Havalara Uçmak Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından fotoğraf sanatının ve fotoğrafçıların gelişmesine katkı sunmak ve fotoğraf severlerin gözünden fotoğraf arşivine sahip olmak amacıyla Havalara Uçmak Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmektedir.

 

Havalara Uçmak Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

  Düzenleyen:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

  Kategori: Fotoğraf, Kültür-Sanat, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üzerindeki ilgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 29 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 02 KASIM 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺ + Plaket
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺+ Plaket
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺+ Plaket
Mansiyon (3 adet): 1.500 ₺

HÜRKUŞ Özel Ödülü: Hürkuş B Maketi (1/32 ölçek)
GÖKBEY Özel Ödülü: Gökbey Maketi (1/32 ölçek)
ANKA Özel Ödülü: Anka Maketi (1/32 ölçek)
ATAK Özel Ödülü: T129 Atak Maketi (1/32 ölçek)

Sergileme (en fazla 40 adet): 250 ₺

   

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın teması olan “Havalara Uçmak” bir olay karşısında çok sevinmek, mutlu olmak anlamına gelmektedir. İnsanlara mutluluğu çağrıştıracak her türlü konu bu yarışmanın konusu dahilindedir. Yarışma Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Yarışma Katılım Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekretaryası ve TUSAŞ Yaşam Atöyesi Derneği Amatör Fotoğrafçılık Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve tümünün 1. derece akrabaları dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel fotoğraf
  sanatına ilgi duyan herkese açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya sadece TFSF web sitesinden yüklenen eserler kabul
  edilecektir. Baskı, CD / DVD veya e-posta ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğraflar sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinin 13.Maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül ve/ veya sergilemesi iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamaz.
 • Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle
  yarışmacının sorumluluğundadır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlaşmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerli olacaktır.

Eserlerin Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.
 • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de olacaktır.
 • Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan bazılarını, seçici kurulun seçimiyle sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Düzenleme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya; TFSF Yarışmalar
  Birimini son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, TFSF’nin internet sitelerinde TUSAŞ A.Ş’nin sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacaktır.

Değerlendirme

 • Değerlendirme sonunda ödül, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler sonuç bildirim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde sistemden silinecektir.
 • Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda veya yarışmayı düzenleyen kurum tarafından ödül töreni yapılmaması durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir.
  Gönderilen ödüllerin postadaki zarar ve kayıplarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya TFSF’nin sitesine üye olarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Bu şartname yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap / IBAN numarasını ve Düzenleme
  Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, sergileme ve satın alma bedeli Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Havalara Uçmak Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

M. İzzet TOK Birincilik Ödülü: 5.000 TL + Plaket
Şener KOLTUK İkincilik Ödülü: 3.000 TL + Plaket
Emin KIRAN Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL + Plaket
Mansiyon (3 adet): 1.500 TL
HÜRKUŞ Özel Ödülü: Hürkuş B Maketi (1/32 ölçek)
GÖKBEY Özel Ödülü: Gökbey Maketi (1/32 ölçek)
ANKA Özel Ödülü: Anka Maketi (1/32 ölçek)
ATAK Özel Ödülü: T129 Atak Maketi (1/32 ölçek)
Sergileme (en fazla 40 adet): 250 TL
Not: Plaketler ödül töreni yapılması halinde verilecektir. Ödül töreni yapılması durumu ve yeri daha sonra belirlenecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıç Tarihi: 3 MART 2020
Son Katılım Tarihi: 29 EKİM 2020 Perşembe / Saat: 23:00 (TSİ)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 01 KASIM 2020 Pazar
Sonuç Bildirim Tarihi: 02 KASIM 2020 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Daha sonra belirlenecektir

Havalara Uçmak Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için:https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2020-025/2020-025-sartname.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap