biruni Üniversitesi organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.
 • Yarışma ile İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrencileri ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi ve eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
 • Yarışmanın konusu: 2021 yılında, üniversite aday öğrencilerinin, üniversitemizde bulunan bölümlere göre seçtikleri meslek grubunda, Eğitim, Mühendislik ve Sağlık alanlarında yapay zekânın kullanılması yolu ile problem çözme ve yeni uygulamalar geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.
 • Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Biruni Üniversitesi tam ruhsatla görevlendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen projelerin daha önce yapılmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olması gerekir.
 • Yarışma kapsamında paylaşılacak kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Biruni Üniversitesinde saklanacaktır.
 • Ödül törenine davet edilen öğrenci ve ailelerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Törene katılmak üzere davet edilen öğrencilerin, ekli veli onay belgesinin imzalı halini eserle birlikte Biruni Üniversitesine önceden ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Biruni Üniversitesi sorumlu değildir.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.
 • Öğrenci tarafından, Üniversite’ye teslim edilen eserin, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet, sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, haksız rekabet teşkil eder nitelikte olması, başkalarına ait ticari ürünlerinden kopyalanması yahut benzeri durumlarda üniversitenin duçar olacağı zararlar bütün ferileriyle birlikte öğrenciden tahsil edilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projelerin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Projelerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar proje sahibine aittir.
 • Proje sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi ve manevi uyuşmazlıklardan Biruni Üniversitesi sorumlu değildir.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Biruni Üniversitesine aittir.

Yarışma Komitesi

Kurullar

Düzenleme Kurulu: Düzenleme Kurulu, yarışma kapsamında ortaöğretim kurumlarından gelen katılım formların teslim alınması, düzenlenmesi, ön değerlendirme kuruluna gönderilmesi, basın duyurusunun gerçekleştirilmesi ve ödül töreninin düzenlenmesiyle görevlidir.

Ön Değerlendirme Kurulu: Fakülte ve Dekan yardımcılarından oluşur. Ön değerlendirme kurulu ilk incelemeyi yapan kuruldur. Her alandan en iyi 3 proje belirleyerek Seçici kurula gönderir.

Seçici Kurul: Seçici kurul, Fakülte Dekanlarından ve Enstitü Müdürü’nden oluşturulur. Düzenleme kurulundan gelen projelerin puanlama değerlendirmelerinin yapılması ile görevlidir.  1. 2. 3. ve mansiyon ödüllerini belirleyecek olan kuruldur.

Değerlendirme,

Seçici Kurul üyeleri teslim aldıkları projeleri 100 puan üzerinden değerlendirir.

Yarışmada iki aşama  değerlendirme sistemi uygulanacaktır. İlk aşama sırasında öğrencilerden;

Başvuru Formu

Proje Özeti (300 kelimeyi  aşmamak  kaydıyla,  Word  formatında)

Proje raporu (25 sayfadan fazla olmamak kaydıyla  PDF formatında)

15 dakikalık video çalışması

Powerpoint sunum

Yarışma İletişim

Telefon: 444 8 276

Eğitim Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 TL
İkincilik Ödülü: 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Mansiyon Ödülleri (4-10): 1.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 HAZİRAN 2021
Sonuçların Açıklanması: 25 HAZİRAN 2021

Eğitim Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.biruni.edu.tr/haberler/duyurular/sartname

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap