Mimaran Dergisi Kapak Tasarımı Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi tarafından mimarların tasarım yeteneklerinin desteklenmesi, nitelikli mimari ürünlerin soyut ve somut tasarım algısının grafik alanındaki yansımalarının ortaya çıkarılması ve Mimaran Dergisinin 19. sayısının kapak tasarımının oluşturulması amacıyla Mimaran Dergisi Kapak Tasarımı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü Tasarım yarışması başvurusu devam ediyor.

Mimaran Dergisi Kapak Tasarımı Yarışması

  Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi 
  Kategori: Tasarım yarışması, Proje Yarışması, Mimari Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar ve mimarlık öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 29 OCAK 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 ŞUBAT 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 1. 2500 ₺

İkincilik Ödülü: 1500 ₺

Üçüncülük Ödülü:  500 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

Mimaran Dergisinin 19. Sayısının Kapak Tasarımı Yarışması

Yarışma Hakkında

Mimaran dergisi,  tasarıma ve okuyucu kitlesine verdiği değeri sağladığı platformda dinamik bir etkileşim sayesinde arttırmaya devam etmektedir. Mimarlar Odası Konya Şubesinin öncülüğünde düzenlenen Mimaran Dergisi kapak tasarımı yarışmasının konusu, derginin 19. sayısının yayın içeriği dolayısıyla ‘’Çocuk ve Mekân’’ olarak belirlenmiştir. Yarışmanın konusu, mimarlığın çocuk ve mekân etkileşiminde; mekânların çocuklar üzerindeki algısı, kullanıcısı çocuk olan mekânlar, çocukların hayallerindeki mekânlar ekseninde “Çocuk ve Mekân” teması vurgulanarak sınırlandırılmıştır. 

Yarışma Amacı

Mimarların tasarım kabiliyeti desteklenerek mekân üretiminin temel kriterlerini tartışmaya açılması, nitelikli mimarlık ürünlerinin soyut veya somut tasarım algısının grafik alanındaki yansımalarının ortaya çıkarılması ve böylece Mimaran Dergisinin 19. sayısının kapak tasarımını elde etmek amaçlanmaktadır. Mimaran Dergisi, yarışma sayesinde tasarımcıları ve tasarımları geniş kitlelere tanıtabilmeyi hedeflemektedir.

Katılım Koşulları

 • Yarışma, TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar ve mimarlık öğrencilerinin katılımına açıktır. (Mimarların oda sicil numarasını katılım formunda belirtmeleri zorunludur. Mimarlık öğrencileri için TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üyeliği zorunludur. TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üyeliği belgesi ve devam ettiği üniversiteyi belgeleyen öğrenci belgesi başvuru için gerekli belgeler arasında yer almalıdır.) 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma katılımcılarından mimarların ve mimarlık öğrencileri için aranan şartlar şöyledir: TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezası olmamak, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak; Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak; Jüri üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak; yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece 1 adet tasarım çalışmasıyla başvurabilir. 
 • Yarışmada tasarlanan çalışmalarda teknik serbest bırakılmıştır. 
 • Tasarımların şu şablon özelliklerine uygun olması gerekmektedir:
 • Yarışmaya dijital çalışmalarla katılım olabileceği gibi analog çalışmalarda (eskiz, illüstrasyon, resim, kolaj…) yüksek çözünürlüklü taramalar olmak şartı ile dijital teslime dönüştürülerek katılım mümkündür.
 • Tasarımların ekteki şablon üzerinde belirtilen teknik şartlara uyması gerekmektedir. Şablonda belirtilen alanda yayınlanacağı için çalışmanın en az 18,2 cm x 24,7 cm ebadında bir altlıkta çalışılması gerekmektedir. En düşük CMYK renk kodunda 300 piksel/inç çözünürlükte TIFF ya da JPEG formatında dijital teslim edilecektir.
 • Dergi kapağı 250 gram parlak kuşe kağıda mat selofan kaplı olarak 4 renk ofset baskı tekniği ile basılmaktadır. Çalışmaların şablondaki teknik ölçülerde hazırlanmış olarak baskıya uygun çerçeve sınırlarına uygun gönderilecektir. (Seçilen tasarım dergi yayın aşamasında Mimaran formatına yayıncı tarafından getirilecektir.)
 • Tasarımlar yarisma@konyamimod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletilmelidir. Yollanacak tasarım için dosya boyutunun 8 MB‘tan büyük olmaması gerekmektedir. Tasarımlar TIFF, JPG formatlarında kabul edilecektir. Tasarım teknik şartların sunulduğu şablon üzerine yerleştirilerek ve tek başına TIFF, JPG formatlarında gönderilebilir. Kazanan çalışmaların çözünürlüğünde bir sorun olması dâhilinde, yayınlanacağı zaman çalışmanın sahibi ile iletişime geçilerek yüksek çözünürlüklü versiyonu yeniden talep edilir. 

Tasarım Koşulları

 • Tüm belgeler ve tasarım çalışması tek bir e-mailde gönderilecektir. Şablona uygun çerçeve sınırlarında JPG, TIFF formatlarında kaydedilen çalışma ve en fazla 100 kelimeden oluşan çalışma hakkındaki açıklama metni bir dosya olarak kaydedilmelidir. Katılım formu ve gerekli belgeler (kimlik belgesi, öğrenciler için öğrenci belgesi ve TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üyelik belgesi) ise ayrı bir dosyada kaydedilmelidir. 2 dosya tek bir rar dosyası yapılarak tek bir e-mailin içinde gönderilecektir. Katılımcılar, tasarım çalışmasını ve belgeleri ayrı mailde göndermemelidir. Bu şekilde olan dosyalar eksik kabul edilerek değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Tasarım çalışmasının üzerinde herhangi bir imza, isim, rumuz, kimlik belirtecek ibare bulunmamalıdır. Gerekli tüm katılımcı bilgileri katılımcı formunda yer almalıdır. Çalışmanın üzerinde herhangi bir kimlik ibaresi, işaret olmamakla beraber katılımcılardan “5 haneli” rakamlardan oluşan bir rumuz belirlemeleri istenilmektedir. Rakamlar ardışık olmamalıdır. Örneğin 13579 şeklinde olmalıdır.(rumuz çakışması durumunda raportörler tarafından yeni bir rumuz belirlenecek ve katılımcıya iletilecektir.) 
 • Kimlik zarfı ve tasarım çalışması ayrı dosyalara koyulmalı ve dosya isimlerinde “rumuz-eser” ve “rumuz -kimlik zarfı” seklinde adlandırılması bu iki dosya ise tek bir rar dosyasi olarak gönderilmeli. Rar dosya adı yine katılımcının belirlediği rumuz olmalıdır.
 • Yarışmacılar, katılımcı formuna, ad ve soyadları, TC kimlik numarası ile iletişim bilgilerini  (telefon numarası, adres ve e-posta) eksiksiz doldurmalıdır. yarisma@konyamimod.org.tr mail adresine çalışmalarıyla beraber aynı e-mailde göndermeleri gerekmektedir. Katılımcı formunun eksik olduğu çalışmalar değerlendirilmeyecektir. Dijital gönderi ortamından kaynaklı olarak dosyanın ulaştırılamamasından ve bozuk olan dosyalardan Mimarlar Odası Konya şubesi ve yarışma raportörlüğü sorumlu değildir. 
 • Yarışmacılardan tasarımlarını özgün çalışmalarından elde etmeleri ve çalışmaların daha önce başka bir yayında yer almaması veya herhangi bir yerde sergilenmiş olmaması beklenmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Mimarlar Odası Konya Şubesi ve Mimaran Dergisi, gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması durumunun anlaşılmasının ardından sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer ödül kazanan çalışmanın özgün bir eser olmadığı anlaşılır ise ödülün derhal iade edilmesi gerekecektir.

Diğer Koşullar

 • Yarışmaya katılan bütün çalışmalar “Mimarlar Odası Konya Şube” nin yayınlarında ve yayınlanma talebini uygun gördüğü tüm platformlarda isminin ve çalışmanın adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya katılan bütün çalışmaların telifini, çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için “Mimarlar Odası Konya Şubesi’ne izin/muvafakatname” verdiğini kabul eder.
 • Tasarımlar, sonuçlar açıklanmadan önce sosyal medyada veya herhangi bir yerde paylaşılmamış, herhangi bir platformda sergilenmemiş olmalıdır.
 • Yarışmada dereceye giren çalışmaların orijinali eser sahibinden istenildiği tarihte Mimarlar Odası Konya Şubesine elden ya da posta yolu ile ulaştırılmalıdır. 
 • Jürinin yarışmaya gönderilen çalışmalardan herhangi birini veya birkaçını ödüle layık görmemesi durumunda Mimarlar Odası Konya Şubesi ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Tasarımda İstenen Belgeler

 • İletişim bilgilerinin eksiksiz yer aldığı katılımcı formu. 
 • TC. Kimlik belgesi.
 • Tasarımı anlatan en fazla 100 kelimeden oluşan bir açıklama metni. (Ayrı bir pdf dosyası olarak çalışmanın yer aldığı rar dosyasının içinde yer almalıdır.)
 • TC. Kimlik belgesi ve kayıt formu bir dosya (Dosyanın adı Örneğin: “rumuz-kimlik zarfı”), tasarım çalışması ve en fazla 100 kelimeden oluşan tasarım hakkındaki açıklama metni bir dosya (Dosyanın adı Örneğin: “rumuz-eser”) olmak üzere tek bir rar dosyası (Dosyanın adı Örneğin: “rumuz.rar”)  olarak tek mailde gönderilecektir.

Seçici Kurul

Jüri

 • Prof. Dr. A. Şebnem SOYSAL ACAR
 • Prof. Dr. İlham ENVEROĞLU
 • Doç. Dr. Mustafa KINIK
 • Y. Mimar İsmail FİDAN
 • Mimar Çağrı COŞKUN
 • Mimar Nusret İrfan UŞUN
 • Mimar Ömer YILMAZ

 Danışman Jüri

 • Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜLEÇ KORUMAZ
 • Y. Mimar Feyza YARAR


Raportör

 • Y. Mimar Aliye TEMİZCİ
 • Mimar Seda KARAKURT

Yarışma Sekreteryası ve İletişim Bilgileri

Yarışmacılar tasarımlarını yarisma@konyamimod.org.tr adresine gerekli belgeler ile beraber e-mail yoluyla dijital olarak gönderecektir. Maildeki gereken rar dosyalarının isimlendirilmesine dikkat edilmelidir. Yarışma sonuçları Mimarlar Odası Konya Şube web sayfası www.konyamimod.org.tr  ve @mimodkonya instagram hesabı üzerinden yayınlanacaktır.

Email : yarisma@konyamimod.org.tr  www.konyamimod.org.tr @mimodkonya    

Adres: Mimarlar Odası Konya Şubesi Abdülaziz, 42040 Meram/Konya.

Mimaran Dergisi Kapak Tasarımı Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1. 2500 TL

İkincilik Ödülü: 1500 TL

Üçüncülük Ödülü: 500 TL 

Yarışma Takvimi

İlan Tarihi: 9 ARALIK 2020

Soru Sorma Süresi: 24-26 ARALIK 2020

Cevaplama Süresi: 27 ARALIK 2020

Son Teslim Tarihi: 29 OCAK 2021  Saat:17.00

Kazananın Duyurulma Tarihi: 20 ŞUBAT 2021 

Kolokyum tarihi  Pandemi nedeniyle ilerleyen tarihlerde online ya da yüz yüze yapılacaktır. Tarih duyurulacaktır.

Mimaran Dergisi Kapak Tasarımı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.konyamimod.org.tr/blog/haberler/mimaran-dergisinin-19-sayisinin-kapak-tasarimi-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap