Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki resmî ortaokullarda İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 100. yıl dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini
belirten Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü ortaokul yarışmalarına başvurular devam ediyor.

- Advertisement -

Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması

  Düzenleyen: Milli Eğitim Bakanlığı
   Kategori: Ortaokul Yarışmaları, Resim Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokullarda okuyan 5,6,7, 8. sınıf öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 2 NİSAN 2021 Saat: 17:30
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MAYIS 2021
  Ödüller:

Resim Yarışması

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺

   

Yarışmanın Amacı

 • Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Bir Asırlık Marşımız” temalı resim yarışması

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
 • Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır.
 • Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Görsel Sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
 • Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince elden, posta veya kargo aracılığı ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlik Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmelidir.
 • Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Katılımcılar http://tegm.meb.gov.tr adresinden, “Katılım Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir ve “Katılım Formu”nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir ve etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 • Resimler, sadece paspurtlanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışma kapsamında il millî eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen resimler Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlik Dairesi tarafından muhafaza edilecektir.
 • Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

Başvuru İşlemi

 • Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Ayrıca Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Değerlendirme Kriterleri

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi (En Fazla)
1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme: 20 puan
2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu: 20 puan
3- Resimlerdeki yaratıcılık: 20 puan
4- Resimlerin görselliği: 20 puan
5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği: 20 puan
TOPLAM 100 puan

Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 Türk Lirası

İkincilik Ödülü: 3.500 Türk Lirası

Üçüncülük Ödülü: 3.000 Türk Lirası

Mansiyon Ödülü: 2.500 Türk Lirası

Yarışma Takvimi

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yarışmanın İlanı: 25 ŞUBAT 2021-01 MART 2021

Yarışmanın Okul Müdürlüklerince Duyurulması: 01-08 MART 2021

Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Toplanması: 08 MART 2021-02 NİSAN 2021

Okulların ve Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi: 05 – 09 NİSAN 2021

Eserlerin Değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi: 12 – 16 NİSAN 2021

Millî Eğitim Müdürlüğünce Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığına Gönderilmesi: 19 – 26 NİSAN 2021

Değerlendirilen Eserlerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni : 10 MAYIS 2021-12 MAYIS 2021

Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tegm.meb.gov.tr/www/istikll-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gununun-100-yil-donumune-ozel-mektup-resim-kisa-film-grafiti-kara-kalem-kompozisyon-ve-istikll-marsini-guzel-okuma-yarismasi/icerik/707

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap