Gante Evin Kalbi Mutfak Fikir Projesi Yarışması

Gante Mutfak tarafından mutfakların daha işlevsel tasarlanmasını teşvik etmek amacıyla Gante Evin Kalbi Mutfak Fikir Projesi Yarışması düzenleniyor. Bireysel ya da takım olarak katılım sağlanabilen ödüllü proje fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Gante Evin Kalbi Mutfak Fikir Projesi Yarışması

  Düzenleyen: Gante Mutfak
  Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışması, Tasarım Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunları katılabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 4 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺

İkincilik Ödülü: 15.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 12.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 4.000 ₺ (3 Adet)

   

.

Yarışmanın Amacı

20’nci yüzyılda modern bireyi ve modern apartman dairesini tanımlayan en önemli mekanlardan biri olan mutfak ile ilgili, bugün büyük ölçüde tartışmasız olan bazı mekânsal standartlar oluştu. Boş vakit geçirmek, eğitim görmek veya çalışmak için ayrılan zaman ve mekan arasında net bir ayrımın olduğu düzen için oluşturulan bu standartlar pandemi ile eve kapanan; evini aynı anda iş, rekreasyon, yaşam, eğitim alanı olarak kullanan birey için ne ifade ediyor?

Gante Mutfak’ın bir girişimi olan Gante Akademi tarafından düzenlenen “Evin Kalbi Mutfak” Fikir Projesi Yarışması, pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız zaman diliminde belki de en çok vakit geçirdiğimiz, kullandıkça sınırları ve potansiyellerini fark etmeye başladığımız mutfağı sorgulamaya davet ederken katılımcıların “Bir mutfak nasıl daha işlevsel, kullanışlı olup günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir?” sorusuna yanıt aramasını istiyor.

Yarışma İçeriği

 • “Evin Kalbi Mutfak” Fikir Projesi Yarışması’nda mutfakların: daha çok yaşanan, zaman geçirilen, bir araya gelinen, keyif alınan, üretilen, farklı işlevlere yanıt veren, malzeme ve teknoloji ile yeniden yorumlanmış, değişen yaşam şartlarına uygun, hijyenik koşulları sağlayan bir mekana dönüştürülmesi bekleniyor.
 • Yarışmada konu edilecek yaşam alanı kent içinde ya da kırsalda olabilir. Yarışmada ele alınacak mekan, konut (tekil konut, apartman dairesi, hafta sonu evi); işyeri; hem işyeri hem de konut olarak kullanılan bir yer olabilir. Kent, mekan kurgusu yarışmacıya kalmıştır, yarışmacılara tanımlı bir alan verilmeyecektir.
 • Mutfak ile ilişki içinde olacak yaşam alanının taban alanı net 80 metrekare; yüksekliği net 4 m olmalıdır (biçimi katılımcının inisiyatifine kalmış).
 • Yaşam alanıyla ilişkilendirilecek mutfak, toplamda 80 metrekare olan alanın maks. %20’sine (Maks. 16 metrekare) sahip olmalıdır (biçimi katılımcının inisiyatifine kalmış).
 • Tasarlanacak mutfak yaşam alanına bağlı açık, yarı açık olabileceği gibi bölücü elemanlar ile ayrılmış ayrı bir mekan da olabilir.
 • Mutfak detaylandırılırken, yaşam alanıyla olan ilişkisi, ışık alan noktalar, evin/işyerinin girişi kurgunun daha iyi anlaşılması için bir krokide belirtilmelidir.
 • Yaşam alanının dış mekanlar ile olan ilişkisi (balkon, teras, avlu, bahçe) varsa belirtilmeli, dış mekan ve iç mekan arasındaki ara yüze tasarıma zenginlik katacak işlevler atanmalıdır.
 • Tasarıma eşlik etmesi açısından evde yaşayanlara dair bir senaryo yazılması esastır. Örn.

Mekanı nasıl bir profil kullanıyor? Kaç kişiler? Evcil hayvanları var mı? Mutfakta 24 saat nasıl geçiyor? Mutfak yemek hazırlamak, pişirmek, yemek dışında hangi amaçlar için kullanılıyor? Ek işlevler atanmış mı?

 • Katılımcılardan tasarımlarını şekillendirirken adaptasyon, malzeme, teknoloji kullanımı, ergonomi, evrensel tasarım, sürdürülebilirlik, hijyen, ve ekolojik yaklaşım gibi konulara dair yenilikçi çözümler sunması da beklenmektedir.

Kimler Katılabilir

 • Yarışmaya Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin “mimarlık” ve “iç mimarlık” bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunları katılabilir.
 • Bireysel katılımın yanı sıra en fazla 3 kişiden oluşan gruplarla katılım sağlanabilir. Grup katılımlarında başvuru esnasında ekip lideri belirtilmelidir.
 • Katılımcılar projelerini son teslim tarihine kadar gante@arkitera.com e-mail adresinde göndermeleri gerekmektedir.
 • Aşağıda detayları iletilen jürinin değerlendirmede esas alacağı proje dosyalarının üzerinde kesinlikle yarışmacıların kimliklerini ibraz edecek adlandırma bulunmamalıdır.

Tasarımcılardan Beklenenler

Katılımcıların tasarlayacakları mutfakların aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir.

 • Özgün
 • İşlevsel
 • Yenilikçi
 • Estetik
 • Evrensel tasarım ilkelerine uygun
 • Modüler
 • Doğru mekânsal organizasyona sahip
 • Farklı işlevler için de kullanılabilir (Ev içi tarım, atölye, çalışma mekanı vb.)
 • Ekolojik (Atık yönetimi yapılan, kompostu teşvik eden vb.)

Seçici Kurul

 • Dicle Hökenek (Mimar), Dicle Hökenek Architecture
 • Gamze İşcan (Mimar), Halükar Mimarlık
 • Melih Keşoğlu (Mimar), Meksa Grup Yapı
 • Feza Koca (Yüksek Mimar), Elips Tasarım Mimarlık
 • Evren Yiğit (Yüksek Mimar), Evren Yiğit Mimarlık

Teslim İçin İstenilen Belgeler

Görsel Belgeler

 • Tasarım maks. 10 görsel ile anlatılmalıdır. Görsellerin her biri maks. 200 DPI, genişliği min 2.000 piksel olmalıdır. Bu görseller içerisinde:
 • Ev krokisi (1/100 ölçek)
 • Mutfak planı (1/20 ölçek)
 • 2 adet kesit (1/20 ölçek)
 • Gerekli görülen noktalardan alınmış detaylar (Kullanılan malzemeler, malzeme birleşim noktaları, tezgah kesiti, dolap kulp detayları vb. 1/5 ölçek) 3 boyutlu görselleştirmeler, bulunmalıdır.

Bütün çizimler, görseller, senaryo, açıklama metni bir kurgu dahilinde maks. 3 adet A0 paftada bir araya getirilmelidir.

 • Mutfağın, senaryoda öne çıkarılan yönlerine değinen, 24 saat boyunca nasıl kullanıldığını anlatan maks. 1 dakikalık video. Videoda kimliği açık eden görüntü, ses olmamalı, fonda müzik kullanılmamalıdır.

Yazılı Belgeler

 • Katılımcıların isimlerini, özgeçmişlerini, iletişim bilgilerini içeren .DOC/.DOCX uzantılı belgeler
 • Katılımcı(ları)nın öğrenci ve/veya mezuniyet belgeleri.

Yarışmacılar yukarıda belirtilen belgelerin tümünü en geç 04.12.2020 saat: 23:59’a kadar gante@arkitera.com email adresine göndermek zorundadır. Tasarımlara ait evrakların belirtilen tarih ve saate kadar yarışma sekreteryasına ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Proje Sunum Dosyası

Projenin tesliminde aşağıdaki içeriklerin yer alması beklenmektedir:

 • Projenin Adı
 • Proje Anlatımları:
 • Senaryo
 • Tasarım ve Çözüm Stratejileri
 • Teknik çizimler (plan, kesit, nokta detayları vs.)
 • Video
 • Perspektif görünüşler, teknik çizimler, kolajlar, diyagramlar vb.
 • Proje hakkında ve görsellerle ilişkili kısa açıklamalar

Teslime Dair Teknik Şartlar

 • Çizimler min 2.000 piksel genişliğinde, baskı kalitesi açısından en az 200 dpi çözünürlükte olmalıdır.
 • Çizimler RGB modunda .JPEG olarak kaydedilip teslim edilmelidir.
 • Çizimler ve pafta üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması kesinlikle yasaktır.

Proje Raporu ve Senaryo İçeriği

 • Projeyi açıklama raporu, minimum 150 maksimum 600 kelimeden oluşan proje metinleri .DOC/.DOCX formatında teslim edilmelidir.
 • Senaryo metni minimum 150 maksimum 600 kelimeden oluşan proje metinleri .DOC/.DOCX formatında teslim edilmelidir. Metinde evi ve mutfağı kullanan kişilere dair bilgi, mekana dair kullanım biçimleri ve yaşam döngüsü gibi konulara değinilmelidir.

Telif Hakları ve Yasal Zorunluluk

 • 1., 2., 3.’lük ödülleri ve mansiyon alan eserler olmak üzere dereceye giren yarışmacıların eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan mali hakları dahil tüm hakları saklı kalacaktır. Eserler, Gante Mutfak tarafından kullanıldığı ve üretime konu edildiği takdirde, ilgili proje sahipleri ile ek sözleşme yapılacaktır.
 • Yarışmaya eserleriyle katılan tüm yarışmacılar, eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm haklarının ticari, eğitsel, sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerinde kullanmak üzere Gante Mutfak’a ait olduğunu, Gante Mutfak’ın işbu eserleri sergileme, çoğaltma, yayınlama, yayma ve kullanma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul edip sundukları projelerden Gante lehine feragat ettiklerini kabul ederler.

Yarışma İletişim

Yarışma sekreteryası ile gante@arkitera.com email adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Gante Evin Kalbi Mutfak Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺

İkincilik Ödülü: 15.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 12.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 4.000 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 4 ARALIK 2020

Sonuç Bildirim Tarihi: 24 ARALIK 2020

Gante Evin Kalbi Mutfak Fikir Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://gante.com.tr/evin-kalbi-mutfak/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap