Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması

Kastamonu Teknokent, tarafından, üniversite ve Kastamonu Teknokent bünyesinde yer alan birimler tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünler için bölgeye mahsus bir marka süreci oluşturularak kurumsal bir yapı kazandırılması amacıyla Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması

Düzenleyen: Kastamonu Teknokent
Kategori:Marka Yarışması, Edebiyat, Bilim, Girişimcilik
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 EYLÜL 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 2.000 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺
Mansiyon Ödülü: 300 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Kastamonu Teknokent A.Ş., şehrin vizyonunu yansıtacak yeni markasını arıyor. Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu Anadolu’daki en eski şehirlerden biri olmasının yanı sıra doğal yapısı ve bitki örtüsü bakımından Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasındadır. Bu bakımdan Kastamonu Üniversitesi “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşacak üniversite olarak seçilmiş hem bu alanda hem de diğer akademik faaliyet alanlarında kendi üretimlerini gerçekleştirebilen bir konuma ulaşmıştır. Aynı zamanda bünyesinde yer alan Kastamonu Teknokent ile bu anlamda iş birliği faaliyetlerine devam etmektedir.

Düzenlenen marka-isim yarışması; gerek üniversite ve Kastamonu Teknokent bünyesinde yer alan birimler tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünler için gerekse bölgeye mahsus bir marka süreci oluşturularak kurumsal bir yapı kazandırılması amacıyla planlanmıştır.

Yarışmanın Amacı

“Marka adı yarışması; gerek üniversitemiz bünyesinde gerekse Kastamonu ve yöresinde üretilen ürünlerin, kurumsal kimliğini ve marka değerini oluşturmak, ürün farkındalığını artırmak, ürünleri sektör bazında ve piyasa koşullarında öne çıkarmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışma, amatör ve/veya profesyonel 18 yaşından gün almış herkesin katılımına açıktır.
 • Her katılımcı bir (1) isim önerisiyle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Marka isim önerisinin patenti alınmamış olmalıdır. Yarışmaya sunulan önerilerin, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korumaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir. Sorgulamak için (http://www.tpe.gov.tr) adresi ziyaret edilebilir.
 • Marka isim tekliflerinin anlamına yönelik tanımlayıcı bir metin isim önerisiyle birlikte teslim edilmelidir.
 • Marka önerisinin Kastamonu yöresine ait ürünleri temsil edebilecek nitelikte olması beklenmektedir.
 • Yarışma katılımcıları, başvuru formunu doldurarak marka isim önerilerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışma için kullanılmadığını ve bu yarışma sonuçlanıncaya kadar başka bir mecrada kullanılmayacağını ve bu başvuru rehberinde yer alan hükümleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini belirtirler.
 • Daha önce kullanılan herhangi bir çalışmadan kopya olduğu ya da küçük değişiklikler ile yeniden yapıldığı veya başka marka ya da isimleri çağrıştırdığı, benzerlik taşıdığı tespit edilen çalışmalar Seçici Kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılırlar. Bu durumun yarışma sonrasında tespit edilmesi halinde, söz konusu çalışma ödül almış ise, katılımcı ödülünü iade etmek zorundadır. İptal edilen ödül, diğer katılımcıların durumunu hiçbir şekilde etkilemez.
 • Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden tasarımlar yarışma dışı bırakılırlar.
 • Seçici Kurul, yarışmayı sebep göstermeksizin sonlandırabileceği gibi, liyakat usulüne göre tasarımların hiçbirine ödül vermeyebilir.
 • Düzenleyici kurul, rapor yazıcı, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları, yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşunun personeli ile birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Seçici Kurul

Seçici Kurul, Kastamonu Teknokent tarafından aşağıda isimleri belirtilen kurumlardaki temsilcilerden oluşturulacaktır. Teknokent, yarışma değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine kurum gözetmeksizin bir başka üye belirleme ve yarışma sonucunun açıklanma gününü değiştirme hakkına sahiptir. Yarışmacıların kurulun yapısı, üye sayısı ve üyeler hakkında itiraz hakkı söz konusu değildir.

Seçici Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN

KÜ Rektör Yardımcısı Kastamonu Teknokent A.Ş. ve KÜ TTO A.Ş. Genel Müdürü

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

KÜ Rektör Yardımcısı Orman ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü

Prof. Dr. Serkan İLDEN

KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr. Burak TARLAKAZAN

KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

KÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde SÜLLÜ

KÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi

Can GÜR

Canovate Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Çalışmaların Teslimi

Yarışmaya katılım Google Form’da hazırlanan başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Telif Hakları

 • Katılımcılar, dereceye girsin ya da girmesin, ödüle layık görülsün ya da görülmesin marka isim önerilerinin Kastamonu Teknokent’e süresiz olarak tam kullanım haklarını verdiklerini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdikleri isimlerin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Kastamonu Teknokent tam ve süresiz lisans verdiklerini kabul eder.
 • Ayrıca, eser sahibi verdiği lisansı daha sonra kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bahse konu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Marka isim önerisi için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
 • Katılımcı, ödül alan marka isim önerisinin Kastamonu Teknokent kendi adına tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İsim önerilerinin özgünlüğü hususundaki her türlü tekeffül yarışmacının sorumluluğundadır. Bu husustaki itiraz, talep ya da hukuki işlemlerin tek muhatabı, isim kullanılmaya başlanılsa dahi yarışmacıdır.

Ek Hükümler

Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma ile ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi Kastamonu Teknokent A.Ş.’ ye aittir. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kastamonu Teknokent A.Ş. kararları geçerlidir.

Yarışma İletişim

Adres: KASTAMONU TEKNOKENT A.Ş. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü

Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Cd. No: 78 Posta Kodu: 37150 Merkez / KASTAMONU / TÜRKİYE

Sekreterlik  : (366) 280 1336

E-Posta: tgb_kastamonu@kastamonu.edu.tr

Web: https://teknokent.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.000 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺
Mansiyon Ödülü: 300 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 EYLÜL 2021

Kastamonu Markasını Arıyor Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://teknokent.kastamonu.edu.tr/kastamonu-markasini-ariyor-yarismasi-kastamonu-teknokent-sehrin-vizyonunu-yansitacak-yeni-markasini-ariyor/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap