Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması 2023

Balıkesir Kent Konseyi tarafından geleneksel sanatlarımızın gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, sanat bilincini yaygınlaştırarak üretimi desteklemek amaçlarıyla “Sanatın On Hali” Geleneksel Türk Sanatları Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü el sanatları tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması 2023

Düzenleyen: Balıkesir Kent Konseyi
Kategori:Sanat Yarışması, Geleneksel El Sanatları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen tüm T.C. vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:1 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 EKİM 2023
Ödüller:10 Ayrı Kategorinin Her Birinde
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 30.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 15.000 ₺
Sergileme: 5.000 ₺
Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Özel Ödülü: 10.000 ₺ (3 Adet)

Ustaya Saygı Özel Ödülü: 60.000 ₺

- Advertisement -

Genel Katılım Şartları

Geleneksel sanatlar, insanoğlunun var oluşundan bugüne üretim ve gelişiminin en somut ürünüdür. Geleneksel Türk Sanatları; Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden günümüze gelen, çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla öz değerlerinin ve günlük yaşayış biçimlerinin sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sentez yüzyıllar boyunca zaman süzgecinden geçerek üsluplaşmış ve varlığını günümüze kadar sürdürmeye devam etmiştir.

Geleneksel sanatlarımızın gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, sanat bilincini yaygınlaştırarak üretimini desteklemek amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı “Sanatın On Hali III” – Geleneksel Türk Sanatları Yarışması” adıyla yapılacaktır.

Yarışma iki kategoride ve on dalda düzenlenecek olup aşağıda belirtilmiştir.

Birinci Kategori;

1- Hüsn-i Hat

2- Tezhip

3- Minyatür

4- Çini

5-Serbest Tasarım

İkinci Kategori;

6- Geleneksel Keçe Yapımı

7- Balıkesir Pullusu

8- Gönen İğne Oyası

9- Sındırgı Yağcıbedir Halısı

10- Balıkesir Aba Dokuması

 • Yarışma dalları ile ilgili esaslar ve yarışma şartnamesi B kısmında yazılıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri dışında herkes katılabilir.
 • Yarışmaya 18 yaş altındaki katılımcılar veli izin muvafakatnamesi ile katılabilir. (EK-1)
 • Yarışmaya herkes başvuru yapabilecektir.
 • Yarışmaya sanatçı iki kategoride ve birer eser ile katılabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan eser sahipleri, bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği tespit edilirse yarışmadan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır.
 • Yarışmada ödül alan eserler, ödül töreninden sonra sanatçıya iade edilmeyecektir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nda kalacak, sergileme ve vakıf özel ödülü alan eserler sergi sonrası sanatçıya iade edilecektir.
 • Yarışmada derece alan eser sahibine ödül töreni programına katılması durumunda (2 kişi- 1 gece konaklama) olmak kaydıyla yol, konaklama, yeme içme ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.
 • Herhangi bir dalda seçici kurul tarafından eserlerin ödüle layık görülmemesi durumunda o daldaki ödüller iptal edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser, daha önce bir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde (sosyal medya dahil) sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilecek, sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler yarışmacı tarafından teslim alınacak veya kargo ile eser sahibine iade edilecektir. Eserler, teslim edilirken veya teslim alınırken mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.
 • Yarışma sonunda ödüle değer görülen eserlerin görselleri bütün telif haklarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Balıkesir Kent Konseyi ödüle değer bulunan eserlerin görsellerini Balıkesir Kent Konseyi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmacı eseri muhafazalı, sağlam bir şekilde irtibat adresine ulaştırmakla mükelleftir. Gönderimlerden kaynaklanan kargo vb. kayıp ve zararlardan Balıkesir Kent Konseyi sorumlu olmayacaktır.
 • Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler katılımcıların sorumluluğunda olup kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin ön veya arka yüzünden yarışmacıya ait hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır.
 • Eserin arka sağ üst kenarına 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılmalıdır. (Etiket olabilir – Tekstil ürünlerinde rumuz kodu yazılı etiketin teyelleme yöntemi ile eserin arkasına dikilmesi istenmektedir) (örneğin: “101010 B”)
 • Yarışmacı (yarışmacı tanıtım kartına) aşağıda belirtilmiş olan bilgileri eksiksiz olarak yazması gerekmektedir. 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu göz önüne alınarak elde edilen veriler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı sorumluluğundadır. (EK-2)
 • Adı soyadı
 • İletişim cep telefonu
 • İkametgâh adresi (yazılı olarak verdiği iletişim bilgileri esas alınacaktır, değişiklik olması durumunda sekretarya ya bilgi verilmelidir.)
 • Doğum tarihi e) T.C. kimlik no f) E-Posta
 • Sanatçının kendi adına açılmış banka adı, banka hesap numarası, banka iban numarası olması gerekmektedir, aksi takdirde ödeme işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
 • Rumuz kodu
 • Eser sahibi (yarışmacı tanıtım kartını) doldurup imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de rumuz kodunu yazmalıdır. Yarışmacı eser ile birlikte bu zarfıda teslim etmelidir. Eser hakkında açıklaması olan bazı dallarda eser hakkında metni bu zarfın içerisinde yer almalıdır.
 • Yarışmacı, tanıtım kartının eksiksiz doldurulmuş olması eserde yarışmacı tarafından gönderiden kaynaklanan herhangi bir tahribat olup olmadığı eserin şartnameye uygun hazırlanıp hazırlanmadığına bakılarak uygun olmayan eserler değerlendirilmeyecektir.
 • Her seçici kurul üyesi, eserlere bağımsız olarak puan verecektir. Eserler konu, tasarım, renk ve işçilik açısından değerlendirilecektir. Her eser için verilen puanların ortalaması alınarak eserin almış olduğu puan belirlenerek ödüle değer görülen eserler seçilecektir.
 • Yarışmada on dal için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü, mansiyon ödülü verilerek ve seçici kurulun uygun bulduğu üç eser sergilenecektir. On dalda üç eser Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı özel ödülüne layık bulunabilecektir. (sergileme ve vakıf özel ödül alan eserler sergi sonrası sanatçıya iade edilecektir)
 • Seçici kurul üyeleri tarafından on dal arasında belirlenerek bir dalda ustaya saygı özel ödülü verilecektir.
 • Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve koşulsuz şartnameye uymayı taahhüt ettiğini beyan etmiş olur.

Yarışma Koşulları

Birinci Bölüm

Tezhip Dalı Yarışma Şartnamesi

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eser klasik tasarım öğeleri doğrultusunda yazı bezemesi şeklinde uygulanmalıdır.
 • Eser yazılı veya yazısız teslim edilebilir.
 • Eserde minyatür olmamalıdır.
 • Eser sadece halkar tarzında uygulanmış olmamalıdır. Yardımcı eleman olarak halkar da kullanılabilir.
 • Tasarım daire, dörtgen, daire-dörtgen veya serbest formda olabilir.
 • Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.
 • Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

Hüsn-i Hat Dalı Yarışma Şartnamesi

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde konu serbesttir.
 • Eserler “celî sülüs”, celî ta’lîk, celî dîvanî veya “sülüs-nesih”hatlarıyla yazılabilir.
 • Eserler tezhipsiz fakat kurşun kalem ile cetvelleri çekilmiş olmalıdır.
 • Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.
 • İmlası ve yazımı hatalı eserler jüri üyelerinin kararına göre yarışma dışı tutulabilecektir.

Minyatür Dalı Yarışma Şartnamesi

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde “Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı” yansıtılmalıdır.
 • Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.
 • Eser, murakkaaya yapıştırılmış şekilde çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

Çini Dalı Yarışma Şartnamesi

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Eserde konu serbesttir.
 • Eser pano veya üç boyutlu obje şeklinde olabilir.
 • Eserde Türk çini sanatında kullanılan teknikler ve motifler kullanılmalıdır.
 • Eserin tamamlanmış, fırınlanmış ve askı aparatıyla korunaklı bir şekilde (straforlu- sandık /sanduka içerisinde) gönderilmesi gerekmektedir.

Serbest Tasarım Şartnamesi

 • Tezhip, hüsn-i hat, minyatür, çini gibi sanat dalları bir arada kullanılabilir.
 • Eserde konu serbesttir.
 • Eserde kağıt, kumaş, metal, cam, ahşap gibi malzemeler müstakil veya bir arada kullanılabilir.
 • Malzeme seçimi ve ölçü serbesttir.
 • Eser üç boyutlu olabilir.
 • Eser zarar görmeyecek ve korunaklı bir şekilde teslim edilmelidir.

İkinci Bölüm

Geleneksel Keçe Dalı Yarışma Şartnamesi

 • Eserde ölçü 1.40 cm / 225 cm geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Eserde “Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı” yansıtılmalıdır.
 • Geleneksel Türk keçe sanatının klasik teknikleri kullanılmalıdır.
 • Eserde geleneksel motifler kullanılarak özgün tasarımlar yapılmalıdır.
 • Tasarımlar kullanılabilir olmalıdır.

Coğrafi İşaretli “Gönen İğne Oyası” Dalı Yarışma Şartnamesi

 • Gönen iğne oyası yapımında esas olan iğne ve Zürafa Tekniği ile Yıldız Göbek, Dutlu Göbek, Enginar Göbek ve Gül Göbeği gibi desen uygulamaları olmalıdır.
 • Eserin içinde Tırnak Oyası, Maydanoz Oyası, Fayton Tekeri, Çam Dalı, Arnavut Oyası gibi oyaların bir ya da birkaçının bulunması şarttır.
 • Geleneksel iğne oyası desen ve üsluplarını yansıtan masa örtüsü, fiskos örtüsü, mevlit başörtüsü, oda takımı, yastık, tablo, pano yüz örtüsü gibi parçaları içeren kendisine ait özgün ve çağdaş tasarımlar olmalıdır.
 • Eserlerde öncelikle ham ipek iplik, ibrişim, polyester ve suni ipek (floş iplik) kullanılarak üretilmelidir.
 • Balıkesir Gönen iğne oyası coğrafi işaret özelliklerini taşıyan örnekler olmalıdır.

Coğrafi işaretli “Sındırgı Yağcıbedir Halı”Dalı Yarışması Şartnamesi

 • Sındırgı yöresi Eşmedere, Eğridere, Alakır, Karakaya, Çakıllıköyleri ve Bigadiç Kayalıdere köyleri orjinli ürünler yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma için başvurulan halı yeni dokunmuş olmalıdır.
 • Halıda kullanılan malzemede sadece kaliteli yapağı kullanılmalıdır. Halı iplerinde hazır satın alma iplikler kullanılmış ise kaliteli yapağıdan ve tamamı yünden yapılmış olmalıdır.
 • Yarışma için başvurulan halının dokuma kalitesi 30×45 ilme / dm2 olmalıdır. Yani halının 10 cm eninde 30 ilme ve 10 cm boyunda ise 45 ilme olması; Sındırgı halılarının geleneksel dokuma sıklığı özelliğidir. Kalitede +- 3 değer kabul edilebilir.
 • Yarışma için başvurulan halıda kullanılan çözgü ve atkı ipleri çift kat bükülmüş 40 gramlık, ilmelik iplerin ise tek kat 32 gramlık iplikler kullanılarak dokunması gerekmektedir. İp ağırlığı +-5 gr olabilir.
 • Yarışmaya gönderilen halılarda Sındırgı Yağcıbedir Halılarının renkleri kullanılmış olmalıdır.
 • Yarışma için başvuru yapılan halının iplikleri kökboya veya kaliteli kimyasal boyalarla boyanmış olması gerekmektedir.
 • Yarışma için başvurulan halıda düz yıkama yapılmış olmalıdır.
 • Yarışma başvurularında çeyrek halı ile iki farklı büyüklükte namazlık halılar kabul edilecektir. Çeyrek boyutu: 120 x 200 cm Namazlık boyutları: 85 x 140 cm ve 90 x 160 cm. Ölçülerde + -5 cm’lik fark kabul edilebilir.
 • Yağcıbedir halıları, namazlık olarak dokundukları için baş ve ayakucu bölümünün anlaşılması için daima yönü vardır. Bu nedenle yarışmaya katılan halıların orta alanındaki desen kompozisyonunun asimetrik olmalıdır.
 • Yarışma için başvurulan halılarda kilimliklerinde narınç (kahverengi) ya da gök (lacivert) renkleri kullanılmalıdır. Halının kilimliği en az 4 cm dokunmalıdır.
 • Yarışma için başvurulan halının saçakları sekiz el örgülü olacak biçimde örülmeli ve saçaklar düzgün bağlanmalıdır. Ayrıca saçak uzunluğu en az 12 cm olmalıdır.
 • Yarışma için başvurulan halıların gönyelerinin düzgün olmaması ve halı kenarlarının marullu / kıvrımlı olması halının yarışma dışı kalmasına neden olacaktır.

Coğrafi işaretli “Balıkesir Pullusu” Dalı Yarışma Şartnamesi

Orijinal ürünler veya orijinal parçalardan kesilerek aplik tekniği ile hazırlanan eserler değerlendirilmeyecektir.

 • Balıkesir Pullu işleme tekniğinde esas olan “Domates Gülü” yapımı, pul tutturma tekniği ve tırtıl işleme tekniklerinin üçünün de eserde olması gerekmektedir.
 • Desen üzerinde yardımcı olarak farklı nakış, el işleri teknikleri, pul işleme teknikleri orijinal “Balıkesir Pullusu” tekniğinin önüne geçmeyecektir.
 • Eser geleneksel işleme tekniklerini, geleneksel desen üsluplarını yansıtan sanatçının kendisine ait özgün ve çağdaş tasarımlar olmalıdır.
 • Balıkesir pullusu tekniği kullanılarak masa örtüsü, runner, yastık, çanta, elbise, tablo/pano, yelek, vb. gibi parçaları içeren “serbest çalışmalar” ile katılabileceklerdir.
 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Yarışmaya ürünle birlikte kalıbı/şablonu da gönderilecektir.(Kalıbı, şablonu gönderilmeyen eser, jüri tarafından eksi puan olarak değerlendirilecektir)

Balıkesir Aba Dokuması Şartnamesi

 • Eserde ölçü sınırlaması yoktur.
 • Dokumanın koyun yünü ile yapılmalıdır.
 • Dokuma doğal yün renkleri olan kahverengi veya siyah renk ile yapılmalıdır.
 • Geleneksel Balıkesir Aba Dokumacılığının klasik teknikleri kullanılmalı, kendisine ait özgün ve çağdaş tasarımlar olmalıdır.
 • Balıkesir Aba Dokumasından pantolon, yelek ve ceket vb. gibi parçaları içeren “serbest çalışmalar” ile katılabileceklerdir.
 • Yarışmaya ürünle birlikte kalıbı/şablonu da gönderilecektir.(Kalıbı, şablonu gönderilmeyen eser jüri tarafından eksi puan olarak değerlendirilecektir.)

Yarışma Kurulları

Yarışma Onursal Üye

 • Fatma Nur ŞILDAK
 • Mehtap YILMAZ

Yarışma Yürütme Kurulu

 • Sanat Danışmanı Prof. Dr. Faruk TAŞKALE
 • BAÜN GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet NARLI
 • BAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin ÖZEL
 • Prof. Dr. Abdullah SOYKAN
 • Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ
 • Prof. Dr. Elif ÇİMEN
 • TEV Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı Jale BAYRAKTAR
 • Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Fatma TABANLI
 • Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel SABANCI
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet İNAN
 • Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri M. Mürşid CANBULAT
 • Balıkesir Kent Konseyi Genel Koordinatörü Nursel SÜZANER KILIÇ
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Seda KAPLAN
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Araştırmaları, Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Şube Müdürlüğü Personeli Gizem ÇOLPAN
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü Personeli Beyza ÇAKIR

Yarışma İletişim

Yarışma sekretaryası: Nursel SÜZANER KILIÇ

Başvuru adresi:

Balıkesir Kent Konseyi

Atatürk Mahallesi Eski Kepsut Caddesi No:71/A Karesi/Balıkesir Karesi / Balıkesir

Tel: 0 534 015 85 24

0 266 239 48 42 / 1072

Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması 2023 Ödülleri

No:Yarışma Dalı1. Ödülü2. Ödülü3. ÖdülüMansiyonSergilemeÖzel Ödülü
1.Hüsn-i Hat50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
2.Tezhip50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
3.Minyatür50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
4.Kalemişi50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
5.Katı Sanatı50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
6.Çini50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
7.Geleneksel Keçe yapımı50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
8.Balıkesir Pullusu50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
9.Gönen İğne Oyası50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
 10.Sındırgı Yağcıbedir Halısı50.000 ₺40.000 ₺30.000 ₺15.000 ₺5.000 ₺10.000 ₺
 11.Ustaya Saygı Özel Ödülü50.000 ₺ 40.000 ₺ 30.000 ₺ 15.000 ₺ 5.000 ₺10.000 ₺
“Sanatın On Hali” Geleneksel Türk Sanatları Yarışması 2023 Ödülleri

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 1 EKİM 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 EKİM 2023

Balıkesir Sanat Günleri: 25 77 EKİM 2023

Ödül Töreni: 28 EKİM 2023

Sergi Tarihi: 28 EKİM – 12 KASIM 2023

Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://balikesirkentkonseyi.org/duyuru/sanatin-10-hali-iii-geleneksel-turk-sanatlari-yarismasi.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap