Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması 2023

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli çalışanların karşılaştıkları sorunların karikatür diliyle çizilmesi amacıyla Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü karikatür yarışması başvuruları devam ediyor.

Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması 2023

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Karikatür Yarışması, Sanat Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaşını doldurmuş herkes.
Son Başvuru Tarihi:7 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:14 KASIM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü 40.000   
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺  
Üçüncülük Ödülü: 20.000 
Mansiyon Ödülü: 8.000  (3 adet)

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 1-3 ARALIK 2023 tarihlerinde “Engelli çalışmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar” temalı Uluslararası Katılımlı Engelsizmir 4. Kongresini gerçekleştirilecektir. ENGELSİZMİR 2023 bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda, “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” konulu ulusal bir karikatür yarışması düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Dünya nüfusunun yaklaşık % 15’i engelli ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Engellilerin uğradıkları negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden gelinmeleri ‘görünmez’ olarak yaşamalarına neden oluyor.

Engellilerin istihdamının sağlanması toplumsal bir sorumluluk ve hukuki bir zorunluluktur. En temel haklardan olan istihdam hakkına erişemeyen engelliler kayıt dışı ve marjinal işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Engelli bireylerin ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarının en iyi yollarından biri istihdam edilmeleridir. Dünya genelinde çalışabilir durumda olan engelli nüfusun önemli bir kısmının işgücüne dahil olmadığı bilinmektedir.  Diğer yandan istihdam halinde olanlar da çalışma yaşamında önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başlıcaları; işyerindeki fiziki engeller, engelli çalışanlara yönelik tutum ve önyargılar, vasıfsız işlerde, düşük ücretlerle çalışmak zorunda olmaları, terfi imkânlarının yoksunluğudur. Bu yarışmanın amacı engelli çalışanların karşılaştıkları sorunların karikatür diliyle çizilmesidir.

Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserlerinde ‘iş hayatında engelliler’ konusunu işleyerek sorunu görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın Konusu “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” dir.

 • İşyeri çalışma ortamının ve işe alım süreçlerinin herkes tarafından erişilebilir olmaması
 • Engelli çalışanların işyerindeki herkesle aynı fırsatlara sahip olması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması
 • Engellilerin özelliklerinin bilinmemesi ve farkındalığın olmaması
 • İş hayatında engellilere yönelik ayrımcılık ve ötekileştiren söylemlerin kullanımı
 • Engel durumuna uygun işlerin gözetilmemesi ve yerine hafif düzeyde engeli olan kişilerin “tercih edilmesi”

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma ulusal olup 18 yaşını doldurmuş bütün herkese açıktır.
 • Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası) yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınır.
 • Yarışmacılar karikatürleriyle beraber özgeçmiş ve iletişim bilgilerini içeren Katılım Formunu (Ek-1) mutlaka mail ekinde göndermeleri gerekmektedir. Eksik olanlar yarışmaya dahil edilmez.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, billboard, durak raket, takvim, afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiçbir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni yapılıp yapılmayacağı kesin değildir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Yapıldığı takdirde ödül kazananların törene katılmaları için 1 günlük konaklama, yemek, ulaşımları (Otobüs) sağlanacaktır. Gelemeyenlerin para ödülleri Banka havalesi IBAN numarası ile kendilerine gönderilecektir. Yarışmada ödül kazanan yarışmacıların kazandıkları para ödüllerini tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Ödül sahibi, IBAN numarası ile birlikte istenen evrakları eksiksiz doldurmak, imzalamak ve göndermek zorundadır. Ödül sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi veya değişik sebeplerden dolayı ödül bedelini alamaması ile doğacak durumlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Engelsizmir Şube Müdürlüğü ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.
 • Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler kongrede sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde sadece albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu albümden gönderilecektir.
 • Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.

Yarışmaya Katılım Şekli

 • Yarışmaya karikatürler sadece internet üzerinden verilen mail adresine gönderme yoluyla olacaktır.
 • İnternet Katılımı: Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan cartoonizmir@gmail.com adresine gönderilecektir. Karikatürlerin belirtilen mail adresine çeşitli sebeplerle ulaşamamasından kurumumuz sorumlu değildir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli Ve Yeri

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Karikatür Gönderim Adresi

Elektronik ortamda yapılacak olan gönderimler; cartoonizmir@gmail.com mail adresine yapılacaktır.

Yarışma Jüri Üyeleri ve Raportörleri

Yarışmanın Asil Jüri Üyeleri

Levent KÖSTEM (Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı), Eray ÖZBEK (Karikatürist), Ömer ÇAM (Karikatürist), Zafer Güven (Karikatürist), Savaş ÜNLÜ (Mizah Yazarı), Feride Çağla BEKAROĞLU (Sosyolog), Nilgün KARACAOĞLU (Sosyolog/Eşit Haklar İçin İzleme Derneği İzmir Temsilcisi)

Yarışmanın Yedek Jüri Üyeleri

Cemal İLKBAHAR (Karikatürist)

Yarışma Raportörü

Gülşah BATMAZ, Raportör (İBB Engelsizmir Şube Müdürlüğü)

Yarışma İletişim

Adres: 1263 Sokak No:1 Aydoğdu Mahallesi Evka 1 Buca/İZMİR

Kongre Sekreteryası: 0 232 293 17 25

bilgi@engelsizkongre.org

Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü 40.000   
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺  
Üçüncülük Ödülü: 20.000 
Mansiyon Ödülü: 8.000  (3 adet)

Yarışma Takvimi

Son (Başvuru) Gönderim Tarihi: 7 KASIM 2023
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 14 KASIM 2023

Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.engelsizmir.org/tr/karikaturyarismasi2023/4088/2088?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap