“Kapımdaki Doğa; Bahçelievler Sokak Ağaçları” Fotoğraf Yarışması

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Bahçelievler’in simgesi Sokak Ağaçlarına olan farkındalığı artırmak, semtin kimliğini oluşturan sokak ağaçlarının korunması ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sunmak amaçlarıyla “Kapımdaki Doğa; Bahçelievler Sokak Ağaçları” Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Kapımdaki Doğa; Bahçelievler Sokak Ağaçları” Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:16 KASIM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:21 KASIM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
İkincilik Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
Üçüncülük Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
Mansiyon Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
Sergileme: Sertifika (30 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Konusu

 • Yarışmanın konusu “Bahçelievler Sokak Ağaçları” olup yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf(lar)ını Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler ve Emek mahallelerinin (Ankara) sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır.
 • Yarışmanın amacı, fotoğraf severleri ve fotoğraf sanatçılarını Bahçelievler Mahallesine çekerek, Bahçelievler’in simgesi Sokak Ağaçlarına olan farkındalığı artırmak ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sunmaktır. Semtin kimliğini oluşturan sokak ağaçlarının korunması ve ağaç varlığının sürdürülebilmesi yönünde farkındalık oluşturmaktır.

Yarışma Organizasyonu

Semtin sokak ağaçlarını konu alan bu yarışma, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin GEF/SGP tarafından desteklenen, Kapımdaki Doğa Sokak Ağaçları projesi kapsamında yapılmaktadır.

Yarışma; Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli fotoğrafların değerlendirildiği tek kategori /bölüm üzerindendir.

Yarışma Koşulları

 • Yarışma; Seçici kurul üyeleri ve yarışma sekretaryasının birinci dereceden yakınları dışında amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi başka bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilen fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılarak katılımcı yarışmadan elenir. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı ve İnsansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda; nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılıp, yarışmacının elenmesine sebep olur.
 • Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğunu katılımcıya aittir.
 • Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ödül alan tüm fotoğrafların orijinal dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Fotoğrafların Kullanım Hakları

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez.
 • Katılımcıların yarışmaya gönderdiği tüm fotoğraflar yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5946 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin tanıtılmasında ve yayınlarında çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içerisinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait olacaktır.
 • Katılımcılar gönderdiği fotoğrafların kendi özgün eserleri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eser üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin “Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları” projesi kapsamında envanter, belgeleme amaçlı ‘Ağaç Albümünde’ kullanılacak ve sosyal medya ve diğer yayın organlarındasergilenecektir.
 • Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür, çekim aşamasında geleneksel ya da dijital tekniği kullanabilirler. Ancak, fotoğraflarda kolaj yapılmamalı, başkalaştırmaya gidilmemeli, gerçekte olmayan unsurlar eklenmemelidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı en fazla 4 adet Dijital (Sayısal) renkli fotoğraf ile katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 2 Mb’yi geçmemelidir. Fotoğrafların orijinal ve yüksek çözünürlüklü kopyaları ödül ve sergilemeye hak kazanan katılımcılardan daha sonra talep edilecektir.
 • Katılımcılar fotoğraflarını kapimdakidoga@bahcelievler.org.tr adresine Adı, Soyadı, Adresi, Cep Telefon Numarasını ekleyerek ve fotoğraf(lar)ın çekildiği sokak adlarını belirterek gönderecektir. Katılımcılara fotoğrafların teslim alındığına dair geri bildirim e-posta ile yapılacaktır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 32 karakter olmalıdır. İsimlendirme; her kelime arası boşlukta (_) karakteri kullanılarak sonuna sıra numarası yazılarak yapılacaktır.

Ör : Ağacın_merhaba_1, Karlı_Bir_Günde_

Seçici Kurul

 • Recep Peker TANITKAN – Fotoğraf Sanatçısı
 • F. Dilek UYAR – Fotoğraf Sanatçısı
 • Nilgün GÖRER TAMER – Şehir Plancısı
 • Şenol ZÜMRÜT – Fotoğraf Sanatçısı / AFIAP
 • Melih SULAR – Fotoğraf Sanatçısı / AFIAP

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı: Ayça İNCİ

E-posta Adresi: kapimdakidoga@bahcelievler.org.tr

“Kapımdaki Doğa; Bahçelievler Sokak Ağaçları” Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
İkincilik Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
Üçüncülük Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
Mansiyon Ödülü: Plaket ve Anı Objesi + Sertifika
Sergileme: Sertifika (30 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 16 KASIM 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 KASIM 2022

“Kapımdaki Doğa; Bahçelievler Sokak Ağaçları” Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bahcelievler.org.tr/bahcelievler_dernegi_kapimdaki_doga_fotograf_yarismasi.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap