Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Fotoğraf Yarışması

Bandırma Belediyesi tarafından temiz ve yaşanabilir bir dünya farkındalığını artırmak ve doğaya saygıyı benimsetmek amacıyla Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Bandırma Belediyesi
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması, Uluslararası Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
  Kimler Başvurabilir:

18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel ilgi duyan herkes

  Son Başvuru Tarihi: 17 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 MAYIS 2021
  Ödüller:

Her bir bölüm için
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺  + FIAP Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + FIAP Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü:2.000 ₺ + FIAP Bronz Madalya
Mansiyon (En Fazla 6): 1.000 ₺ 
Sergileme (En Fazla 50 Adet): 150 ₺ 

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Doğallığı korunmuş, temiz ve yaşanılabilir bir dünya amacı ile çevre konusu baz alınırken, bu konudaki farkındalığın belirginleşmesi, duyarlılığın artmasına katkıda bulunmaktır. Yaşanılan ve yaşanılması arzu edileni “çevre” konusu adı altında, kişisel ifadeleri, fotoğraf aracılığı ile birleştirerek, bir ses olmayı becerebilmek, aynı zamanda fotoğraf sanatına katkı sağlamaktır.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu sanat yarışması, Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında organize edilmektedir.

Yarışma Kategorileri

 • Yarışma sayısal (digital) kategoride ve iki bölümden oluşmaktadır.
  • Sayısal Renkli(TRAD)/Digital Color
  • Sayısal (TRAD)/siyah-beyaz/monochrome
 • Siyah-Beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

Başvuru Koşulları

 • Katılım ücretsizdir.
 • Fotoğrafların çekim yılı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekretaryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden yakınları, TFSF Kısıtlamalılar Listesi ile FIAP Kırmızı Listesi’ndekiler yarışmaya katılamazlar.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmanın her bölümüne yarışmacılar en fazla 4 (dört) adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
 • FIAP patronajlarının bulunduğu bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır.
 • FIAP bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Yarışmacılar, manipülasyon (orijinal fotoğrafın bütünlüğünü bozan ve herhangi bir obje ekleme çıkartma işlemi) hariç geleneksel veya modern fotografik tekniği özgürce kullanabilirler. Manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
 • Geleneksel Fotoğraf, minimal düzenlemelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama (cropping) dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. Kamerada veya çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focus-stacking teknikleri ile yapılmış fotoğraflar kesinlikle yasaktır.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleme kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve “Seçici Kurul” kararları geçerlidir.
 • Yarışma sonuçları Bandırma Belediyesi’nin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e- posta yoluyla bildirilecektir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma, online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece, Türkçe (Turkish) > https://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English)> https://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/ Adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri, takip edilerek gerçekleşecektir. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 3 Mb’yi de geçmemelidir.

Dosyaları İsimlendirilmesi

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
 • Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcından kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Bandırma Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Alberto Modiano Fotoğraf Sanatçısı – TR
Aramis Kalay Fotoğraf Sanatçısı – TR
Cengiz Karlıova (AFİAP) – Fotoğraf Sanatçısı – TR
Levent Yavuz Fotoğraf Sanatçısı – TR
Ömer Lütfi Bakan Fotoğraf Sanatçısı – TR
Prof. Dr. Savaş Şener (AFİAP) – Fotoğraf Sanatçısı – TR
Selçuk Özgüleryüz Fotoğraf Sanatçısı TR
Duygu Nazire Kaşıkçı TFSF TEMSİLCİSİ

Yarışma Sekreteryası

İrtibat Kişisi: Buğra ÖNER

Adres: Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E-posta: bugraoner@bandirma.bel.tr

Telefon: : (0266) 711 11 11

Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Her bir bölüm için
Birincilik Ödülü: 5.000 Türk Lirası  + FIAP Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 3.000 Türk Lirası + FIAP Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü:2.000 Türk Lirası + FIAP Bronz Madalya
Mansiyon (En Fazla 6): 1.000 Türk Lirası
Sergileme (En Fazla 50 Adet): 150 Türk Lirası

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 MAYIS 2021
Ödül Töreni: 24 MAYIS 2021

Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/bandirma-belediyesi-31-uluslararasi-bandirma-kuscenneti-kueltuer-ve-turizm-festivali-uluslararasi-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap