Liselere Yönelik Düş Günlüğü Öykü ve Şiir Yarışması

Rota Koleji tarafından gençleri yazmaya teşvik etmek, onları cesaretlendirmek ve duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanımak amacıyla Liselere Yönelik Düş Günlüğü Öykü ve Şiir Yarışması düzenleniyor. İki kategoride düzenlenen ödüllü edebiyat yarışması başvurusu devam ediyor.

Liselere Yönelik Düş Günlüğü Öykü ve Şiir Yarışması

  Düzenleyen: Rota Koleji
  Kategori: Edebiyat Yarışması, Lise Yarışmaları, Öykü Yarışması, Şiir Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 9 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 MAYIS 2021
  Ödüller:
 
Her kategoride;
Birincilik Ödülü: 500 ₺
İkincilik Ödülü: 350 ₺
Üçüncülük Ödülü: 200 ₺
   

Yarışmanın Amacı

Edebiyat yoluyla gençler üzerinde insani etkiler uyandırmak, onlara toplum içinde değer katmak, bu
değerleri kalıcı kılmak, anadili bilinci içinde dilin doğru ve verimli kullanımını sağlamak, gençlere
estetik duyarlılık kazandırmak.

Yarışmanın Konusu

Bu şiir ve öykü yarışmasında konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya katılacak yarışmacılar diledikleri konuda yazabilirler.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
 • Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.
 • Yarışmaya, yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.
 • 18 yaşın altında katılacak olan adaylar için veli izin formu zorunludur.
 • Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.
 • Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.
 • Yarışmamızın her kategorisine engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini istiyoruz. Engelli bireylerin yapabilirlik düzeyini göstermek, onların duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmelerini sağlamak ve katılımları ile ilgili olarak farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek üzere tüm engelli öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
 • Yarışma sonuçlarına göre, kazanan engelli öğrencimiz için okulumuzdaki tüm koşullar öğrencimizin ihtiyacına göre hazırlanacaktır.
 • Engelli öğrencilerimize destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına yarışma komisyonumuzda bir rehber öğretmenimiz yer alacaktır. İletişim bilgileri şartnamede mevcuttur.
 • Yarışmaya lise öğrencileri 2 öykü ya da 5 şiir göndereceklerdir.
 • Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı karakteriyle bilgisayarda yazılacaktır.
 • Öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır. Şiirde sayfa sınırlaması yoktur.
 • Çalışmalar ikişer (2) nüsha halinde (çıktı alınarak) ve tek bir (1) CD (CD’nin açılıp açılmadığı mutlaka kontrol edilmeli) kaydıyla gönderilecektir.
 • Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
 • Öğrencinin rumuzu, adı, soyadı, katıldığı bölge, il, okulu, sınıfı, eser adı, eserin sayfa sayısı; danışman öğretmenin adı-soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla) katılım formuna eklenerek ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.
 • 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 • Yarışmacılar, ödüle aday oldukları eserlerinde rumuz kullanacaklardır.
 • Yürütme ve seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne dikkat edecektir. Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.
 • Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir.
 • Yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta süreyle itiraz edilebilir.
 • Ödüle değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Muvaffakatname Ancak Rota Koleji, sahibinin izniyle eserleri yayınlayabilir. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer eserler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

Diğer Koşullar

 • Dosyalar posta/kargo aracılığıyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
 • Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.
 • Ödül töreni çevrim içi yapılacaktır. Ödüller kargoyla öğrencilere gönderilecektir
 • **Pandeminin devam etmemesi koşulunda MEB izni ve onayı ile yüz yüze yapılacaktır.
 • Eksik bilgili başvurular, şartnamede belirtilen koşullar dışındaki öykü, şiirler ve son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargodaki gecikmeden Rota Koleji sorumlu değildir.
 • Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metninin Veli/ Öğretmen tarafından çıktıları alınıp ıslak imzalanması, imzalandıktan sonra eser dosyası ile birlikte yollanması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Yarışma değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Buna göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
 • İçerik 40 puan üzerinden,
 • Özgünlük 20 puan üzerinden,
 • Yazım-Noktalama 20 puan üzerinden,
 • Seviyeye Uygunluk 20 puan üzerinden değerlendirilir.

Yarışma İletişimi

Merkez: Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir – İZMİR
Tel: (232) 220 26 26 Faks: (232) 220 26 29
Şube: Evka 3 Mahallesi, Ankara Cad. No:303/4 Bornova- İzmir
Tel: (232)570 46 70 Faks: (232) 935 33 10
E-posta: info@rotakoleji.com

Liselere Yönelik Düş Günlüğü Öykü ve Şiir Yarışması Ödülleri

Değerlendirme yapılan her kategori için;
Birinciye 500 TL
İkinciye 350 TL
Üçüncüye 200 TL para ödülü verilecektir.
Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinciye seçici kurul “seçici kurul özel ödülü” veya “özendirme
ödülü” verecektir.
Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Seçici Kurul Özel Ödülü”
veya “Özendirme Ödülü” alan öğrenciler kitap seti, bardak ve plaketle ödüllendirileceklerdir.
Ayrıca yarışmaya en fazla katılım gösteren okul plaketle ödüllendirilecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Duyurulması: MART 2021
Eserlerin Son Gönderilme/Teslim Tarihi: 9 NİSAN 2021
Seçici Kurulun Değerlendirmesi: 15-16 NİSAN 2021
Ödül Töreni: 21 MAYIS 2021

Liselere Yönelik Düş Günlüğü Öykü ve Şiir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.rotakoleji.com/haber-ve-duyurular/dus-gunlugu-masal-oyku-ve-siir-yarismasi2

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap