Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022

Kadıköy Belediyesi tarafından, Türk bestecilerini evrensel müzik alanında desteklemek; sanat ve kültür hayatımızı zenginleştirerek oda müziği repertuvarımıza yeni telif eserler kazandırmak amaçlarıyla Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü müzik yarışması başvuruları devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022

Düzenleyen:Kadıköy Belediyesi
Kategori:Beste Yarışması, Müzik Yarışması, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 36 yaş altındaki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:30 EYLÜL 2022 Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 KASIM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Kadıköy Belediyesi, Türk bestecilerini yerel ses duyarlılığından esinlenen evrensel müzik alanında desteklemek; sanat ve kültür hayatımızı zenginleştirerek oda müziği repertuvarımıza yeni telif eserler kazandırmak amacıyla altıncı beste yarışmasını, 2022’de sonuçlanmak üzere “Viyolonsel-Piyano Eseri” için açmıştır.

Beste Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, bu şartnamede belirtilen eser teslim tarihinde 36 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı besteciler katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce başka yarışmalarda ödül kazanmamış, icra edilmemiş, telif hakları devredilmemiş ve satılmamış; bütün hakları yalnızca müellif besteciye ait olması gerekir.
 • Besteciler yarışmaya bu şartnamenin 3. maddesinde belirlenen formattaki eser/eserlerle katılabilirler.
 • Bu yarışmanın seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Özellikler

 • Eserler viyolonsel-piyano ikilisi için bestelenmelidir.
 • Eserlerin süresi 14-18 (on dört-on sekiz) dakika arasında olmalıdır.
 • Kompozisyonların ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmeler, işlemeler veya yansımalarla yaratılan özgün bir çalışma olması beklenmektedir.
 • Eserlerin değerlendirmesinde, bestenin müzikal ve tınısal nitelikleriyle çalgıların uygunluğu, form tasarımı ve yaratıcılık düzeyi gözetilecektir.
 • 3. maddenin birinci ve ikinci paragrafındaki şartlara uymayan eserler seçici kurul tarafından yarışma dışı bırakılır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Teslim Şartları

 • Eser sahibi besteci, eserinin sekiz adet basılı nüshasını özel bir zarfla (eser zarfı) verecek; ayrıca bir kimlik zarfı hazırlayacaktır. Eser zarfı ve kimlik zarfı tek bir KATILIM ZARFI içinde teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak eserler en son 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası (KBSO) Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No: 29 34710 adresine ulaştırılmalıdır.
 • Eserler kargo veya posta ile gönderilmelidir, elden teslim edilemez.
 • Katılımcılar, eserlerinin notasyon programıyla yazılmış partisyonlarını 8 nüsha basılı fotokopisiyle dosyalanmış (spiralli) biçimde, dikey A4 boyutunda vermelidirler. Ayrıca partisyonlar, enstrüman partileriyle birlikte PDF formatında, flash disc’e kayıtlı şekilde idareye ‘eser zarfı’nın içinde teslim edilecektir.
 • Zarfların üzerinde (eser zarfı, katılım zarfı ve kimlik zarfı) ve partisyonlarda katılımcının adı yer almayacak, kimlik belirten herhangi bir işaret, ifade bulunmayacaktır. Zarflar altı harf veya sayı veya harf ve sayıdan oluşan RUMUZ ile teslim edilecektir. Rumuz, her bir bilgisayar kopyasının ilk sayfasının sol üst köşesine görünür şekilde yazılacaktır. Zarflar kapalı olarak teslim edilecektir.
 • Kapalı kimlik zarfı içinde bestecinin adı soyadı, kısa özgeçmişi, nüfus cüzdanı fotokopisi; eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun sahipliğini kabul eden imzalı taahhütname, işbu şartnameyi bütün maddeleriyle kabul ettiğini belirten imzalı yazı; posta ve e-posta adresi; cep telefon numarası bulunmalıdır. Bestecinin adı soyadı ve özgeçmişinin yer aldığı sayfada RUMUZ da not edilmelidir.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Oğuzhan Balcı
 • Turgay Erdener
 • Rengim Gökmen
 • Oğuzhan Kavruk
 • Özkan Manav
 • Gülsin Onay
 • Hasan Uçarsu
 • Murat Katoğlu (Danışman Seçici Kurul Üyesi)

Seçici Kurulca Eserlerin Değerlendirilmesi

Birinci Aşama

Eserler, seçici kurul üyelerine gönderilecek ve ilk değerlendirme üyelerin kendi çalışmaları ile yapılacaktır. Kurul üyeleri işbu şartnamenin 3. ve 4. (üçüncü ve dördüncü) maddelerinde yer alan esaslara göre incelemelerini yapacaklardır. Üyeler, bu çalışmayı 01 Kasım 2022 tarihine kadar tamamlayacaktır.

İkinci Aşama

Seçici Kurul, 1-14 Kasım 2022 günleri arasında, kurul üyeleri ve KBSO tarafından belirlenen tarihte Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda veya internet üzerinden toplanır. Çalışma yöntemini ve jüri başkanını kendi belirler. Gönderilen eserlerden final aşaması için en çok dört bestecinin eserlerini derece sıralaması yapılmaksızın seçer. Finalde seslendirilecek eserlerin rumuzları, 15 Kasım 2022 tarihinde, yarışmanın web sayfası www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr adresinde “kazananlar” bölümünde açıklanarak duyurulur. Yarışmacılar sonuçları web sayfasından takip ederek öğrenmelidirler.

Üçüncü Aşama

Final Konseri ve Ödüllerin Belirlenmesi

Seçici Kurul’un ikinci aşamada seçtiği en çok dört eser Aralık ayında bir Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenecek özel konserde kamuoyu önünde icra edilir. Zorunlu şartlar olursa Final Konseri’nin tarihi ertelenebilir. Eserleri icra edecek yorumcuları KBSO temin eder. Eser partilerinin çoğaltılması, hazırlanması ve konserin organizasyonu KBSO tarafından yapılır. Eserlerin derecelendirme ve ödül sıralaması bu konser sonunda seçici kurul tarafından belirlenir. Kimlik zarfları bu belirlemeden sonra seçici kurul gözetiminde açılır ve bestecilerin isimleri tespit edilir. Seçici kurul ödüllerden bazılarını vermeyebilir veya ödül tutarları çerçevesinde kalmak şartıyla derecelendirmeleri ve ödüllerin paylaşımını düzenleyebilir; mansiyon olarak da verebilir. Seçici Kurul kararını, üyelerinin imzalayacağı bir tutanakla KBSO’ya teslim eder. Karar toplantılarına en az beş üyenin katılması gerekir. Seçici Kurul üyelerinden katılamayan olursa, idare yeni bir üye belirleyebilir. Ödül kazanan eserler ve bestecileri Final Konseri’nin hemen ardından aynı gece, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın düzenleyeceği törenle açıklanır.

Final konseri kamuya açıktır. Konser sonrasında isteyen izleyiciler de fuayede KBSO görevlileri tarafından hazırlanacak seçim kutularında oy kullanarak beğendikleri eserleri seçebilirler. Sonuca esas teşkil edecek seçici kurul kararının açıklanmasından sonra, dinleyici oylamasının sayımı görevlilerce açık olarak yapılır ve izleyicilerin seçimi de açıklanır. Pandemi koşulları devam ederse, bu oylama yapılmayabilir. Ödüller yarışmacıların banka hesaplarına, geceyi takip eden on gün içerisinde yatırılır.

 • Seçici kurul kararları kesindir; değiştirilemez ve itiraz edilemez.
 • Yarışmanın düzenlenmesi, yazışma, sekreterya ve her türlü işlemlerin hizmetleri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası görevlilerince yerine getirilir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺

Final konserinde seslendirilen eserlerin konser kaydı yaptırılır ve Seçici Kurul’ca uygun görülenlerin konser kaydı Belediye tarafından dijital albüm olarak yayınlanır. Albümde yer alan eserler için ayrıca telif hakkı ödenmez.

Ödül alan eserlerin ilk seslendirme hakkı KBSO’ya aittir. Ödül kazanan eserlerin farklı oda müziği gruplarınca konserlerde seslendirilmesi durumunda, program notlarında KBSO Ulusal Beste Yarışması’nın ismi yer almalıdır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 EYLÜL 2022 Saat 17.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 KASIM 2022

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap