Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması

Amacı, mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması kadar, mimarlık düşüncesi ve uygulamasının “özgürleştirici” bir nitelik kazanabilmesinin de önkoşuludur. Bu yönde, mimarlığın düşünsel altyapısı ve varsayımları, eleştirel okuma yoluyla yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

  Düzenleyen: 1927 Mimarlar Derneği
  Kategori: Mimari, Edebiyat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye / Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir: Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri ve 2019 Yılında Mezun olanlar.
  Son Başvuru Tarihi: 21 Ekim 2019
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 Şubat 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://www.md1927.org.tr/
  Ödüller:

7.500₺

Koşullar

- Advertisement -

a. Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu okullardan 2019 yılı itibariyle mezun olanlar katılabilir. Yarışma, doktora öğrencilerinin katılımına açık değildir.

b. Yarışma, mimarlık kuramıyla ilişkilenebilen tüm disiplinlerden öğrencilerin katılımına açıktır.

c. Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalı ve yazıda, eser sahibini tanıtan işaretler yer almamalıdır.

d. Her öğrenci yarışmaya tek bir metinle katılabilir.

e. Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir.

f. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar yayımlanır; bu çalışmaların yayın hakkı 1927 Mimarlar Derneği’ne aittir.

g. Teslim edilen yazıların tamamı, sonuçların ilanından sonra, Derneğin www.md1927.org.tr adresli web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulur ve açık bir tartışma ortamı yaratılır.

h. Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili

görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

i.  İntihal yapıldığı belirlenen yazılar değerlendirme dışı bırakılır.

Yazım Şekli

Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000 kelimeden az, 1500 kelimeden fazla olmamalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla 5 adet olmak üzere görsel malzeme eklenebilir. Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık dergisinin atıf verme kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

BAŞVURU

Katılımcılar başvurularını info@md1927.org.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır.

Gönderilecek e-postanın konu bölümüne “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8” yazılacak ve iletinin ekinde aşağıdakiler bulunacaktır.

a. Yarışma metni (Word formatında, Arial yazıtipinde,10 punto ve 1,5 satır aralığıyla, görseller dahil 5 MB’ı geçmeyecek büyüklükte hazırlanmalıdır). Yarışma metninde yazar(lar)ın ismi yer almamalıdır.

b. Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalı)

c. Onaylı Öğrenci Belgesi (2019 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya

Diploma)

Yarışma Takvimi

  • Yarışmanın ilanı : 16 Eylül 2019
  • Son soru sorma tarihi : 21 Ekim 2019
  • Teslim tarihi ve saati : 10 Ocak 2020, Cuma, saat 23.59 (TSİ)
  • Yarışma sonuçlarının açıklanması : 10 Şubat 2020

Ödül ve sertifika töreninin yer ve zamanı daha sonra ilan edilecektir.

Ödüller

Yarışmanın toplam ödülü olan 7.500 (yedibinbeşyüz)TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

İletişim

  • Adres 1927 Mimarlar Derneği Cinnah Cd.,No: 19/3-4, Çankaya ANKARA
  • Telefon 0 (312) 495 06 64-65
  • Gsm 0 530 314 16 95
  • Faks 0 (312) 495 06 66
  • e-posta info@md1927.org.tr
Detaylı bilgi:
http://www.md1927.org.tr/
Başvuru Formu ve Şartname: http://www.md1927.org.tr/media/PDF/MIMARLIKTA_ELESTIREL_OKUMALAR_8_SARTNAME_2019.pdf

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap