MEF Ortaokullar Arası Proje Yarışması

Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi tarafından öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamak ve yetenekli öğrencileri desteklemek amacıyla MEF Ortaokullar Arası Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışmaları başvuruları devam ediyor.

MEF Ortaokullar Arası Proje Yarışması

  Düzenleyen: Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi
  Kategori: Proje Yarışmaları, İlkokul Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları, Kodlama, Yazılım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Resmi-Özel Ortaokul ve Resmi Bilim Sanat Merkezi 5-6-7-8.sınıf öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 NİSAN 2021
  Ödüller:

Her kategoride (4 kategoride);

Birincilik Ödülü: Tablet

İkincilik Ödülü: Drone

Üçüncülük Ödülü: Bluetooth Kulaklık

   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama Yarışması

Yarışmanın Konusu

Resmi-Özel Ortaokul ve Resmi Bilim Sanat Merkezi 5-6-7-8.sınıf öğrencileri arasında Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Amacı

Ülkemizdeki fen, matematik ve sosyal bilimler ve yazılım-kodlama bilimleri öğretimini desteklemektir. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

İş’teki resmi ve özel ortaokul öğrencileri arasında “Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler Ve Yazılım-Kodlama Yarışması” düzenlemektedir. Bu yarışma ile öğrenciler, sürece erken yaşlarda başlayıp araştırma yapmanın keyfini tadarak kendilerini ve yaşadıkları evreni tanıma imkânı bulacaklardır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Yarışma için hazırlanan projeler Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Yazılım ve Kodlama alanlarında olacaktır.
 • Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 danışman öğretmen) olarak hazırlanabilir. Proje danışman öğretmeni başvuru yapan okulun öğretmenlerinden biri olmalıdır.
 • Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.
 • Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.
 • Projeler, lise öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.
 • Online proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.
 • Proje başvuruları online olarak web sayfasından (https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesiortaokullar-arasi-proje-yarismasi/) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 05 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 • Sergilenmeye değer görülen projeler 16.03.2021 tarihinde web sayfasında (https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

Diğer Koşullar

 • Proje online sunumları 26 Mart- 06 Nisan 2021 tarihleri arasında Google-meet üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından ulaşılabilir.
 • Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.
 • Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük derece plaketleri ve ödülleri verilecektir.
 • Kazanan projeleri hazırlayan öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller, öğrencilere ve danışman öğretmenlerine başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere de katılım belgesi verilecektir. Katılım sağlayan tüm projeler e-okul sosyal etkinlik modülüne eklenecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.
 • Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.
 • MEF Eğitim Kurumları ortaokullarından başvuran projeler kendi içinde diğer katılımcılardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

Projelerin Gönderilmesi

 • Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2021 yılında TÜBİTAK tarafından 15.si düzenlenecek olan “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler. Proje raporu, mutlaka
  • Proje Adı :
  • Proje Amacı :
  • Özet :
  • Giriş :
  • Bilimsel Yöntem/Materyal :
  • Sonuçlar ve Tartışma :
 • bölümlerini içermelidir.
 • Rapor yazımı http://www.mefproje.com, https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesiortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

Etik Kurallar

 • Hazırlanan proje içeriği öğrencinin düzeyine ve 6-7-8 MEB Ortaokul Müfredatına uygun olmalıdır.
 • Hazırlanan projelerde denek olarak insan ya da başka bir omurgalı hayvan kullanılmamalıdır.
 • Etkisi bilinmeyen, kişiye ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.
 • Okul dışında yapılan çalışmalar proje planında belirtilmeli ve çalışılan kurumdan alınan izin belgesi proje formuna eklenmelidir.
 • Proje çalışmaları ve hazırlanan proje raporları, uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olmalıdır.
 • Proje sahipleri bilimin kötüye kullanımından kaçınmalıdır.
 • Proje sahipleri bilimsel etik kurallarına uymalı ve intihal yapmamalıdır.
 • Araştırma süresince elde edilen veriler, yalnızca yapılacak çalışma için kullanılmalıdır.
 • Proje çalışması kişi ve halk sağlığını ve güvenliğini riske atmamalıdır.
 • Proje içinde etnik kökene, kişi ya da toplum haklarına yönelik kötü içerik yer almamalıdır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymayan proje başvuruları değerlendirme sırasında elenecektir.

Online Sunum Kuralları

 • Sunum günü kullanılacak olan Google-meet linklerine https://www.mef.k12.tr/fen-veteknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ adresinden ulaşabilirsiniz. (Linkler, online sunum için seçilecek proje sahiplerine e-posta yoluyla da bildirilecektir.)
 • Online sunum süresince alınacak kayıtların güvenliğinden ÖZEL MEF FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ sorumludur. Gerekli hallerde poster ve diğer sunum malzemeleri için değişiklik istenebilir.
 • Sunum sırasında kullanılacak teknolojik cihaz (masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet) temini proje sahiplerine aittir. Teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sunum günü doğacak sıkıntılardan kurumumuz sorumlu değildir.
 • Jüri değerlendirmeleri Google-meet üzerinden olacaktır. Jüri değerlendirmeleri sırasında danışman öğretmen müdahaleleri olmamalıdır.
 • Sunumlar yapılırken -zorunlu haller dışında- proje sahibi öğrencilerin sunum süresince online olmaları gerekmektedir.
 • Sunum süresince farklı teknolojik cihazların ve telefonların kullanımları yasaktır

Değerlendirme

Jüriler ön değerlendirmeyi (Proje planını ve rapor değerlendirmesini) aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yapacaklardır. Puantaj kısmında bilimsel yöntem ve özgünlük en fazla puan toplayan kriterlerdir.

 • Yaratıcılık ve Özgünlük: Problemin, çözüm sürecinin orijinalliği önemlidir. Verilerin analizi ve yorumu özgün olmalıdır.
 • Veri Yönetimi: Yapılan gözlemler ve deneysel çalışmalar ile elde edilen veriler anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Bunlar için uygun grafik, tablo ve uygun analiz yöntemleri kullanılmalıdır.
 • Bilimsel Yöntem: Problem rapor üzerinde açık ve net olarak ifade edilmelidir. Hipotez açıkça anlaşılabilir olmalıdır. Çözüm için yöntem planlaması yapılmış olmalıdır. Kullanılan değişkenler açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca çalışmada kullanılan malzeme seçimi ve uygunluğu da önemlidir.
 • Projenin Anlaşılması: Projenin geliştirilmesi süresince neden-sonuç ilişkisi kullanılmış olmalıdır. Amaçlar ile ilk niyet uyumlu olmalıdır. Sonuçlar deneysel olarak ispatlanmış olmalıdır.
 • Projenin Uygulanırlığı: Proje toplumsal sorunlara çözüm olan ve faydalı olarak literatüre yeni bir yöntem, metot kazandırmış olmalıdır. Gerçek hayatta kullanılabilirliği olmalıdır.
 • Özümseme ve hakimiyet: Proje sahibi çalışmasını net bir şekilde tartışmış, amaç prosedür ve sonuçları yeterli düzeyde açıklamış olmalıdır. Yapılan araştırmanın bilimsel literatürüne hâkim olunarak projenin önemli noktaları sistematik bir şekilde sunulmalıdır.
 • Sonuç: Proje verilere bağlı olarak net bir şekilde açıklanarak sonuçlandırılmadır. İleri bir çalışma için sonuçlar yön verici ya da kaynak olmalıdır.
 • Kaynak: Proje amacına yönelik literatür çalışması yapılmalıdır. Kaynakların proje ile ilişkilendirilmesi ve rapor içinde kullanılmış olması gereklidir.

MEF Ortaokullar Arası Proje Yarışması Ödülleri

Her kategoride (Matematik, Fen Bilimleri, Yazılım-Kodlama, Sosyal Bilimler)

Birincilik Ödülü: Tablet

İkincilik Ödülü: Drone

Üçüncülük Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Yarışma Takvimi

Yarışmanın duyurulma tarihi : 02 ARALIK 2020
Yarışma kayıtlarının web sitesi üzerinden başlama tarihi : 17 ARALIK 2020
Bütün kategorilerdeki eserlerin son gönderilme tarihi : 05 MART 2021
Eserlerin değerlendirme tarihi : 05 MART 2021-15 MART 2021
Online sunumlara katılım hak kazanan proje ilan tarihi : 16 MART 2021
Online sunumların yapılacağı tarih : 26 MART 2021-06 NİSAN 2021
Derece ve ödüllerin açıklanacağı tarih : 12 NİSAN 2021

MEF Ortaokullar Arası Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap