On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal Çevrimiçi Slogan Yarışması

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı’nin Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinlikleri kapsamında On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal Çevrimiçi Slogan Yarışması düzenleniyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları arası ödüllü slogan yarışması başvuruları devam ediyor.

 

On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal Çevrimiçi Slogan Yarışması

  Düzenleyen: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
  Kategori: Edebiyat Yarışmaları, Slogan Yarışması, Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler. 

  Son Başvuru Tarihi: 12 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri
 
İkincilik Ödülü: Masaüstü Bilgisayar + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri
 
Üçüncülük Ödülü: Tablet Bilgisayar + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri
 
Her İl MEM Birincisine: + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri
   

- Advertisement -

Yarışma Amacı

İstiklal Marşı’nın kabulü ve yüreği vatan, millet sevgisiyle yoğurulmuş, kahramanlık sembolü, büyük fikir adamı Mehmet Akif ERSOY’u  Anma Günü etkinlikleri kapsamında 2021 temasına uygun olarak (‘’On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal’’) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okullar arasında slogan yarışması yapılması amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında sadece İstiklal Marşı’nda bulunan kelimeleri kullanarak slogan oluşturma yarışması.

Yarışmanın Kapsamı

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirlenen yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okullar arasından katılacakları, sloganlarda aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, değerlendirme ve ödüllendirme şekli ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 1. Yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
 2. Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) sloganla katılabilecektir.
 3. Yarışmaya katılacak öğrenciler, Ek-1’de yer alan forma oluşturdukları sloganı yazacaklardır.
 4. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışma sonuçlarına itiraz yoktur.
 5. Yarışma seçici komisyonunun 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 6. Yarışmaya katılacak öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Sloganlarda Aranacak  Şartlar

 1. Sloganlarda kullanılacak kelimeler sadece İstiklal Marşı’ ndan seçilecektir. Seçilen kelimeler gerekirse anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun ekleri alabilir. Mısralardan en fazla bir kelime seçilebilir. Yan yana olan kelimeler sloganda birlikte kullanılmayacaktır.
 2. Sloganlar en az 4(dört) en fazla 10(on) kelimeden oluşacaktır.
 3. Sloganlar, Mehmet Akif  ERSOY’un  kahramanlığını, vatan, millet sevgisini, şanlı tarihimizi, milletimizin cesaret ve kahramanlığını yansıtan farkındalık geliştiren özelliklerde olmalıdır.
 4. Sloganlar, belirli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya ait olmamalıdır.
 5. Sloganlar, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmelidir.
 6. Sloganlar, içerisinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır.
 7. Taahhütnamede imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen sloganlar yarışma dışı bırakılacaktır.
 8. Daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılan sloganlar kabul edilmeyecektir.
 9. Sloganlar T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecektir.
 10. Yarışma takvimine uygun olarak zamanında gönderilmeyen sloganlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Şekli

Bu yarışma için okullarda görevlendirilen yazı-inceleme komisyonu tarafından belirlenen resmi web adresine öğrenciler başvurularını yaparak sloganlarını göndereceklerdir. Yarışmaya katılacak sloganların ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Okullarda dereceye giren sloganlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ilçelerde ilk üçe giren sloganlar, il milli eğitim müdürlüklerine, illerde birinci olan sloganlar ise Bakanlığa (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Sunulan sloganlar, aşağıda belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

 • Temaya uygunluk                                                         :  30  puan
 • Yaratıcılık ve özgünlük (orijinal, alıntı olmayan)     :  40  puan
 • Teknik kullanımı ve sanatsal değer                             :  20  puan
 • Akılda kalıcı olma                                                        :  10  puan

Bakanlık Yarışma Değerlendirme Jüri Ekibi

 1. Belma GÜNGÖR             Daire Başkanı      Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 2. Refik OLGUN                  Şube Müdürü      Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 3. Muammer AKSOY          Şube Müdürü       Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 4. Hülya KILIÇARSLAN    Öğretmen               Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 5. Hatice DİLAVER             Öğretmen              Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 6. İlkay ARSLAN                 Şef                        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 7. E. Sercan PEKMEZCİ     Dr. Öğretmen        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 8. M. Tolga KÖLEOĞLU    Öğretmen             Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 9. Meltem ELMACI             Öğretmen             Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal Çevrimiçi Slogan Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri

İkincilik Ödülü: Masaüstü Bilgisayar + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri

Üçüncülük Ödülü: Tablet Bilgisayar + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri

Her İl MEM Birincisine: + Katılım Belgesi + Şilt + Safahat Eseri

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 ŞUBAT 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021

On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal Çevrimiçi Slogan Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mtegm.meb.gov.tr/www/istikll-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu-etkinlikleri-kapsaminda/icerik/2846

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap