Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Edebiyat Yarışmaları

Yeşilay tarafından Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak; teknolojinin yanlış kullanımını engellemek, sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir gelecek olmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Edebiyat Yarışmaları düzenleniyor. Ödüllü kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı yarışması başvuruları devam ediyor.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Edebiyat Yarışmaları

  Düzenleyen: Yeşilay tarafından Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle.  
  Kategori: Edebiyat Yarışmaları, Öykü Yarışması, Şiir Yarışması, Deneme Yarışması, Anı Yarışması, Kompozisyon Yarışması, Yazı Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler. 

  Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: MAYIS 2021
  Ödüller:

İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde olmak üzere:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 3,000 ₺
 
İl Birincilerine: 1,000 ₺
   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 24.11.2016 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması” her yıl Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilmektedir. Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp, teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulamak ve daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını arttırmak amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Şekli

 • Yarışmanın konusu “bağımlılık” olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.
 • Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem görsel hem de edebi kategoride başvuru yapabilecektir.
 • Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler, duyuru filmi vb. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) ve EBA TV’de yayınlanacak ayrıca il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullara yarışma duyurusu iletilecektir. Ayrıca afişler, duyuru filmi vb. materyaller yarışma ile ilgili web sitesi olan snsg.yesilay.org.tr adresinde de dijital olarak yer alacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile okul idareleri tüm öğretmenlerini yarışma ile ilgili bilgilendirecek ve çevrimiçi /yüz yüze derslerde öğrencilere yarışma duyurularının yapılması sağlanacaktır.
 • Yarışma il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri birimi koordinesinde yürütülecektir.
 • Başvuru yapılırken; öğrenci ve velisine ait ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, mail adresi, okul, sınıf bilgisi ve öğretmenine ait ad-soyad, cep telefonu, mail adresi, görev yapılan okul, branş gibi kişisel veriler başvuru esnasında yarışmanın düzenlenmesi, seçimin yapılması, ödül sahiplerinin ilan edilmesi, ödüllerin teslimi, ödül törenlerinin düzenlenmesi gibi amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. Başvuru sahibi öğrenci, öğrencinin velisi ve öğretmen, yarışma kapsamında Yeşilay’ a aktarılan ve Yeşilay tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı KVKK gereği aydınlatma metninin ve KVK politikasının kılavuz ekinde yer aldığını, aydınlatma metinlerini ve KVK politikasını okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler.(Ek-1-2-3). Öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmene ait KVK Aydınlanma Metni ve/veya açık rıza metinleri doldurulduktan sonra okul müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmen başvuru aşamasında da snsg.yesilay.org.tr sayfasından KVKK gereği aydınlatma metni ve/veya açık rıza metinlerini online olarak mutlaka onaylanmalıdır. KVK politikası detaylı olarak snsg.yesilay.org.tr adresinde düzenlenmiş olup, buradan ulaşabilirsiniz.
 • Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler öğrencilerden eserlerini online ortamda (mail, cep telefonundan fotoğraf vb. şekilde) alarak snsg.yesilay.org.tr’den başvuruları yapabilecektir. Öğrenciler hazırladıkları eserlerini daha sonra kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine, 4. maddede belirtilen takvim dâhilinde teslim edecektir.
 • İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okullar snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp, sisteme giriş yapacaklardır. (Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası- girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.) Okullarda kurulan komisyon açılan sayfada yer alan yönlendirmeleri dikkate alarak, öğrencilerden gelen tüm eserleri sisteme yükleyecek, öğrenci tarafından okula teslim edilmiş ancak sisteme girişi yapılmamış eserlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.
 • Uzaktan eğitim/yüz yüze eğitim sürecinde okul idareleri tarafından öğretmenlere yarışma hakkında bilgilendirme yapılması, öğretmenler tarafından öğrencilerin yarışma hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla çevrimiçi /yüz yüze derslerinde veya diğer platformlar aracılığı ile yarışma hakkında bilgi vermeleri, yarışma duyurusunun yapılması sağlanmalıdır.
 • İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okullar dereceye giren eserleri oluşturdukları komisyonlar tarafından 4. maddede belirtilen takvim dâhilinde belirlenen zaman dilimlerinde sistem üzerinden seçeceklerdir.
 • Başvuruların başlaması ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlükleri snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek sisteme giriş yapıp, il ve ilçedeki başvurularla ilgili istatistiki veriler görülebilecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumluluğunda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri birimi koordinesinde okulların yarışmaya katılım durumu sürekli kontrol edilerek katılımın az olduğu ya da olmadığı bölgelere gerekli duyuru ve yönlendirmeler yapılacaktır.

Genel Başvuru Şartları

 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir. Eserlerde, grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. (Özellikle kısa video alanında sınıf/grup/okul adına başvuru yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu tür başvurular değerlendirme dışında tutulacaktır.)
 • Yarışmaya kılavuzun 4. maddesinde yer alan takvimde belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Tüm başvuruların sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmeden, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Katılımcılar isterlerse iki kategoride (görsel-edebi) başvuru yapabileceklerdir. Görsel ve edebi kategorilerin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecek ve sadece bir kategoride derece alabileceklerdir.
 • Sisteme yüklenen, afiş, resim, karikatür veya kısa video dalından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser ‘görsel kategori birincisi’ olarak seçilecektir. Yine aynı şekilde şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme, anı dalında sisteme yükleme yapılan eserler arasından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser ‘edebi kategori birincisi’ olarak seçilecektir. Böylece her okuldan edebi ve görsel olmak üzere 2 (iki) eser birinci olarak seçilecektir.
 • Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. Edebi eserler, word dosyası şeklinde ya da taranarak sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcıların edebi ve görsel kategorideki başvuruları, okullarda kurulan komisyonca, snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Değerlendirmeler, komisyonlarca gerçekleştirilecek ve değerlendirme sonrası sistemden alınacak komisyon tutanakları/raporları ilgili komisyonca imzalanıp taratılarak tekrar snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme yüklenecektir.
 • Eserler derece alsın/almasın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. İllerde ödül törenleri sonrası dereceye giremeyen eserler Yeşilay şubelerince, şubelerin olmadığı illerde ise il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.

Edebi Kategori Başvuru Şartları

Edebi kategorideki eserler bağımlılık konulu şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme ve anı alanlarında olacaktır.

Şiir

 Eserler, hece ölçüsü veya serbest ölçüyle A4 kâğıda, “Times New Roman” yazı karakteri, 11 punto ve tek satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına uyularak yazılacaktır. Şiir yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacak ve bir sayfayı geçmeyecektir. Şiirler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Kompozisyon, Makale, Öykü, Deneme, Anı

Eserler, A4 kâğıda, “Times New Roman” yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına bağlı kalınarak yazılacaktır. Eserler yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacaktır. Eserler tamamen özgün olacak ve 4 (dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tek yüze yazılacaktır. Her sayfaya sayfa numarası verilecektir. Eserler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Eserlerin Değerlendirilmesi

 • Yarışma ile ilgili ilk değerlendirme okullarda kurulacak komisyon tarafından yapılarak görsel ve edebi kategorilerde okul birincileri seçilecektir. Okula yapılan tüm başvurular ve başvurulara ait bilgiler (öğrenci bilgileri, eser bilgiler vb.) snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme girilecek ve eserler sisteme yüklenecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme aktarılan eserler arasından edebi ve görsel kategorilerde okul birincileri, ilgili eserin yanında yer alan “Okul Birincisi Görsel Eser” ve “Okul Birincisi Edebi Eser” butonuna tıklanarak ilçe millî eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. Okul birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek ve orijinali de ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Okul birincisi seçilen edebi eser, sadece sisteme yüklenecek ve orijinal hali okulda kalacaktır.
 • Okul birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • İkinci değerlendirme; ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Her kademe (ilkokul, ortaokul ve lise) için görsel ve edebi kategorilerde ilçe birincileri seçilecektir. İlçe birincisi seçilen eserler, “İlçe Birincisi İlkokul Görsel Eser, İlçe Birincisi İlkokul Edebi Eser; İlçe Birincisi Ortaokul Görsel Eser, İlçe Birincisi Ortaokul Edebi Eser; İlçe Birincisi Lise Görsel Eser ve İlçe Birincisi Lise Edebi Eser” butonuna tıklanarak komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresi üzerinden il millî eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranına gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen görsel eserlerin orijinalleri de il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. İlçe birincisi seçilen edebi eserler, sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecektir.
 • İlçe birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • Üçüncü değerlendirme; il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından her kademe (ilkokul, ortaokul ve lise) için görsel ve edebi kategorilerde il birincileri seçilecektir. İl birincisi seçilen eserler, “İl Birincisi İlkokul Görsel Eser, İl Birincisi İlkokul Edebi Eser; İl Birincisi Ortaokul Görsel Eser, İl Birincisi Ortaokul Edebi Eser; İl Birincisi Lise Görsel Eser ve İl Birincisi Lise Edebi Eser” butonuna tıklanarak ilgili komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden Yeşilay Genel Müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. İl birincisi seçilen görsel eserlerin orijinalleri de il millî eğitim müdürlükleri tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir. Edebi eserlerin sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilmeyecektir.
 • İl birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.
 • Dördüncü değerlendirme; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından kademe ve kategorilere göre ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlenecektir.

Okul Değerlendirmeleri

Okul değerlendirmeleri, okul müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar en az üç kişiden oluşacaktır. İlkokullarda komisyon Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Türkçe dersi ve resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni olmayan okullarda ise komisyon, sınıf öğretmenlerinden oluşturulacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir. Ortaokul ve lise düzeyinde komisyonlarda ise en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Eğer okullarda bu branşlarda öğretmen yok ise komisyon tutanağında “diğer” şeceneği işaretlenerek farklı bir branşta öğretmenin komisyona dahil edilmesi sağlanacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir. Komisyon tarafından okulda edebi ve görsel kategoriden okul birincisi seçilen eserler 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme giriş yapılarak, “Okul Birincisi Görsel Eser” ve “Okul Birincisi Edebi Eser” butonuna tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilecek ve sistemden alınan tutanaklar ilgili komisyon görevlilerince imzalanarak taratılıp tekrar sisteme yüklemesi gerçekleştirilecektir. Okullar tarafından;
• Okul birincisi görsel eser
• Okul birincisi edebi eser
olmak üzere 2 (iki) eser seçilecektir. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin orijinalinin resmi yollarla ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderimi sağlanacaktır. Eserlerin hasar görmeden ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

İlçe Değerlendirmeleri

İlçe değerlendirmeleri ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim/görsel sanatlar dersi öğretmeni ve en az 1 (bir) Türkçe dersi veya Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir. İlçe değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerde her kademede (ilkokul, ortaokul ve lise) birinciler belirlenecektir. İlçeler tarafından;
• İlçe birincisi ilkokul görsel eser
• İlçe birincisi ilkokul edebi eser
• İlçe birincisi ortaokul görsel eser
• İlçe birincisi ortaokul edebi eser
• İlçe birincisi lise görsel eser
• İlçe birincisi lise edebi eser
olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir. Komisyonca ilçe birincisi seçilen eserlerin ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden seçimleri yapılacaktır. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin orijinali, resmi yollarla il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesinden ilçe millî eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.

İl Değerlendirmeleri

İl değerlendirmeleri il millî eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonca yapılacaktır. Komisyonlar il millî eğitim müdürlüklerinden 5 (beş), Yeşilaydan 2 (iki) temsilci olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşacaktır. Yeşilay şubesi olmayan illerde komisyonun tamamı il millî eğitim müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulacaktır. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim veya görsel sanatlar dersi öğretmeni ve 1 (bir) Türkçe dersi ya da Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmeni bulunacaktır. Komisyonlarda teknoloji tasarım, grafik tasarım dersi öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarda yer alabilir. Komisyonca il birincisi seçilen eserlerin il millî eğitim müdürlüğü tarafından 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden seçimleri yapılacaktır. İl değerlendirmelerinde görsel ve edebi kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri belirlenecektir. İller tarafından;
• İl birincisi ilkokul görsel eser
• İl birincisi ilkokul edebi eser
• İl birincisi ortaokul görsel eser
• İl birincisi ortaokul edebi eser
• İl birincisi lise görsel eser
• İl birincisi lise edebi eser
olmak üzere 6 (altı) eser seçilecektir. Görsel kategoride dereceye giren eserlerin aslını resmi yollarla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilecektir. Komisyon tutanakları da sisteme girilecektir. Eserlerin hasar görmeden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilmesinden il millî eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Genel Değerlendirme

Genel değerlendirme Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, millî Eğitim Bakanlığından 5, Yeşilaydan 2 temsilci olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacak bir jüri tarafından yapılacaktır. Jüri, il birincileri arasından görsel ve edebi kategorilerinde Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülerini belirleyecektir.

Eserlerin Telifi

 • Yarışmaya başvuru yapılan tüm eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve Yeşilay’a veya ilgili okula teslim tarihinden itibaren eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Yeşilay’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Yeşilay’ın tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedeli, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışma İletişim

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi

 • Sepetçiler Kasrı – Kennedy Cad. No: 3 Sarayburnu, PK:34110
  Fatih / İSTANBUL
 • Destek talepleriniz için alttaki e-posta adresine yazınız;
  snsg@yesilay.org.tr

Ödül Töreni

 • İl değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra il birincilerine ödül verilmek üzere il millî eğitim müdürlüklerince ödül almaya hak kazanan öğrencilerin okullarından ve ailelerinden izleyicilerin de yer alacağı 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda ödül töreni düzenlenecektir. Törende ödüller, Yeşilay şubesini ve millî eğitim müdürlüğünü temsilen protokolde yer alan kişiler tarafından sahiplerine sunulacaktır. Ödül töreni ile ilgili organizasyonlarda il millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacak ve Yeşilay şubesinin bulunduğu illerde şubeler il millî eğitim müdürlüklerine destek sağlayacaktır. Ödül töreninde Yeşilay tarafından tasarımı gerçekleştirilecek plaket, çek ve başarı belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince bastırılıp ödül töreninde kullanılacaktır.
 • İl birincilerinin ödemeleri, 4. maddede belirtilen takvime göre Yeşilay Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yeşilay şubelerinin olmadığı illerde ödül törenlerinde kullanılmak üzere il millî eğitim müdürlüklerine, talep edilmesi halinde Yeşilay’ın görünürlüğünü sağlamak adına tanıtıcı materyal, stant için malzeme vb. gönderilecektir.
 • İllerde 4. maddede belirtilen takvim doğrultusunda il ödül törenlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ödül törenlerinin gerçekleştirilmesindeki sorumluluk ve koordine il millî eğitim müdürlüklerinde olacaktır. Yeşilay şubelerinin bulunduğu illerde şube yönetimi ödül töreninin gerçekleştirilmesine destek sağlayacaktır.
 • Okullarda ve il düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinin fotoğrafları, okul, ilçe ve illerdeki komisyonlarca eserlerin seçimi sırasındaki çalışmalara ait fotoğraflar, videolar ve yerel basında çıkan haber vb. belgeler de sistemde sayfanın sol kısımda yer alan “Etkinlik Görselleri” bölümü kullanılarak sisteme yüklenecektir.
 • Genel değerlendirme yapıldıktan sonra Temmuz 2021’de belirlenecek bir günde İstanbul’da büyük ödül töreni düzenlenecektir. Büyük ödül törenine ülke genelinde dereceye giren öğrenci, öğrenci velisi ve öğrencinin eser gönderdiği alanın branş öğretmeni katılacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı durumlarda ödül törenine öğrencinin sınıf öğretmeni katılacaktır.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Edebiyat Yarışmaları Ödülleri

İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde olmak üzere:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺  

İkincilik Ödülü: 5.000 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 3,000 ₺  

İl Birincilerine: 1,000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2021

Okul Değerlendirme Dönemi: 1 – 5 NİSAN 2021

İlçe Değerlendirme Dönemi: 19 – 22 NİSAN 2021

İl Değerlendirme Dönemi: 3 – 7 MAYIS 2021

İl Ödül Töreni: 8 – 31 MAYIS 2021

Ülke Çapında Dereceye Giren Eserlerin Belirlenme Tarihi: 14 – 18 HAZİRAN 2021

Sonuç Açıklanma ve Ödül Töreni Tarihi: TEMMUZ 2021

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Edebiyat Yarışmaları Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://snsg.yesilay.org.tr/yarisma-kilavuzu

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap