Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması

Genç Kitaplar Projesi kapsamında, “Kitap tüm çağların muallimidir” sloganıyla, kitabın önemi, dijital çağda kitap okumak, kitabın hayatımızdaki yeri başlıkları çerçevesinde kitap okumayı teşvik etmek amaçlarıyla Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Genç Kitaplar Projesi
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans
ve doktora eğitimine devam edenler ve yurtdışında üniversite öğrenimi
görmekte olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:15 AĞUSTOS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 EYLÜL 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

“Kitap Tüm Çağların Muallimidir.” “Okumanın Filminden, Anlamanın İlmine”

Yarışmanın Amacı

Ülkemiz gençliğine “Genç Kitaplar” projesi ile; hayatlarına yön verecek, gençleri edebiyattan sanata, tarihten bilime, İslam dininden ahlaki konulara kadar birçok alanda ufuk açıcı, zihni ve kalbi besleyici kaynak eserler belirlemek ve bu eserleri gençlerimizle buluşturup okuyup tahlil etmeleri amaçlanmaktadır. Genç Kitaplar ile günümüzde yaygınlaşan ve gençlere ufuk vermeyen, sadece ekonomik kaygı taşıyan sayısız neşriyatın (Kitap, dergi, gazete vb.) olduğu düşüncesinden yola çıkarak, gençler tarafından okunması gereken çok daha önemli kaynakların olduğunun farkındalığı için gayret edilmektedir. Bu minvalde çağın gereklilikleri çerçevesinden hareketle bir “Kısa Film Yarışması” düzenlemekteyiz.

Gelişen, değişen ve dönüşen yeni dijital çağ içerisinde; “Kitap tüm çağların muallimidir” sözünden yola çıkarak, kitabın önemi, dijital çağda kitap okumak, kitabın hayatımızdaki yeri başlıkları çerçevesinde bu yarışma düzenlenmektedir.

Yarışma Kapsamı

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenler ve yurtdışında üniversite öğrenimi görmekte olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.

Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları ile yarışmada bizzat görev alanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatseverlere açıktır.
 • Yarışma Ulusal kısa filmlere açıktır.
 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Filmler belirtilecek sistem üzerinden(Youtube hesabına liste dışı olarak eklenmesi ve linkinin başvuru formunda bildirilmesi gerekmektedir) tarafımıza gönderilmelidir. Genç Kitaplar Kısa Film Komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili filmin kopyasını çeşitli formatlarda talep etme hakkına sahiptir.
 • Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya sadece tek bir yapıt ile katılabilir.
 • Yarışma süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 10 dakikayı aşmamalıdır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on)’luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya gönderilen bütün filmler arşivlenir.
 • Yarışmaya başvuran filmlerde kullanılacak müziklerin telifsiz yahut telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.
 • Yarışmaya, 01/01/2022 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
 • Yarışmaya katılan filmler daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak filimler, ilan edilen konuda olmalıdır.
 • Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir. Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş̧ sayılır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılması dahilinde değerlendirme dışı kalır.
 • Her film, sadece 1 hikaye anlatmalıdır.
 • Filmler Ful HD kalitesinde olmalıdır.
 • Kısa filmler, kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.
 • Yarışmaya katılacak filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak HD kalitesinde çekilebilir.
 • Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
 • Filmlerin youtube hesabına liste dışı olarak eklenmesi ve linkinin başvuru formunda bildirilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen filmlerde gizli ticari iletişim de dahil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Filmlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.
 • Yarışmaya başvuru sürecinde katılımcı tarafından Genç Kitaplar ile paylaşılan kişisel veriler, yarışmaya başvuru için talep edilmiş olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak muhafaza edilecektir. Katılımcının yarışmaya başvuru yapması halinde 6698 sayılı yasa kapsamından haberdar olduğu ve kişisel verilerini kendi rızası ve onayı ile Genç Kitaplar ile paylaştığı kabul edilir.
 • Yarışma projesine ve katılım koşullarına uymayan filmler yarışma dışı bırakılır.
 • Seçici Kurul, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir.
 • Yarışmaya gönderilen tüm eserler Ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilir, uygun bulunanlar Seçici Kurula gönderilir.
 • Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmaz.

Yarışma İletişim

E-posta Adresi: genckitaplar@gmail.com

Proje Koordinatörü

Hikmet YANIK 

Tel: +90 (505) 716 20 65

Koordinatör Yardımcısı

Hasan Faruk ORAL 

Tel: +90 (538) 777 08 61

Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 AĞUSTOS 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 EYLÜL 2022

Ödül Töreni: 3 EKİM 2022

Ödül Töreni: 11 Ekim 2022

Genç Kitaplar Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.genckitaplar.com/icerik/k%C4%B1safilmsartnamesi15.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap