Maraton İzmir 3. Fotoğraf Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Nisan 2022 tarihinde “Sağlık için Koş, İzmir için Koş” sloganıyla üçüncü kez düzenlenecek geleneksel “Maraton İzmir” koşusunda sağlıklı yaşam ve sporun önemini vurgulayacak ve kent yaşamında maraton vurgusunu ortaya koyacak fotoğraflar elde edilmesi amaçlarıyla Maraton İzmir 3. Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Maraton İzmir 3. Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF), İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD), Ege
Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (EFSA), UFGD (Urla
Fotoğraf Gönüllüleri Derneği) desteğiyle.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:23 NİSAN 2022 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:8 MAYIS 2022
Ödüller:TFSF Altın Madalya: 5.000 ₺
TFSF Gümüş Madalya: 3.000 ₺
TFSF Bronz Madalya: 2.000 ₺
TFSF Mansiyon: 1.000 ₺
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Ödülü: 1.000 ₺
Sergileme: 200 ₺ (En fazla 40 Eser, Eser başına)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu; “Uluslararası Maraton İzmir’in, İzmir kent yaşamındaki yeri ve kent kültüründeki etkisi. Maraton sporu çerçevesinde oluşan rekabetçilik, dayanıklılık ve fairplay ruhudur”

Yarışmanın Amacı; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Nisan 2022 tarihinde üçüncü kez düzenlenecek ve her yıl geleneksel olarak tekrarlanması planlanan “Maraton İzmir” isimli bu koşu ile “Sağlık için Koş, İzmir için Koş” sloganı vurgulanacaktır. Her yaştan binlerce insanın katılacağı bu yarışmada Sağlıklı Yaşam için Spor Yapan İnsan Kültürünü desteklemek, özendirmek ve yaymak amacı hedeflenmiştir.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD), Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (EFSA), UFGD (Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya 17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Maraton İzmir yarışması kapsamında Maraton İzmir teması altında 15-16-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İzmir’de çekilen fotoğraflarla katılmak mümkündür. YARIŞMANIN VE KATILIMCI FOTOĞRAFLARIN ANA TEMASI “MARATON İZMİR” VE MARATON İZMİR İLE İZMİR KENT YAŞAMI VE KÜLTÜRÜNDE OLUŞAN MARATON SPORU OLGUSUDUR.
 • Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, seçici kurul, düzenleme kurulu ve TFSF temsilcisinin birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılar katılabilir. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Daha önce herhangi bir fotoğraf yarışmasında ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak yeniden üretilmiş fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır. Katılım Koşulu İhlali kapsamında değerlendirilen fotoğrafların ödülleri daha sonra iptal edilir ve yarışmacıya verilen ödüller geri istenir. Geri alınan ödülün yerine bir başkası veya o ödülden sonra gelen seçilmez. Diğer bir yarışmacı iptal edilen bu ödül üzerinde hak iddia edemez.
 • Bu yarışmaya katılacak fotoğraflarda fotoğrafın orijinal niteliği bozulmadan renk, keskinlik, kontrast ayarı, toz alma, leke silme gibi bazı temizlikler, dijital efektler kullanılmadan düzeltmeler yapılabilir. Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar, obje eklemeler ve çıkartmalar kabul edilmeyecektir, bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış fotoğraflar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarını tarafından kitap-albüm olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri belirtilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ödüller ve sergileme değeri dışında bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Bu fotoğraf yarışmasında ödül almayan ya da sergilemeye hak kazanmamış olsa bile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumları tarafından beğenilen fotoğraflar telif ücreti sergileme bedeli kadar ödenerek satın alınabilir ve ödül ve sergileme almış fotoğraflar gibi kabul edilerek yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak yarışmayı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarından ayrıca yarışmanın sponsor firmalarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışma sonuçları İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurumlarının ve https://www.maratonizmir.org/ internet adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan E-Almanak 2022’de yayımlanacaktır. Ödül alanlar dışında (birinci, ikinci, üçüncü, 2 adet mansiyon) sergilemeye hak kazanan fotoğrafların sahiplerine yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmaya katılan fotoğraflarda insanları, cinsiyet, ırk, renk, din gibi sebeplerle rencide edici unsurların kullanılması durumunda Yarışma Seçici Kurulunun yarışmacıyı ve fotoğraflarını direkt olarak eleme hakkı vardır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

* Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-035” numara ile onaylanmıştır.

*Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya Kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr      adresindeki   sıkça    sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Murat ÇAKIL – Fotoğraf Sanatçısı, İZDOF (İzmir Doğa Fotoğrafçıları Topluluğu) ve İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) Üyesi
 • Ahmet İMANÇER – Dr. Öğr. Üyesi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, EFSA, Karşıyaka Amatör Sinema ve Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Selçuk KAYAN – UFGD, Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Erol ÖZDAYI – Fotoğraf Sanatçısı, İZDOF ve İFOD Üyesi
 • Seda ŞENGÖK – İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği- Yönetim Kurulu Başkanı,

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

Yarışma Düzenleme Kurulu

 • Serhat DEMİREL – Maraton İzmir
 • Nedim EKMEKÇİLER – Fotoğraf       Sanatçısı,        İzmir    Doğa   Fotoğrafçıları (İZDOF) Üyesi

Yarışma İletişim ve Sekretarya

Nedim EKMEKÇİLER

İletişim: Maraton İzmir Fotoğraf Yarışması

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

Mimar Sinan, Basmane Fuariçi Cad., 35220 ALSANCAK / KONAK / İZMİR

Tel: 0532 416 72 50

E-mail: info@maratonizmir.org

Maraton İzmir 3. Fotoğraf Yarışması Ödülleri

TFSF Altın Madalya: 5.000 ₺
TFSF Gümüş Madalya: 3.000 ₺
TFSF Bronz Madalya: 2.000 ₺
TFSF Mansiyon: 1.000 ₺
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Ödülü: 1.000 ₺
Sergileme: 200 ₺ (En fazla 40 Eser, Eser başına)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 23 NİSAN 2022 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 MAYIS 2022

Maraton İzmir 3. Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/maraton-izmir-3-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap