“İzmir’in Kurtuluşun 100. Yılı” Ulusal Fotoğraf Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, fotoğraf sanatı aracılığı ile 9 Eylül’ün 100. yılında yapılacak etkinliklerin belgelenmesi, amatör-profesyonel fotoğrafçıları İzmir’de buluşturmak, kentin bu önemli gününe ait görsel bellek oluşturmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak miras bırakmak amaçlarıyla “İzmir’in Kurtuluşun 100. Yılı” Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“İzmir’in Kurtuluşun 100. Yılı” Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:20 EYLÜL 2022 Saat 23:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:30 EYLÜL 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Mansiyon (6 Adet)
İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü: 5.000 ₺
Seçici Kurul Özel Ödülü: 5.000 ₺
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (90 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek 24 Ağustos-14 Eylül 2022 tarihleri arasındaki kutlamalarda ve etkinliklerde çekilecek fotoğraflar yarışma kapsamında değerlendirilecektir.

Yarışmanın Amacı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile 9 Eylül’ün 100. yılında yapılacak etkinliklerin belgelenmesi, amatör-profesyonel fotoğrafçıları bu anlamlı günde İzmir’de buluşturmak, kentimizin bu önemli gününe ait görsel bellek oluşturmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak güzel bir miras bırakmaktır.

Kategori/Bölümler

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümdür.

“İzmir’in Kurtuluşun 100. Yılı” Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya; İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kapsamında yapılacak etkinliklerde (kutlama, yürüyüş, tören, konser, ışık ve lazer gösterileri, açılış, sergi, hava gösterileri, spor etkinlikleri, fener alayı vb) çekilen fotoğraflarla katılmak mümkündür. Fotoğrafların 24 Ağustos-14 Eylül 2022 tarihleri arasındaki 100. Yıl etkinliklerinde çekilmesi gerekmektedir. Önceki yıllarda çekilen fotoğraflar yarışmaya katılamaz. 24 Ağustos’ta Afyon Deriçene’den başlayıp İzmir’de son bulacak “Zafer ve Anma Yürüyüşü” fotoğraf yarışmasının başlangıcı olarak kabul edilecektir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyeleri, yarışma sekreteryası ve TFSF Yarışma Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları dışında fotoğrafa ilgi duyan 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılar katılabilir. Haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflarda fotoğrafın orijinal niteliği bozulmadan renk, keskinlik, kontrast ayarı, toz alma, leke silme gibi bazı temizlikler, dijital efektler kullanılmadan düzeltmeler yapılabilir. Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar, obje eklemeler ve çıkartmalar kabul edilmeyecektir, bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali” dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır.
 • İnsanlı veya insansız drone vb. hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Kutlama ve etkinlik alanlarında her tülü çekim izininden katılımcı sorumludur.
 • Yarışmaya daha önce veya bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan, renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)”ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • Düzenleyici kurum, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleyici kurum, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışma sonuçları https://www.izmir.bel.tr ve https://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecektir.
 • f. maddesindeki boyutları karşılaması koşuluyla cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da katılabilir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan eserlerin yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince dereceye giren, sergileme satın alma kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname vermiş sayılır.
 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının İzmir Büyükşehir Belediyesi yayınlarında, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve muhtelif yerlerde isminin kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Katılımcılar, TFSF yarışma web sayfasına üye olup, bu yarışmaya eser göndermekle şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler düzenleyici kurum tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir. (Albüm kitap yapılmayacaksa bu madde çıkartılacaktır.)
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğraf yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-350 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kenarı en az 2000 piksel olacak şekilde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi geçmemelidir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”,“Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli, çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

Seçici Kurul Üyeleri

Yusuf ASLAN – Fotoğraf Sanatçısı

Selim BONFİL – Fotoğraf Sanatçısı

Doç. Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR – Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Anasanat Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

Yusuf TUVİ – Fotoğraf Sanatçısı

 • Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
 • Jüri değerlendirmesi iki turlu; ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA sistemiyle, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

Düzenleme Kurulu

 • Tunç SOYER – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Ulvi PUĞ – İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramlar Komitesi Başkanı
 • Özgür Ozan YILMAZ – İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mihriban YANIK – İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı
 • Sevinç ÇULCU – İzmir Büyükşehir Belediye Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürü
 • Mehmet YASA – İzmir Büyükşehir Belediye Restoratör

Yarışma İletişim ve Sekretarya

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı – Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

İlgili kişiler: Mehmet YASA, Nihal İLTER

E-Posta:  100.yilfotografyarismasi@gmail.com

Telefon: 0 (232) 293 16 13, 0 (232) 293 30 33

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-095” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

“İzmir’in Kurtuluşun 100. Yılı” Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Mansiyon (6 Adet)
İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü: 5.000 ₺
Seçici Kurul Özel Ödülü: 5.000 ₺
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (90 Adet)

Düzenleyici kurum, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 EYLÜL 2022 Saat 23:00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 EYLÜL 2022

“İzmir’in Kurtuluşun 100. Yılı” Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/izmir-in-kurtulusunun-100-yili-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap