Ortaokul Öğrencileri Kısa Film Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki resmî ortaokullarda İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 100. yıl dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini
belirten Ortaokul Öğrencileri Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışmalarına başvurular devam ediyor.

Ortaokul Öğrencileri Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Milli Eğitim Bakanlığı
   Kategori: Ortaokul Yarışmaları, Kısa Film Yarışmaları, Kültür Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokullarda okuyan 5,6,7, 8. sınıf öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 2 NİSAN 2021 Saat: 17:30
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺

+ Danışman Ödülleri: (Toplam) 9.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

 • Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Günün öneminin İstiklâl Marşı’nın ruhuna, anlamına ve manasına uygun olarak “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” adlı kısa filmle ifade edilmesi.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her öğrenci/ekip yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
 • Yarışmaya bireysel veya ekip halinde katılınabilir.(Ekipteki kişi sayısı danışman öğretmen hariç en fazla 5 kişiden oluşmalıdır)
 • Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır.
 • Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirilme yapılmalıdır.
 • Yarışma “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın ” adını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve taahhütnamede (Ek-3) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Yarışmaya katılacak her film için danışman öğretmen bulundurulması zorunludur.

Diğer Koşullar

 • Danışman öğretmenlerin öncelikle gönüllülük esasında ve projenin ruhuna uygun nitelik ve özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Her bir danışman öğretmen okul ve çevre şartlarına göre en fazla 2 (iki) filme danışmanlık yapabilir. Danışman öğretmen yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil ) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır. Yarışmaya katılacak her film için danışman konumunda olan öğretmenlerin öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.
 • Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda” hazırlanabilir.
 • “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece danışmanlık görevi yapabilirler.
 • Film süresi en fazla 10 (on) dakikadır.
 • Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak filmler, “DVD formatında ve 2 (iki) adet” gönderilecektir.
 • Katılımcılar Temel Eğitim Genel Müdürlüğü resmî internet sitesi http://tegm.meb.gov.tr adresinden, “Katılım Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. “Katılım Formu”nu doldurmak ve çekmiş oldukları filmlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek DVD’lerin üzerinde tablo-3 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen filmler Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlik Dairesi tarafından muhafaza edilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir.
 • Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da
 • yapılacak ödül törenine yanında danışman öğretmen ile katılabilecek ve yol, konaklama
 • giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

Başvuru İşlemi

 • Katılımcıların ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcılar tarafından gönderilen DVD formatında eserin aslı (orijinali)

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-4’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Değerlendirme Kriterleri

Kısa Film Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi (En fazla)
1- Senaryoda Özgünlük:10 Puan
2- Filmde Yaratıcılık: 5 Puan
3- Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü: 20 Puan
4- Filmde Duygu ve Etkileyicilik: 20 Puan
5- Filmin Çekim Tekniği ve Kalitesi: 20 Puan
6-Anlatım Dili ve Kurgu: 20 Puan
7-Süre Kullanımı: 5 Puan
TOPLAM 100

Ortaokul Öğrencileri Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺

+ Danışman Ödülleri: (Toplam) 9.000 ₺

Yarışma Takvimi

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yarışmanın İlanı: 25 ŞUBAT 2021-01 MART 2021

Yarışmanın Okul Müdürlüklerince Duyurulması: 01-08 MART 2021

Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Toplanması: 08 MART 2021-02 NİSAN 2021

Okulların ve Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi: 05 – 09 NİSAN 2021

Eserlerin Değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi: 12 – 16 NİSAN 2021

Millî Eğitim Müdürlüğünce Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığına Gönderilmesi: 19 – 26 NİSAN 2021

Değerlendirilen Eserlerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni : 10 MAYIS 2021-12 MAYIS 2021

Ortaokul Öğrencileri Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tegm.meb.gov.tr/www/istikll-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gununun-100-yil-donumune-ozel-mektup-resim-kisa-film-grafiti-kara-kalem-kompozisyon-ve-istikll-marsini-guzel-okuma-yarismasi/icerik/707

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap