TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışması

Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği tarafından ‘Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe İnovatif Girişimciler Arıyoruz!’sloganıyla TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışması düzenleniyor.Tekstil sektöründe yenilikçiliği destekleyen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışması 

  Düzenleyen:

Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği

  Kategori: Tasarım, Girişimcilik, Proje, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir: 18 yaş üzerindeki herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 20 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 11 KASIM 2020
  Ödüller:
 • Tanıtım ve Görünürlük için Medya İletişim Paketi
 • Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
 • Patent Başvuru Desteği
 • Şirket Kurma Ödülü (1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kirası katkısı)
 • 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programıyla TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı‘na dahil olma imkanı.
   

TECHXTILE Start-Up Challenge’ın Amacı Nedir?

 • İhracatta katma değerin artırılması
 • Yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması
 • Yenilikçi ürünler tasarlanması
 • Girişim ve inovasyon kültürünün oluşturulması
 • Üniversite-Sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi
 • Sanayici ve start-upların beraber çalışmasına katkı sağlanması

Kimler Katılımcı Olabilir?

Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Girişimcilik beraberinde inovatif süreçleri getirmek suretiyle ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Bu iki faktörün geliştirilmesinde ve teşvik edilmesinde kamu kurumlarının yanı sıra sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara, Ar-Ge merkezlerine ve üniversitelere büyük sorumluluk düşmektedir.

Türkiye de inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmaktadır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise bu hareketi tabana yaymaktan geçmektedir.

Bu kapsamdan hareketle, TECHXTILE Start-Up Challenge ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üzerinde çalıştığı, Ar-Ge ve inovasyon için bütçe harcadığı, iş birlikleri aradığı teknolojik alanlarda/odaklarda fikir ve ürün geliştiren herkesin katılması, eğitim ve mentorluk imkanlarından yararlanması, kendisini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, akademisyenler, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları, özel şirketlerin sahipleri veya kurucuları, bireysel veya ekip katılımı şeklinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a katılabilmektedir.

‘Tekstilde teknoloji ve inovasyon’odaklı başvurunuzda önereceğiniz teknolojileri iyiaktarabilmeniz,jüri önünde de iyi sunabilmeniz beklenmektedir. Ekip katılımlarında bu teknolojileri bilen kişilerin olması önemlidir.

TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a dair ayrıntılı bilgiler http://www.techxtile.net/ etkinlik web sayfasında ilan edilmektedir.

Proje başvuru sayısında herhangi sınırlama bulunmamaktadır. (Bir kişi veya bir ekip yalnızca bir ödül almaya hak kazanabilmektedir.)

Katılımcıların Sorumlulukları

Ekip katılımlarında bir kişi Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini teminen proje yürütücüsü olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği’ne karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde 3 yıl boyunca katılımcının projeleri etkinliğe kabul edilmeyecektir.

Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar ve Etik Değerler

TECHXTILE START-UP CHALLENGE programını yürüten kurum ve kuruluşlar, bu kurum ve kuruluşları temsil eden şahıslar fikri mülkiyet ve sınai haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışması Proje Başvuru Yöntemi

 1. Proje başvuruları http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan ‘Başvuru’ sekmesi içerisinde yer alan

Yarışma Şartnamesi, EK1 ve EK2 formları dâhil olmak üzere indirilip eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.

 • Başvuru sekmesinden ‘Proje Yükleme’ kısmından başvuru tipi seçilecektir.
 1. Girişimci Kategorisi | Bireysel Başvuru (Girişimci, Start-Up Şirket, Akademisyen)
  1. Girişimci Kategorisi | Ekip Başvurusu (Girişimci, Start-Up Şirket, Akademisyen)
 • Kurumsal Kategori | Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri, Kurumsal Şirketler, Enstitüler Vb. Gibi Tüzel Kişiler
 • 3. Açılan sayfalardaki Proje Sahibi ve Yürütücüsü bilgileri, Proje Bilgileri, Girişimcinin veya Ekibin

Yetenek ve Deneyimi eksiksiz doldurulacaktır.

 • Dosya Yükleme kısmından projeye ait ekler ve önceden indirilen Yarışma Şartnamesi, EK 1: Taahhütname ve EK 2: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formunun doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak yüklenip başvuru tamamlanacaktır.
 • Proje Önerisi Açıklamaları: ‘Proje Yükleme’ başlığında yer alan Formlar her bir başlıkta yer alan açıklamaların dikkatle okunması ve proje önerisinin bu formatta iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje başvurusu bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk proje sahibine aittir.
 • Proje Dosya yükleme kısmından ilgili tablo, şekil vb. destekleyici nesneler eklenebilecektir. Tüm bu bilgiler maksimum 3 sayfa ile sınırlandırılmıştır. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.
 • Proje önerileri web sitesinde yayınlanmak üzere elektronik olarak ve yarışma ile ilgili düzenlenecek tüm dijital etkinliklerde ve ödül töreni günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılabilecek olup; kitapta Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, Proje Ekiplerinin Mail Adresleri, İngilizce Özet, Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu sebeple proje özetleri ile ilgili görsellerin titizlikle hazırlanması beklenmektedir.
 • Proje Sözlü Sunumu: Dijital ortamda gerçekleştirilecek final etkinliğinin uygun görülecek zamanve oturumlarında, katılımcılara projeyi tanıtmaya yönelik PowerPoint sunum imkânı sağlanacaktır.

Ayrıca Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan ve ödüle layık görülecek proje önerileri sahipleri ile Ödül Töreni Program Akışı içerisinde maksimum 5-10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sözlü sunum imkânı planlanabilir. Her iki durumda da sözlü sunum planı, katılımcıya bildirilecektir. Dijital ortamda sözlü sunum yapmaları uygun bulunan proje sahiplerinin, PowerPoint sunumlarını etkinlikten önce belirtilen tarih, mesai saati bitimine kadar project@butekom.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

 1. TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışma Şartnamesinde belirtilen hususlara ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 1. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar iletilmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmaz, projelere ilişkin eksik bilgilerden proje sahibi sorumludur.
 1. Katılımı uygun görülen projenin sahibine, gerekli bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır.
 1. Teknik destek hizmetleri kapsamında ilgili her türlü sorunlar ve sorular project@butekom.org adresine ve ekip üyelerine iletilebilecektir.
 1. Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Yarışmacı/ekip üyelerince, tüm evrakların asılları ıslak imzalı tamamlanarak, proje son teslim tarihi olan 20 Ekim 2020 tarihinden önce BUTEKOM (Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Çiğdem 2.

Sokak No:1/4 16245 Osmangazi/BURSA) adresine kargo ile iletilecektir. Projeye ilişkin özet, görsel vb. CD veya USB’ye kaydedilerek iletilmelidir. UTİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilir.

 1. Proje başvurularının geri alınması mümkün değildir.
 1. Girişimcilerin, akademisyenlerin, start-up şirketlerin veya girişimci, akademisyen ve karma ekiplerin birden fazla fikirle başvurması mümkündür, ancak finale sadece jürinin belirleyeceği bir başvurusu ile katılabileceklerdir.
 1. Ekip katılımı durumunda, ödül sahibi; başvuru formunda belirlenen proje yürütücüsü veya proje ekibinden bir kişi olacaktır.

Taahhütname Nasıl Doldurulmalıdır?

EK1 formu dikkatli ve odaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Girişimcinin beyanını doğru kabul ederek değerlendirmeler yapılacaktır. Yarışma sürecinin herhangi bir anında beyanınızın yanlış çıkması durumunda programdan çıkartılmanız söz konusu olacaktır. (Taahhütname Formu: EK 1)

Değerlendirme Süreci

Teknolojik Girişimcilik konusunda deneyim sahibi uzman, sanayici, danışman, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknopark yöneticisi veya uzmanlarından oluşan bir hakem heyeti değerlendirmeleri yapacaktır.

Başvuruların tamamı aynı koşullarda ve ilgili kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

Girişimciler başvurularını http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan Proje Yükleme sayfası üzerinden gerçekleştirdikten sonra katılan tüm girişimciler Genel Girişimcilik Eğitimi’ne davet edilecektir.

Ön elemeyi geçen projelerin duyurusu web sitesinde gerçekleştirilecek ve ön elemeyi geçen projelereğitim hakkı kazanarak, program yürütücüleri tarafından ‘Pitching (Yatırımcı Sunumu) Eğitimi’ alacaktır.

Pitching Eğitimi alan girişimciler; yatırımcı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri yöneticileri, tekstil işverenleri, TTO ve Teknopark yöneticilerinden oluşan Değerlendirme Kurulu önünde proje sunumlarını gerçekleştirecektir.

Değerlendirme Kurulu tarafından projeler belirlendikten sonra finale kalan girişimciler, mentorluk desteği ile iş modellerini daha da geliştirerek, 15-17 Aralıktarihlerinde dijital ortamda yapılacak Advanced Pitching’de son sunumlarını yeni bir final jürisine sunacaktır. Finale kalmaya hak kazanantüm girişimciler, 1 yıl süresince mentorluk desteği ödülünün sahibi olacaktır.

Advanced Pitching sonrası belirlenen Altı (6) proje, destek almaya hak kazanacak ve belirtilen ödüllerin sahibi olacaktır.

Girişimci kategorisinde destek almaya hak kazanacak projeler arasından seçilen 1 proje özel ödül sahibi olacaktır.

Proje başvurusunda bulunanlar, Değerlendirme Kriterleri’ni reddetme hakkına sahip değildir. Başvurusu anında var olan ya da daha sonradan oluşturulacak ya da değiştirilebilecek olan tüm Değerlendirme Kriterleri’ni peşinen kabul ederler.

Yarışmanın Değerlendirme Esasları

 • Tasarımın/Projenin özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi (Projenin kapsam, katma değer, fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri)
 • Pazar payı ve üreteceği ekonomik fayda
 • Ticarileşme potansiyeli
 • Kullanıcıya ve üreticiye sağlayacağı fayda
 • Proje ekibinin projeyi hayata geçirebilme yetkinliği

TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışması Ödülleri

Girişimci Kategorisi

 • Kategori Birincisi Özel Ödülü:

Girişimci kategorisinde (bireysel veya ekip) birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi.

 • Dereceye Giren İlk 6 Girişimci Ödülleri:
 • Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin Patent Başvuru Desteği
 • Şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
  • Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office

kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.

 • TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).
 • Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler:

 • Örgün öğrenim veren üniversitelerin;
 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,

KURUMSAL KATEGORİSİ

Belirlenen 3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne ya da kurumsal şirkete BUTEKOM’dan teknik donanımlarını geliştirmeye yönelik eğitimler

 • Sektörel Uzmanlaşma ve Bilgilendirme Eğitimleri
 • Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri
 • Dijitalleşme; Endüstri 4.0 ve Yalınlaşma Eğitimleri
 • Tekstilde Meslek Geliştirme Eğitimleri

Yukarıdaki ana temalar içerisinde yer alan ödül için her bir firma sadece 3 eğitimden faydalanabilecektir.
 Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından “Ar-Ge Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği (mini-MBA programı)”

 • İç girişimcilik Eğitimi
 • TRL Çalıştayı
 • Şirketlerin Teknoloji ve Ar-Ge Odaklarına Uygun Start-Up Demo Day
 • Networking Desteği
 • Online Destek
 • Ekosistem ve İş birliği Geliştirme Amaçlı Saha Ziyareti

FİNALE KALAN TÜM GİRİŞİMCİLERE

Finale kalan tüm girişimcilere 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından profesyonel mentorluk desteği verilecektir.

Yarışma Takvimi

Proje Son Teslim Tarihi: 20 Ekim 2020          

Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 1: 3-4 Kasım 2020          

Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 2: 5-6 Kasım 2020

Ön Elemeyi Geçen Projelerin Web Sitesinden Duyurulması: 11 Kasım 2020

Ön Elemeyi Geçen Girişimciler İçin Pitching Eğitimi: 21 Kasım 2020           

Değerlendirme Kurulu Tarafından Yarı Final Projelerinin Belirlenmesi: 28 Kasım 2020  

Finale Kalan Projeler İçin Devam Eden Mentorluk Süreci: 29 Kasım 2020             

Advanced Pitching Öncesi Sunum Geliştirme Eğitimi: 15 Aralık 2020 

Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası: 15-17 Aralık 2020

TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://techxtile.net/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap