İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması

İlim Yayma Vakfı tarafından, kurumun vizyonunu, misyonunu yansıtacak, işlevsel kullanıma uygun, akılda kalıcı, kreatif, özgün bir 50. Yıl logosu tasarlanması amaçlarıyla İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması

Düzenleyen:İlim Yayma Vakfı
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:10 OCAK 2023 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 OCAK 2023
Ödüller:Başarı Ödülü: 50.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Yarışma; İlim Yayma Vakfı’nın 50. Yılı dolayısıyla 50. Yıl logosu hazırlanması amacıyla düzenlenir.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu, bugün 50. Yılını kutlayan İlim Yayma Vakfı’nın vizyonunu, misyonunu yansıtacak, işlevsel kullanıma uygun, akılda kalıcı, kreatif, özgün bir 50. Yıl logosu tasarlanması ve hayata geçirilmesidir.

Yarışmaya katılanlardan, İlim Yayma Vakfının 50 yıllık tarihsel sürecinin, ülkesinin ve bağlı olduğu medeniyetin dinamiklerini, ilim, bilim ve eğitime yaklaşımının dikkate alındığı bir 50. Yıl logosu tasarlamaları beklenir.

Yarışmanın Duyurulması

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması’nın duyurusu İlim Yayma Vakfı web sitesinde (https://www.iyv.org.tr/), İlim Yayma Vakfı 50. Yıl web sitesinde (https://www.50yil.iyv.org.tr/), İlim Yayma Vakfı sosyal medya hesaplarında, ilgili eğitim – öğretim kurumlarının duyuru alanlarında yapılacak çağrılar ile gerçekleştirilir.

Logo Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ulusal ve uluslararası herkese açık ve ücretsizdir.
 • Her katılımcı bir eser ile yarışmaya katılabilir.
 • Jüri ve jürinin üst soy-altsoy hısımları, eşleri ve ikinci derece dahil yansoy yakınları ile yarışma sekreteryasında görev alanlar yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olması ve daha önce başka bir yarışmada kullanılmamış, ödül almamış, sergilenmemiş ve herhangi bir yerde (sosyal mecra, dergi, kitap vb.) yayımlanmamış olması gerekir. Ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Marka ve Patent Kurumu nezdinde tescil edilmemiş ya da tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 • Jüri, eseri, özgünlük, tararım estetiği, konu odaklılık ve eserin İLİM YAYMA VAKFI’nın amaçlarını, gelişimini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirilecektir.
 • Adaylar, yarışmaya gönderdiği tasarımın kendisine ait, özgün bir tasarım olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Jüri tarafından özgün olmadığı anlaşılan logo değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İLİM YAYMA VAKFI sorumlu tutulamaz.

Teknik Koşullar

 • İlim Yayma Vakfı’nın 50. Yıl’ı için logo tasarlanacaktır.
 • İlim Yayma Vakfı’nın 50. Yıl’ı için kullanılacak olan motto “İlimden İrfana, 50 Yıldan Asra” olarak belirlenmiştir.
 • Logo tasarımında “50” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.
 • Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi, amblem – logotype ile de oluşturulabilir.
 • Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.
 • Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, promosyon ürünleri, internet ve elektronik medya, web sitesi, vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 • Eser A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde PDF formatında gönderilmelidir.
 • Tasarlanan eserin savunması, kreatif yaklaşımı bir paragraflık metin ile anlatılmalıdır.
 • Gönderilecek eserin dosya adı yarışmacının (adı ve soyadı) olmalı ve PDF olarak kaydedilmelidir.
 • Kreatif yaklaşım eser için hazırlanan PDF dosyanın içinde bulunmalıdır, ikinci bir dosya kabul edilmeyecektir. (1. Sayfa logoyu, 2. Sayfa kreatif yaklaşımı içermelidir.)
 • Logonun siyah beyaz ve negatif kullanımları ile hareketli mecralarda uygulamaları düşünülerek tasarlanması beklenmektedir.
 • Jüri ödüle layık eser bulunamadığı takdirde ödül dağıtmama hakkını saklı tutar.
 • Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Değerlendirme

 • Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar, şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen konulardan herhangi birine uymayan tasarımlar, herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan tasarımlar jüri kararı ile yarışmadan çıkarılacaktır.
 • Yarışmanın konusu ve amaca uygunluğuna; görsel açıdan mesajın anlaşılabilirliğine; özgün ve estetik oluşuna ve de akılda kalıcı veya etkili olduğu düşüncesine göre jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, logo yarışması takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya herhangi bir aşamasında yarışmayı iptal edebilir.
 • Jüri, uygun gördüğü eseri İlim Yayma Vakfı’nın 50. Yıl logosu olarak belirleyecektir.
 • Jürinin kararları kesindir ve itiraza açık değildir.

Eserlerin Teslim Şekli

 • Eser, www.50yil.iyv.org.tr linkinde bulunan İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması Başvuru Formu doldurularak İlim Yayma Vakfı’na ulaştırılır.
 • Eser, 2 sayfalık A4 boyutunda tek bir dosya (birinci sayfada eser, ikinci sayfada eser savunması (kreatif yaklaşım) olacak şekilde) olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Eserin PDF dosyasının adı katılımcının kendi adı – soyadı olmalıdır.

Eserlerin Teslimi

Katılımcılar 10 Ocak 2023 Salı, saat 17.00’ye kadar, www.50yil.iyv.org.tr adresindeki başvuru formunu doldurup, eserlerini ilgili bölüme ekleyerek yarışmaya başvurabilirler.

*Başvuru süreleri içerisinde İlim Yayma Vakfı’na ulaşmayan eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

Kullanım Hakkı

Yarışmaya katılanlar, seçilecek eserin İlim Yayma Vakfı’na süresiz olarak tam ve tüm kullanım haklarını peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya göndereceği eserin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, umuma arz, faydalanma vb. ile ilgili bilumum haklar için İlim Yayma Vakfı’na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Yarışmayı kazanan eser, İlim Yayma Vakfı’nın tüm kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak her türlü geleneksel ve dijital mecrada, hardcopy ve softcopy olarak kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda ödül kazanan, kazandığı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir.

Başvuru formunu onaylayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Jüri ve İlim Yayma Vakfı Yönetim Kurulu’nun tüm kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

Ödüle layık görülen yarışmacının ödülü almadan önce Vakıf ile bu hususta ayrıca sözleşme tanzim etmesi zorunludur.

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Başarı Ödülü: 50.000₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 OCAK 2023 Saat: 17.00

Sonuç Açıklama Tarihi: 20 OCAK 2023

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://50yil.iyv.org.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap