Geleneksel 11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması

1.868

Zeytinburnu Belediyesi tarafından, ilçenin tanıtımına katkı sunmak, fotoğraf severleri ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini Zeytinburnu’na çekmek ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sunmak amaçlarıyla Geleneksel 11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleneksel 11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Zeytinburnu Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:20 KASIM 2021 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:25 KASIM 2021
Ödüller:Serbest Kategori
Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 2.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.500  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 750  (En Fazla 30 adet)

Foto Öykü Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 1.000  (En Fazla 20 adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

 • Yarışmanın konusu, “Zeytinburnu”dur. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf(lar)ını Zeytinburnu sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır
 • Yarışmanın amacı, fotoğraf severleri ve fotoğraf sanatçılarını Zeytinburnu’na çekerek, ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sunmaktır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma sayısal (dijital) kategoride,

 • Serbest (renkli veya siyah beyaz) > DA
 • Foto Öykü (renkli veya siyah beyaz) > DB olarak iki bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya siyah – beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • “Zeytinburnu”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Zeytinburnu ilçesinin sınırları https://sehirrehberi.zeytinburnu.bel.tr/#map=13/3218290.69/5012314.91/0 adresinde belirtilen mahalle, cadde ve sokaklarıdır. Dereceye giren fotoğrafların sahipleri fotoğrafı Zeytinburnu sınırları içinde çektiğini ispatlamakla yükümlüdür. Havadan, yüksek bir yerden, denizden çekilen fotoğraflarda kadraj içinde kalan kısmında Zeytinburnu sınırları içinde yer alması gerekmektedir. Yarışmacı; seçici kurulun bilgi istemesi durumunda bunu da ispatlamakla yükümlüdür.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı DA bölümünde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. DB bölümünde ise Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8 (sekiz) en fazla 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile bir konu işlenerek katılabilecektir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Foto Öykü kategorisinde aşağıda belirtilen veya başka konular seçilebilir. Konu başlıkları tavsiye niteliğindedir.

Farklı kültürler, Mimar Sinan Eserleri, Tarihi Eserler, Kültürel Zenginlikler, Kahvehaneler, Kütüphaneler, Zeytinburnu Sokakları, Meslekler, (Yorgancılar, matbaacılar, dericiler ve benzeri), Unutulan Meslekler, Dini Mekânlar, Dini Ritüeller, Mezarlıklar, Sportif aktiviteler, Semt Pazarları, Sanayi Siteleri, Surlar, Çayırlar, Sanayi kuruluşları, Tarihi bostanlar ve benzeri.

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri, Zeytinburnu Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan (sergileme hariç) ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler ve desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğu için kabul edilemez.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. İstisna olarak birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, belgesel yapısı korunan yatay/dikey panorama fotoğraflar kabul edilir.
 • Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları ile görüntü kaydı yapılan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR ( high dynamic Range ) ve insanlı veya insansız drone ve benzeri hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Zeytinburnu ilçesi sınırları içerisinde ve 2018, 2019, 2020 veya 2021 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF sorumlu değildir.
 • Zeytinburnu Belediyesi ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham (RAV ) dosyaları eser sahipleri tarafından Zeytinburnu Belediyesi’ne yarışma sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde teslim edeceklerdir. RAV dosyalarında teslim edilmeyen fotoğraflara ait ödül iptal edilecek ve katalogdan çıkartılacaktır. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır
 • Zeytinburnu Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Zeytinburnu Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Zeytinburnu Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Zeytinburnu Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Zeytinburnu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Zeytinburnu Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilir.
 • Ödül, Sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Zeytinburnu Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Zeytinburnu Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Zeytinburnu Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan Zeytinburnu Belediyesi’ nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinde ve https://tfsfonayliyarismalar.org/ aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir seçici kurul üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Seçici kurulun seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Zeytinburnu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Zeytinburnu Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Zeytinburnu Belediyesi e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Zeytinburnu Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez
 • Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’ nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinde ve Zeytinburnu Belediyesi’ nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram vb. ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ nun www.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram vb. ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir. Ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2018 kitabının kurumumuza ait olan sayfalarında yayımlanacaktır
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Zeytinburnu Belediyesi, seçici kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 megabayttan az olmamalı, 4 megabaytı de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Coşkun AralFoto Muhabiri
İsmail KÜÇÜKFotoğraf Sanatçısı
Murat GÜRFotoğraf Sanatçısı
Nazan TunaFotoğraf Sanatçısı
Süleyman GÜNDÜZFotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir.

 • TFSF Temsilcisi: İbrahim GÖKSUNGUR

Geleneksel 11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Serbest Kategori
Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 2.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.500  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 750  (En Fazla 30 adet)

Foto Öykü Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Beykoz Belediyesi Özel Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000  (En fazla 5 Adet)
Sergileme: 1.000  (En Fazla 20 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 KASIM 2021 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 KASIM 2021

Geleneksel 11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.zeytinburnu.istanbul/Yarismalar/GELENEKSEL-11-ZEYTINBURNU-FOTOGRAF-YARISMASI

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.452 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap