Rize Valiliği Çay ve İnsan Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

Rize Valiliği tarafından, çayın insanların hayatındaki yerini, birlik ve beraberliğine olan etkisini anlatan fotoğraflar çekilmesi ve bölgenin kültürel güzelliklerini ve coğrafyasını yansıtan fotoğraflarla bölge tanıtımına katkı sağlamak amaçlarıyla Rize Valiliği Çay ve İnsan Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Rize Valiliği Çay ve İnsan Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Rize Valiliği
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:20 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 MART 2022
Ödüller:Fotoğraf Makinesi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Cep Telefonu
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Jüri Özel Ödülü: 3.000 ₺
Drone Özel Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺ (2 Adet)
Sergileme: 300 ₺ (En fazla 20 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Çayın insanların hayatındaki yerini, birlik ve beraberliğine olan etkisini, önemini anlatan; bölgemizin kültürel güzelliklerini, kaybolmaya yüz tutmuş miraslarını, eşsiz, güzel coğrafyasıyla beraber gösteren fotoğraflarıyla bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak temel amacımızdır.

Yarışma Kategori/ Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

c. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

d. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/ veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Yarışmaya katılanlar bu esasları kabul etmiş sayılırlar.

f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

h. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

i. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayımlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

j. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

k. Kural ihlallerinde, katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

l. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

m. Rize Valiliği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Gönderilen JPG fotoğrafların, RAW DNG ham halleri, herhangi bir haksızlığın önüne geçmek için. mutlaka müdahalesiz fotoğrafı gönderende saklanması gerekmektedir.

n. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

o. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya Rize Valiliği Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

p. Yarışma sonucu Rize Valiliğinin www.rize.gov.tr adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

r. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jürilerin kararları geçerlidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

a. Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Rize Valiliği ve bünyesindeki bağlı kuruluşların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Rize Valiliğine izin/ muvafakat verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Rize Valiliği ile fotoğrafçıya aittir.

b. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Rize Valiliğinin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

d. Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan sergilenmeye değer görülen ve satın alma uygulanan fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

e. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

g. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Valilik sitesinden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

h. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/ IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/ IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

i. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.rize.gov.tr web adreslerinde ve Rize Valiliğinin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında yayımlanacaktır.

j. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jürilerin kararları geçerlidir.

k. Katılımcılar; www.pkmrize.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a. Yarışma online (çevrim içi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrim içi) olarak gönderilmesi www.pkmrize.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

e. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

f. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

g. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/ jpeg formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

h. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

i. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde www.pkmrize.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

j. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Rize Valiliği sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

  • Adnan ER, Fotoğraf Sanatçısı, Frize Derneği Kurucu Başkanı
  • Ali Kemal ATİK, Fotoğraf Sanatçısı, Frize Denek Kurucusu
  • Mehmet Ali AK, Fotoğraf Sanatçısı, Frize Dernek Kurucu Üyesi
  • Murat GENC, Fotoğraf Sanatçısı Rifsad Dernek Üyesi
  • Murat TOPAL, Fotoğraf Sanatçısı, Frize Dernek Kurucu Üyesi, Atafod Derneği Üyesi

a. Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

b. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir.

Yarışma Sekretaryası İletişim

Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Caddesi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi Kat:2

Rize – Merkez

e-mail: iktm53@ktb.gov.tr

Bilgi için:

Arif GÜLBAY

0464 213 04 26 / Dahili: 107

Zafer ŞENÇORUH

0464 213 04 26 / Dahili: 122

Yarışma, Rize Valiliği 2. Ulusal Fotoğraf Sanatı Yarışması adıyla düzenlenmiştir.

Yarışma sürecinde Rize Valilik Temsilcisi Danışmanı bulunacaktır.

Rize Valiliği Çay ve İnsan Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Fotoğraf Makinesi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Cep Telefonu
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Jüri Özel Ödülü: 3.000 ₺
Drone Özel Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺ (2 Adet)
Sergileme: 300 ₺ (En fazla 20 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 MART 2022

Rize Valiliği Çay ve İnsan Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://pkmrize.com/proje-haberleri.asp?k=detay&id=67

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap