Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Anı Yarışması

Bu dönemde evde kalmak zorunda olan ve risk grubunda ilk sıralarda yer alan büyüklerimizle bir gönül köprüsü kurulması, onların duygu ve düşüncelerini paylaşacakları bir zemin oluşturulması amacıyla Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Anı Yarışması düzenleniyor. Sizler de aynı evi paylaştığınız ya da anılarını dinleme imkanı bulduğunuz büyüklerinizi bu yarışmaya katılmaya teşvik edebilir; onlara yarışma başvuru sürecinde destek olabilirsiniz.

 

Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Anı Yarışması

  Düzenleyen:

HAKAD, Anadolu Platformu, Anadolu Öğrenci Birliği

  Kategori: Edebiyat, Anı, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 65 yaş üstü herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 19 MAYIS 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi:
  Başvuru & Detaylı Bilgi:  
  Ödüller:

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 7.500 ₺,

Üçüncü: 5.000 ₺,

Ayrıca kitaplaştırılacaktır.

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Toplumun ve ailenin temel direği olan büyüklerimiz, geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan değerlerimizdir. Bu nedenle yarışmanın amacı, büyüklerimizin geçmişten günümüze taşıdıkları deneyimlerini derlemek, bu deneyimlerinin gelecek kuşaklar bir ışık kaynağı ve yol gösterici nitelikte olduğuna dikkat çekerek “tecrübe” olgusunun öneminin göstermektir.

Yarışmanın Konusu

Yarışmada herhangi bir konu sınırlaması yapılmamıştır. Büyüklerimizin yaşadıkları, başlarından geçen ve gelecek nesiller için anlatmaya değer gördükleri herhangi bir olay/anı, yarışmanın konusu olabilir.

Yarışmanın Kapsamı

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmanın; katılımcılarını, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, yarışma takvimini, ödüllendirme ve ödül töreni ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmanın Katılımcıları

65 yaş ve üzerinde olanlar yarışmaya katılabilecektir.

Eserde Aranacak Şartlar

Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 • Özgün ve Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olmalıdır.
 • En az 5 en fazla 20 sayfa olmalıdır.
 • Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olanlar, ek’te yer alan adı-soyadı, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname” yi doldurarak eseriyle birlikte gönderecektir.
 • Her yarışmacı, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
 • Yarışmaya daha önce anılarını yayınlayanlar veya bu konuda herhangi bir edebi esere sahip olanlar katılamaz, yarışma amatörlere yöneliktir.
 • Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.

Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Anı Yarışması Başvuru İşlemleri

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Eserler bu şartname ekinde yer alan taahhütname ile birlikte son başvuru tarihi olan 30 Nisan 2020 tarihine kadar kocacinaranilari@gmail.com. adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapılacak işlemler

 • Yarışma takvimi doğrultusunda 81 ilde gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Gelen eserler oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda;
 • İlk üçe giren eserler belirlenecektir.
 • İlk 1000 eser belirlenecek ve kişiye özel dijital kitapçık olarak basılacak,
 • Uygun bulunan diğer eserler ortak derleme olarak yayınlanacaktır.

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri oluşturulacak komisyonlar tarafından şartnamenin 5 inci maddesindeki şartlar dikkate alınarak yapılacaktır.
 • Komisyonlar; 1’i Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere en az 3 uzman kişiden oluşacaktır.

Diğer Hususlar

Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eser sahiplerince eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.

 • Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Anı Yarışması Ödülleri

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 7.500 ₺,

Üçüncü: 5.000 ₺,

Ayrıca kitaplaştırılacaktır.

Yarışma Takvimi

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 30 Nisan 2020

Sonuçların Açıklanması: Daha sonra açıklanacak.

Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Anı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap