“Hayal Melodileri” Resim Yarışması 2023

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı tarafından, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek, klasik müzik ve opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmak amaçlarıyla “Hayal Melodileri” Resim Yarışması 2023 düzenleniyor. Geleneksel resim yarışması başvuruları devam ediyor.

“Hayal Melodileri” Resim Yarışması 2023

Düzenleyen:EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin
sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans
öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında
eğitim gören lisansüstü öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:11 NİSAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 NİSAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
Jüri Özel Ödülü
“Değer” Ödülü
+ Ödül Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

“Hayal Melodileri” Resim Yarışması, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek, klasik müzik ve opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmak amacıyla düzenlenir. Bu amaç çerçevesinde katılımcılardan, belirlenen bir operayı dinlemeleri, operanın kendisini ya da içinde geçen bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel bir anlatım dili ile ifade etmeleri ve bu eseri oluşturma sürecinde yaşadıkları duygu ve düşünceleri özetleyen bir metin yazmaları beklenmektedir.

Başvuru Süreci ve Eser Teslimi

 • Başvurular online başvuru ile gerçekleştirilecektir. Online başvurular www.emartturkiye.org ve www.3nokta.com sitesinde bulunmaktadır. Başvurular tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulduktan sonra “Kaydınız başarı ile alınmıştır. Ön seçim sonrasında size geri dönüş yapılacaktır.” mesajını görüldüğünde tamamlanmış sayılır.
 • E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurunun sorunsuz tamamlanabilmesi için tarayıcı olarak Chrome veya Firefox kullanılmalıdır. Eser görselleri jpeg veya pdf formatında yüklenmeli ve dosya boyutu 1MB’tı geçmemelidir. (Word dokümanı ve zipli gönderilen eserler dikkate alınmayacaktır. Başvurunuz geçersiz sayılacaktır)
 • Başvurunun kabulü, eserinizin sergilenmek ve yarışma için kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Eserlerinizin sergilenmeye hak kazanıp kazanmadığı hususundaki bilgilendirme Seçici Kurul’un yapacağı ön seçim sonrasında Nisan ayı içerisinde katılımcılara e-posta veya sms yoluyla bildirilecektir.
 • Ön seçimi geçen eserler en geç 27 Nisan 2023 tarihine kadar şahsen elden veya posta/kargo yoluyla; “EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı / Hayal Melodileri Resim Yarışması: Barbaros Mh. Uphil Court Towers A-129 / 34746 Ataşehir- Istanbul” adresine teslim edilmelidir.
 • Ön elemeyi geçen eserler, ıslak imzalı katılım formu ve bir adet öğrenciliği gösterir belgeyle birlikte teslim edilmelidir. Katılım formu bu şartnamenin son sayfasındadır.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya sadece Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler katılabilir.
 • Aday, başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.

Teknik Koşullar

 • Yarışmanın Teması: “Hayal Melodileri” Resim Yarışması’nın temel amacı klasik müzik ve opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde katılımcının operanın kendisini ya da opera içinde geçen bir bölümü, bir melodiyi veya aryayı, (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel ifadeye dönüştürmesi beklenir.
 • Yarışmanın konusu Yevgeni Onegin operasıdır. Katılımcılardan, Yevgeni Onegin operasının kendisini ya da operada yer alan herhangi bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel ifadeye dönüştürmesi beklenir. Yevgeni Onegin operasına ait bilgiler www.emartturkiye.org ve www.3nokta.com sitesinde bulunabilir.
 • Katılımcı, eseri hazırlarken dinlediği opera bölümünü belirterek, eseri oluştururken yaşadığı duygu ve düşüncelerinin yer aldığı “eseri açıklayıcı kısa metni”, resim ile birlikte yarışma kuruluna teslim etmelidir. Bu metin en az 50 kelime en fazla 150 kelime olmalıdır. “Açıklayıcı kısa metin” göndermeyen eserler değerlendirmeye tabii tutulmazlar.
 • Her aday, yarışmaya daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 (bir) adet eser ile katılabilir. Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve yarışmanın “Hayal Melodileri” temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
 • Adaylar, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait ve özgün bir eser olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan adaylardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya tuval veya sıkıştırılmış ahşap malzemeler (duralit, sunta, kontraplak vb.) üzerine yağlıboya, akrilik veya karışık teknikle yapılmış eserler ile katılım mümkündür. Kâğıt üzerine yapılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak eserlerin kısa kenarı 50 cm’den küçük, uzun kenarı 120cm’den büyük olmamalıdır.
 • Yarışmada sergilemeye değer görülen eserler, sergilenmeye uygun ve asılabilmeleri için gerekli aksamları hazır bir biçimde teslim edilmelidir.
 • Eserlerin ön yüzünde, adayın kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmamalıdır. Katılımcı, eserinin arka yüzüne, tam orta kısma, adını, soyadını, eserin adını, tekniğini ve boyutlarını tuval ya da malzeme üstüne yazmalıdır.

Eserlerin Teslim ve İadesi

 • Ön elemeyi geçen eserler en geç 27 Nisan 2023 günü mesai saati sonuna kadar “Hayal Melodileri” resim yarışmasının aşağıda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmelidir. Islak imzalı katılım formu (bkz. Şartnamenin son sayfası) ve öğrenciliği gösterir belge eserler birlikte teslim edilmelidir.

Adres: EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı / Hayal Melodileri Resim Yarışması: Barbaros Mh.

Uphil Court Towers A-129 / 34746 Ataşehir- Istanbul. Tel: 0 216 688 10 96

 • Postada geciken eserlerden dolayı EMART Vakfı sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Sergilemeye hak kazanan ancak ödül almayan ve satışı yapılmayan eserler, 12 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında sanatçılara yukarıda belirtilen EMART Vakfı merkez adresinden elden iade edilecektir. Eser özel saklandığı yerden merkez ofisimize getirilecektir, bu nedenle, sanatçılar eserlerini iade almaya gelmeden en az 2 gün önce EMART Vakfı ile iletişime geçmelidir. Posta ve kargo ile yollanan eserler, kesinlikle kargo ile iade edilmeyecektir. Eserler 23 Haziran 2023 mesai bitimine tarihine kadar elden teslim alınmazsa geri alınmayan eserlerden kaybolmasından ve/veya oluşacak her türlü zarardan EMART Vakfı maddi ve manevi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tüm katılımcılar bu husustaki taleplerinden ekte yer alan “Katılım Formu”na imza attıkları anda peşinen feragat etmiş sayılacaklardır.

Değerlendirme

 • Ödül alacak ve sergilenecek eserlere belirlenen Seçici Kurul karar verir.
 • Ödüller Seçici Kurul tarafından belirlenecek şart ve koşullarda verilecektir ve Seçici Kurul ödüllerin tamamını ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamak konusunda bağımsızdır.
 • Seçici Kurul’un kararları kesindir ve itiraza açık değildir.
 • Ödül alan eserler www.emartturkiye.org www.3nokta.com web sitesinden 11 Mayıs 2023 tarihinde duyurulacaktır.

Seçici Kurul

 • Hüsamettin KOÇAN
 • Gülveli KAYA
 • Devabil KARA
 • Oğuz HAŞLAKOĞLU
 • Serkan ŞAHİN

Raportör: Cumhur Tütüncübaşı – Avukat

Sergileme ve Ödül Töreni

Yarışmanın ödül töreni ve serginin açılışı 11 Mayıs 2023 tarihinde Kadıköy Belediyesi Yel Değirmeni Sanat Merkezi’nde yapılacaktır. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacaktır. EMART Vakfı, gerek gördüğü taktirde, ödül töreni & sergileme mekanı ve/veya tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Diğer Hususlar

 • Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla EMART Vakfı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. EMART Vakfı ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5486 sayılı Yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
 • Katılımcı herhangi bir katılım koşulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve kazandığı ödülden feragat etmiş kabul edilir.
 • Ön elemeye geçen eserlerden posta ya da kargo ile gönderilen eserlerde kargoya veriliş günü değil, posta ya da kargonun teslim tarihi esas alınır. Ücretleri adaylar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden EMART Vakfı sorumlu olmayacaktır. 27 Nisan 2023 tarihine kadar gönderilmeyen veya kurul tarafından değerlendirmeye alınmayan eserler kabul edilmeyecektir.
 • Ön elemeyi geçen katılımcı, teslim ettiği eserlerinin tüm sigorta yaptırma sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, eserlerin teslim edildiği andan sergi sonrası teslim alındığı ana kadar zarar görmesi halinde EMART Vakfı’nın kusuru olsa dahi maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Eser sahibi, teslim ettiği eserlerin bizzat kendi eli ürünü olduğunu, tüm fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sergide sergilenecek eserlere ilişkin her türlü mali hak ve telif hakkı taleplerinden ve sergide sergilenen eserleri ile ilgili olarak söz konusu üçüncü şahıslarla çıkması muhtemel ihtilaflardan, doğabilecek tüm zarar ve ziyanlardan tamamen sorumlu olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir ihtilaf sonucunda EMART Vakfı’ndan talepte bulunması halinde EMAST Vakfı’na yöneltilen her türlü hukuki/tazminat/cezai sorumluluğu hiçbir dava veya yargılamaya gerek kalmaksızın EMART Vakfı’ndan gelecek ilk talep anında bizzat üstleneceğini, her türlü cezai ve maddi talepte EMART Vakfı’nın ve eserin sergileneceği mekanın hiçbir sorumluluğu olmayacağını işbu Şartname ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Eser sahibi, yarattığı tasarım ve tasarımla ilişkili olarak meydana getirdiği sair her türlü eserin FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Kısaca ‘FSEK’ olarak anılacaktır)’nun 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma ve teslim işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kullanılmak üzere, herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve işbu hakkından dolayı EMART Vakfı’na işbu projede sergilenmek ve satışı yapılması amacıyla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Eser Sahibi, sergilenecek olan eserlerinin fotoğraflarının etkinlik kapsamında yapılacak olan faaliyetlerde, kataloglarda, internet dahil olmak üzere her türlü yazılı ve görsel ortamda yayınlanmasına, sosyal medyasında ve ayrıca etkinlik öncesi ve sonrasında devam eden yıllarda EMART Vakfı’na gelir getirici takvim, çanta, defter vb. işler de eser sahibinin adına da yer vermek suretiyle görsel olarak kullanılmasına muvafakat ettiğini, devam eden yıllarda dahil olmak üzere herhangi bir zamanda herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve yine sergi süresinin uzatılması veya sergi tekrarı halinde veyahut EMART Vakfı’nın resmi internet sitesi ile yaptığı duyurularda kullanılacak mezkur fotoğraflar üzerinde herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını işbu Şartname ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Eser Sahibi, kişisel verisi olan İSİM -SOYAD – TELEFON – E-MAİL – OKUL bilgisi gibi bilgilerin katalogda yer almasına, Eser sahibinin eserini satın alan kişi, galeri sahibi, koleksiyoner vb. kişi ve kurumlarla ve EMART Vakfı ile paylaşılmasına, bunun kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca bir sorun teşkil etmeyeceğine, bu hususta açık rızası olduğunu işbu şartname ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Eser Sahibi, işbu şartname ile sahip olduğu tüm hakları veyahut bir kısmını hiçbir nam ve şekil altında 3. Kişilere devir edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Aksi belirtilmedikçe Taraflar, işbu Şartname’nin imzasından önce ve yürürlük süresi boyunca Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgileri (“Gizli Bilgiler”) gizli tutacaklar ve üçüncü kişi ve kurumlara aktarmayacaklardır. Şartname’nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi’yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, işbu Gizli Bilgiler Şartname konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile ve işbu şartnamenin 9-6., 9-7., 9-8. maddeleri gereğince eser sahibinin verdiği izin ve onaylar doğrultusunda kullanılabilecek, başka hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Gizli Bilgi’nin sahibi olan Taraf’ın rızası olmaksızın Gizli Bilgi’nin ifşa edilmesi halinde, ifşa eden Taraf, Gizli Bilgisi açıklanan Taraf’ın bu nedenle uğrayacağı zararları tazminle yükümlüdür. Taraflar’ın bu taahhüdü işbu Şartname’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de süresiz olarak geçerli olacaktır. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (bundan böyle “Kişisel Veriler Mevzuatı” olarak ifade edilecektir) kapsamında yasal yükümlülüklerini bildiğini; işbu Şartname kapsamında olsun ya da olmasın birbirleri ile ilgili iletilen bilgileri Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında tamamen gizli tutacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını; taraflardan birinin bilgisi ve yazılı onayı dışında bilgileri herhangi bir şekilde kullanmayacağını ve işleme tabi tutmayacağını; bilgileri yalnızca işbu Şartname konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu kadarıyla kullanacağını ve verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kendi verileri için aldığı tedbirlerden az olmamak kaydıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı kabul ve beyan eder. Bu madde uyarınca işbu şartnamenin 9-6., 9-7., 9-8 maddeleri kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca Eser sahibinden izin ve onay alınmış maddeler olup, bu maddelerdeki kişisel verilerin şartname kapsamında paylaşılması vb işlemler için EMART Vakfı sorumlu tutulamaz. Eser Sahibi, 9-6., 9-7., 9-8 maddeler deki onayları kapsamında, EMART Vakfı öncesinde kendisini aydınlatıldığı ve Kişisel Veriler Mevzuatında açık rıza verdiğini, yapılan ve/veya yapılacak her türlü bilgi paylaşımı ve işlenmesi bakımından hukuka aykırılık iddiası ile EMART Vakfı’nı sorumlu tutmayacağını işbu şartname ile gayikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Eser sahibi, işbu şartnamenin ayrılmaz bir parçası olan katılım formunda belirttiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, söz konusu başvuru formunda belirtilen adresin ikamet adresi olduğunu, işbu adresin değişmesi halinde EMART Vakfı’na yazılı olarak bildirimde bulunacağını, başvuru formunda belirtilen adresine ve telefon bilgisine yapılacak tüm bildirim ve tebligatların teslim alınmasa dahi muteber olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Eser sahibi, sergilenmesi ve satılması amacıyla verdiği eserinin/eserlerinin satılması halinde satılan eserinin bedelinin %20’sini tüm vergi ve harçları ile birlikte, ödül ve genel giderler için EMART Vakfı na bağış olarak vereceğini gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
 • EMART Vakfı satışı yapılan eserin bedelinden %20’si ile tüm vergi ve harçlara ilişkin kesinti yaptıktan sonra kalan bedeli satış tarihini izleyen 45. (kırk beş) günden itibaren eser sahibine yapacaktır. Eser sahibinin işbu durumu kabul ettiğini ve itiraz hakkı olmadığını beyan ve taahhüt eder.
 • Başvurusunu tamamlayan her aday, yukarıda belirtilen yarışmaya katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Yarışmada verilecek ödüller için, ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir. Ödül üzerinden ortaya çıkacak vergiler yarışmaya kazanan kişiye aittir.

Yarışma İletişim

İrtibat Tel: 0 542 459 93 56

İrtibat e mail: proje@emartturkiye.org

İrtibat Kurulacak İlgili: Aslı Şüküroğlu

“Hayal Melodileri” Resim Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
Jüri Özel Ödülü
“Değer” Ödülü

+ Ödül Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 11 NİSAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 NİSAN 2023

Ön Seçimi Geçen Eserlerin Son Teslim Tarihi: 27 NİSAN 2023

Yarışma Sonucunun İlanı, Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 11 MAYIS 2023

“Hayal Melodileri” Resim Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://emartturkiye.org/special-guest/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap