Yaratıcı ve İlham Veren Kentler İçin Ulusal Fikir Yarışması

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin etkileşime açık ve katılımcı biçimde buluşabileceği, kendi önerilerini aktarıp başka fikirlerden beslenebilecekleri bir platform yaratılmasıdır.

 

  Düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
  Kategori: Mimari Tasarım, Fikir, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir: Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri
  Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2019 (Saat: 17:00)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 06 Aralık 2019
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://archisections.com/
  Ödüller:

Birinci: 4.000 ₺

İkinci 3.000 ₺

Üçüncü 2.000 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺ (5 Adet)

 

Yarışmanın Temaları

Yaratıcı ve ilham veren kentten gelen tarihsel, sosyolojik, sanatsal, kültürel ve sürdürülebilir bir etki ya da algı, yaratıcı bir güçle doğadan yaşama esin kaynağı olmalıdır. Bu kapsamda yaratıcılık, yeni bir perspektifle değerlendirme, bir kent kavramı ile mekân ve çevresi oluşturma olgusudur. Tüm dünyada eşzamanlı olarak küresel boyutta bir değişim yaşanıyor. “Bu değişimin yarattığı etkinin yaratıcı ve ilham veren kentlere ve kentsel mekanlara yansıması nasıl olur?” sorusu bu fikir yarışmasının temelini oluşturmaktadır. Yarışmanın 2019 yılı teması “yaratıcı ve ilham veren kentler için tasarım” olarak belirlenmiştir. Katılımcılardan gündelik hayata dair sunulandinamiklerden, kentsel biçimleniş stratejilerine varana kadar farklı ölçeklerdeki mekanizmaların yaratıcı eylemlere ve müdahalelere açık olduğu; yani hakkında düşünen, harekete geçen bireylere ve gruplara ilham verebilen kentlere yönelik öneriler beklenmektedir.

Bu bağlamda öğrencilerin hızla değişen kentlerin geleceklerine dair ilham olabilecek kentsel/mimari bir fikir üretmeleri beklenmektedir. Katılımcıların yeni bir kentsel ve mimari fikir önerirken ütopya, ekotopya, distopya ve heterotopya kavramlarını ele almaları, geleceğin kentlerine ilham vermesi amacı ile bu kavramlara ait çağdaş yorumlar üretmeleri, yaratıcı bir kent ve mekâna dair olası mimari fikirleri ortaya koymaları beklenmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma Mimarlık, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanlarına açıktır. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmak isteniyorsa ekip başının yine Mimarlık, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanlarından olması istenmektedir. Disiplinler arası çalışmanın ürünü olan ve farklı disiplinlerden (Sosyoloji, Antropoloji vb.) ekiplerin bir arada katkı koyduğu projeler yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında eğitim gören tüm Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde, yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya katılan her projenin, özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir.
 • Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin Archisections tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ile bu kişilerin birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartnamenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Yaratıcı Ve İlham Veren Kentler İçin Ulusal Fikir Yarışması

Fikir Yarışmasına Katılacak Projelerde Aranılacak Nitelikler

Fikir yarışması esas olarak “İklim ve çevresel sorunların gezegenimizi tehdit ettiği ve giderek alternatif yaşam ortamlarının arandığı günümüz koşullarında ekolojik yaklaşımlar bir yaşam biçimi olarak tasarımla nasıl buluşabilir?” sorusuna odaklanmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda, öğrenciler yarışmaya tek bina ve işleve sahip tasarımlar ile katılabilecekleri gibi farklı kapsam ve ölçeklerde geliştirmiş oldukları, hayal gücü zengin farklı tasarımları ile de yarışmaya katılabilirler.

Teslim Koşulları

 • Proje sunum paftaları 2 adet dikey A1 formatta dijital olarak teslim edilecektir.
 • Proje kimlik dosyası (EK-1’de verilen “Proje Bilgileri Raporu” ve proje paftalarının pdf formatında dijital kopyaları dijital paftalar ile beraber teslim edilecektir) ve Proje Bilgileri Raporu’nun, tüm ekip üyeleri tarafından ayrı ayrı onaylanıp, taratılarak teslim aşamasında gönderilecek olan dosyanın içine eklenmesi gerekmektedir.
 • Her aday projenin “proje kimlik dosyası” ile birlikte, son başvuru tarihine kadar, e-posta yolu ile yarışma raportörlüğüne ulaştırılmış olması gerekir. Dosyaların boyutunun en fazla 10 mb. olması gerekmektedir.
 • Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır.
 • Paftaların sağ üst köşesinde 1 cm x 5 cm büyüklüğünde 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır.

Ödüller

İznik Belediye Başkanlığı Sponsorluğunda Ödüller

 • Birincilik Ödülü – 4.000 TL
 • İkincilik Ödülü – 3.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü – 2.000 TL
 • Beş Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü – 1.000 TL

*Jüri üyeleri ve dereceye giren ilk 10 katılımcı ile birlikte 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İznik’te kolokyum düzenlenecek, ödüller İznik Belediye Başkanı tarafından verilecektir. Gezi ve konaklama detayları ödül alan öğrencilere bildirilecektir.

Staj Ödülleri

 • Birincilik Ödülü – Tabanlıoğlu Mimarlık Staj
 • İkincilik Ödülü – Mimarlar ve Han Tümertekin Staj
 • Üçüncülük Ödülü – Mimarlar ve Han Tümertekin Staj
 • Dört Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü
 • 2 adet Tabanlıoğlu Mimarlık Staj
 • 1 adet Mimarlar ve Han Tümertekin Staj
 • 1 adet Melike Altınışık Architects Staj
 • *Sürpriz ödüller

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 02 Ekim 2019

Soru Sormak için Son Tarih: 22 Ekim 2019 (17:00 ye kadar)

Soruların Cevaplarının Açıklanması: 26 Ekim 2019

Proje Teslimi: 30 Kasım 2019 (17:00 ye kadar)

Jüri Değerlendirmesi: 04 Aralık 2019

Sonuçların İlanı: 06 Aralık 2019

Ödüllerin Açıklanması 10.12.2019 / 11.12.2019

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan proje sunuş paftalarının yarışma raportörlüğüne en geç 09.12.2019 tarihinde saat 17:00’dan elden ulaştırılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin:
http://archisections.com/wp-content/uploads/2019/10/Archisections-Yarat%C4%B1c%C4%B1-ve-I%CC%87lham-Veren-Kentler-Yar%C4%B1s%CC%A7ma-S%CC%A7artnamesi_.pdf

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap