Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından korsanla mücadele ve telif bilincinin geliştirilmesine katkı sunmak, korsan kitabın emek hırsızlığı olduğu konusunda farkındalık oluşturmak ve korsan yayının yol açtığı zararların boyutları ve telif hakları farkındalıkları kazandırmak amaçlarıyla Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması

Düzenleyen:Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde.
Kategori:Tasarım Yarışması, Resim Yarışması, İlkokul Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:İstanbul
Kimler Başvurabilir:İstanbul genelindeki ortaokul öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:11 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:9 MART 2022
Ödüller:Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: Tam Altın
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın
Mansiyon Ödülü: Gram Altın

Birincilik Ödülü Alan Öğrencinin Öğretmenine: Tam Altın

Okul Ödülleri

Birincilik Ödülü: Okul Kütüphanelerine 5.000,00 TL Değerinde Kitap Seti
İkincilik Ödülü: Okul Kütüphanelerine 4.000,00 TL Değerinde Kitap Seti
Üçüncülük Ödülü: Okul Kütüphanelerine 3.000,00 TL Değerinde Kitap Seti
Mansiyon Ödülü: Okul Kütüphanelerine 2.000,00 TL Değerinde Kitap Seti

+ Yarışmaya katılan tüm okul, öğretmen ve eser sahiplerine Sertifika ve Katılım Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Yarışmayla; korsanla mücadele ve telif bilincinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında: İstanbul’un 39 ilçesindeki ortaokul öğrencilerine ülkemizin sürdürülebilir kültür ekonomisine sahip olması için korsan kitabın emek hırsızlığı olduğu, yol açtığı zararların boyutları ve telif hakları farkındalıkları kazandırılacaktır.

Telif bilincinin geliştirilmesinde İstanbul ili merkezli uygulanacak bu proje kapsamında fiziki korsan, fotokopi korsanı ve dijital korsan türleri, bu korsanların nasıl tespit edilecekleri ve nasıl önlenebilecekleri konusunda ortaokul öğrencileri bilgi sahibi olacak ve telif hakları hususunda duyarlılık kazanmaları sağlanacaktır. Bu projemizle, korsan kitap satmanın kanunen bir suç olduğu, almanın ise suça ortak olmak anlamına geldiği bilincini vermeyi ve bu sorunun ülke ekonomisinde açtığı tahribatı da ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Korsan Kitaba Hayır Projesiyle; kitabın bir değer olduğunun fark edilmesi ve yarışma vasıtasıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin görsel sanatlar dersine karşı motivasyonlarını da artırmak ve yüreklendirmek amaçları da güdülmektedir.

Yarışmanın Hedefi

Proje kapsamında başvuru yapan kitap okumayı seven ve kitaba değer veren öğrenciler, yaratıcı fikirler geliştirerek “Korsan Kitaba Hayır” adı altında, resimler hazırlayacak ve farklı bakış açılarını görsel olarak ifade edebilme fırsatı bulacaklardır.

Bir kitabın üretiminde yazarın yanında yayıncıların, editörlerin, redaktörlerin, musahhihlerin, çevirmenlerin, çizerlerin, grafikerlerin, derleyenlerin danışmanların, vb. sayısız birçok emektarın alın teri vardır. Alın terine ve emeğe saygısı olan ve hatta koruyan bir nesil oluşması için gereken duyarlılığın oluşmasını sağlanacaktır. Yarışmacıların hususiyetlerini taşıyan emeklerine ve eserlerine kıymet verilecektir.

Ortaöğretim kurumlarında okuyan, edebiyata ve sanata ilgi duyan, toplumsal sorunların farkında olan ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama isteğine sahip, projelere dâhil olmak isteyen öğrenciler; kendi yaratıcı fikirlerini ve çözümlerini üreteceklerdir. Onların gözünden sadece sorun değil aynı zamanda çözüm yolu aranacaktır. Yarışma ile yeni fikirler üretmeye teşvik edilerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatları bulacaklar ve aynı zamanda sorun çözme becerileri de geliştireceklerdir.

İlk elden var olan sorunun boyutunu öğrenecekler.

Eser sahibi olma imkânı bulacaklar. Empati yapabilecekler.

Yazarın ve yayıncının emeğinin korunmasının; ülke ekonomisine ve kültür endüstrisinin gelişerek yeni eserlerin yayınlanmasını sağlayacağının farkına varacaklar. Böylelikle ilim ve edebiyat alanında dünya ile rekabet edebilen, eserlerin farklı dillerde dışa açılımını sağlayan kültür ihracatı yapabilmesine katkı sağlayacaklar.

Korsan kitap-fotokopi yerine bandrollü orijinal kitap alarak hem yazara, hem yayıncıya, hem de yaşadıkları ülkeye ekonomik katkı sağlayacaklarının bilincine ulaşacaklar.

Korsan kitap kullanmanın evrensel bir hak ihlali olduğunun öğrenciler tarafından telif haklarının iyi anlaşılmasını ve edindikleri bilgilerin, resim yoluyla etkili ve ilgi çekici şekilde yansıtılmasını sağlayacaklar.

Yarışmanın Konusu

Öğrencilerin Korsan Kitaba Hayır mesajdan algı kavramı resim yarışmanın konusu olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması, İstanbul genelindeki ortaokul öğrencilerine yöneliktir.

Değerlendirme Kriterleri

Söz konusu yarışmaya katılan projeler okul düzeyinde ve il düzeyinde belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir. Yarışmanın değerlendirmesi tek kategoride yapılacaktır. Her sınıf düzeyi kendi arasında tasnif edilecektir.

Ortaokullar 5, 6, 7, 8. sınıflardan,

Yarışmaya Katılım Şartları

  • Yarışmaya katılacak resimler Korsan Kitaba Hayır Projesi içeriğiyle ilişkili yaratıcı fikirler içermelidir.
  • Yarışmaya katılacak resimler 35×50 cm ölçülerinde olmalıdır.
  • Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
  • Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.

İli:

Öğrenci Adı-Soyadı:

Öğretmen Adı Soyadı:

Okul:

Sınıf:

Okul Adresi:

Okul Telefonu:

  • Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılım bireyseldir.
  • Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilir.
  • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
  • Yarışmaya katılan resimlerin iadesi söz konusu değildir. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan sonra Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’ne aittir.
  • Yarışmaya son başvuru tarihi 11.02.2022 saat 17.00’dir.
  • Proje içeriğine bağlı kalarak yapılan resimlerde özellikle bir ürünü tanımlayacak marka ismi ya da logosu kullanılmamasına özen gösterilecektir. Marka ismi ya da logosu kullanılan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kurulu

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin belirlediği değerlendirme kurulunda, konusunda ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış alanında uzman sanatçılar ve yayın sektörü profesyonellerinden oluşacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esastır.

Değerlendirme Şekli

İlk değerlendirme, ilgili okul müdürleri tarafından yapılıp okul birinciliğine sahip olan eserleri Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine gönderilecektir.

İkinci değerlendirme Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin oluşturmuş olduğu jüri tarafından yapılacaktır. Okullardan dereceye giren eserler 15.02.2022 saat 17.00’ye kadar Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine ulaştırılmalıdır.

Ödül Alanların Seçilmesi

1 -3 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından seçilen değerlendirme

kurulu (jüri heyeti) tarafından özgünlük (anlatımda teknikte farkındalık), kompozisyon/yerleştirme, konu anlatımı, teknik ve temizlik/düzen kriterlerine göre resimler tek tek değerlendirilerek derece girenler belirlenecektir.

Telif Hakkı

Yarışmaya katılacak eserler, orijinal olmalı ve üçüncü şahısların başta fikri haklar olmak üzere yasal haklarını ihlal etmemelidir. TBYM, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği hakkında hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Yarışmaya katılan ve ödüle değer görülen eserlerin tüm görsel, işitsel, yazılı ve yayın haklarıyla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde sayılan mali hakları ticari olmamak kaydıyla baskı, yer ve süre sınırı olmadan TBYM’ e aittir. Eserler TBYM tarafından uygun görülen mecralarda sergilenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, elektronik ortamda paylaşılabilir ve umuma iletilebilir. Katılımcılar; eserlerinin TBYM tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma İletişim

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği

Acıbadem Mah. Gayretli Sok. No:20 K:1 Daire:7 Demirciler Apt. Üsküdar / İstanbul

Mail: bilgi@tbym.org

Telefon: + 90 216 327 07 73

Faks: + 90 212 310 59 06

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri

Birincilik Ödülü: Tam Altın
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın
Mansiyon Ödülü: Gram Altın

Birincilik Ödülü Alan Öğrencinin Öğretmenine: Tam Altın

Okul Ödülleri

Birincilik Ödülü: Okul Kütüphanelerine 5.000,00 TL Değerinde Kitap Seti
İkincilik Ödülü: Okul Kütüphanelerine 4.000,00 TL Değerinde Kitap Seti
Üçüncülük Ödülü: Okul Kütüphanelerine 3.000,00 TL Değerinde Kitap Seti
Mansiyon Ödülü: Okul Kütüphanelerine 2.000,00 TL Değerinde Kitap Seti

+ Yarışmaya katılan tüm okul, öğretmen ve eser sahiplerine Sertifika ve Katılım Belgesi

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihleri: 11 ŞUBAT 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 9 MART 2022

Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tbym.org/menu/basim-yayin-birligi-iletisim.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap