Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2023

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Bilim ve Ütopya Kooperatifi ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından, Serhat Özyar anısına bilimsel araştırmanın kurumsallaştırılması, bilim gücünün inşası, üniversitelerdeki doktora programlarının desteklenmesi ve ülkemizin bilim gündemiyle ilişkilendirilmesi amaçlarıyla Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2023 düzenleniyor. Ödüllü bilim yarışması başvuruları devam ediyor.

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2023

Düzenleyen:Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Bilim ve Ütopya
Kooperatifi ve Elektrik Mühendisleri Odası
Kategori:Bilim Yarışması, Üniversite Yarışmaları, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Doktorasını Türkiye’de bir üniversitede, mühendislik ve mimarlık
fakülteleri bölümleri ile fizik, kimya, biyoloji, matematik, istatistik,
astronomi ve uzay bilimleri bölümlerinden birinde tamamlamış araştırmacılar.
Son Başvuru Tarihi:10 ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:14 NİSAN 2023
Ödüller:Başarı Ödülü: 3.000 ₺ + Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Başvuru Şartları

Yarışma Hakkında

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Bilim ve Ütopya Kooperatifi ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından onun anısını yaşatmak amacıyla 2002 yılında oluşturulmuş ve ilk ödül 2003 yılında verilmiştir. 2019 yılından itibaren bu ödül Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve Bilim ve Ütopya Kooperatifi tarafından verilmektedir. Ülkemizde bilimsel araştırmanın kurumsallaştırılması ve bilim gücümüzün inşası için, üniversitelerimizdeki doktora programlarının desteklenmesi ve ülkemizin bilim gündemiyle ilişkilendirilmesinin son derece önemli olduğu kanısını ve Serhat Özyar Ödülü’nün bu amaca hizmet edeceği umudunu taşımaktayız.

Ödülün kurumunuz içinde duyurulması, ödüle ilişkin açıklamada adresi belirtilen sitemize kurumunuzun sitesinden bağlantı verilmesi ve uygun başvuruların özendirilmesi dileğiyle, durumu bilgilerinize sunarız.

Ödül Başvuru Koşulları

 • Serhat Özyar’ın anısını, bilimi ülke yaşamında etkin bir güç haline getirmeye katkıda bulunarak yaşatmak için, her yıl “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü” verilmektedir. Ödül, doktorasını Türkiye’de bir üniversitede, mühendislik ve mimarlık fakülteleri bölümleri ile fizik, kimya, biyoloji, matematik, istatistik, astronomi ve uzay bilimleri bölümlerinden birinde tamamlamış, bu çalışmasıyla ülkemizin bilim gündemindeki temel sorunlardan birinin çözümüne yönelik sonuçlar elde etmiş ve daha önce bu ödüle aday olmamış genç araştırmacılara verilir.
 • 2023 yılı ödülleri için başvuruların 10 Şubat Cuma çalışma günü bitimine dek yapılması gereklidir. Ödüle ilişkin sonuçlar, en geç 14 Nisan Cuma gününe kadar açıklanır.
 • Ödüle aday gösterilen araştırmacıların, doktoralarını Türkiye’de bir üniversitede, 1 Ocak 2022 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlamış olmaları gerekmektedir. Adayın doktora tez yöneticisi ya da bağlı bulunduğu kurum başvuruda bulunabileceği gibi, adayın kendisi de ödüle doğrudan başvurabilir.
 • Başvuruda, doktora tezinin Türkçe bir özetiyle, bu çalışmanın ülkenin bilim gündemiyle olan ilişkisinin açık ve ayrıntılı biçimde ortaya konulduğu adaylık gösterilme gerekçesinin yer alması gerekir. Bunun yanısıra, adayın özgeçmişi ve yayın listesi başvuru dosyasında bulunmalıdır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru 10 Şubat 2023 tarihine kadar ve aşağıda açıklanan şekilde yapılmalıdır.

<https://ee.eee.metu.edu.tr/serhatozyar/index.php> adresinden alınacak bağlantıya (herhangi bir bilgi sıkıştırması yöntemi kullanmadan) yüklenecek belge ve doldurulacak bilgiler:

 • Aday öneri formu (örneği <https://ee.eee.metu.edu.tr/serhatozyar/index.php> adresine başvurulduğunda gönderilen bağlantı sayfasında doldurulabilir),
 • Fotoğraflı özgeçmiş ve yayın listesi (pdf formatında),
 • Doktora tezinin Türkçe özeti (sayfada ayrılan bölüme yazılacak),
 • Çalışmayı aday gösteren kişi (adayın kendisi de olabilir) ya da kurumun hazırladığı ayrıntılı aday gösterme gerekçesi (pdf formatında),
 • Tezin elektronik kopyası (pdf formatında),
 • Doktora çalışması ile ilgili yayınların kopyası (pdf formatında).

Yarışma Seçici Kurulu

 • Dr. Zeynep Akalın Acar,
 • Prof. Dr. Özgür Barış Akan,
 • Prof. Dr. Bülent Akınoğlu,
 • Prof. Dr. Ergin Atalar,
 • Doç. Dr. Pelin Bayındır,
 • Prof. Dr. Altan Baykal,
 • Prof. Dr. Gonca Çakmak,
 • Doç. Dr. Yeğan Erdem,
 • Prof. Dr. Nesim K. Erkip,
 • Prof. Dr. Melih Ersoy,
 • Prof. Dr. Gülay Ertaş,
 • Prof. Dr. Nevzat Güneri Gençer,
 • Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İnam,
 • Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu,
 • Prof. Dr. Bilge Karaçalı,
 • Prof. Dr. Ceyhun Karpuz,
 • Prof. Dr. Çağatay Keskinok,
 • Prof. Dr. İsmail Cengiz Koçum,
 • Prof. Dr. Semih Koray,
 • Prof. Dr. Hasan Oğul,
 • Doç. Dr. Salih Özçubukçu,
 • Doç. Dr. Yeşim Soyer,
 • Doç. Dr. Urartu Şeker,
 • Prof. Dr. Uygar Tazebay,
 • Dr. Barış Can Top,
 • Prof. Dr. Hakkı Toroslu,
 • Prof. Dr. İlkay Ulusoy,
 • Doç. Dr. Özlem Altıntaş Yıldırım,
 • Doç. Dr. Emre Yüce
 • Öğr. Gör. Taner Zorbay

*Seçici Kurul, ödül başvurusu yapan her tezin uzmanlık alanına uygun en az iki hakemin görüşlerine başvurmakta ve ödülü bu hakem görüşleri doğrultusunda vermektedir.

Yarışma İletişim

Gerekli bilgi ve başvuru için;

      Tel / Faks : (312) 210 42 25

      Adres: ODTÜ Güneşevi, 06800 – ANKARA

      E-posta : oed@metu.edu.tr

www.oed.org.tr

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2023Ödülleri

Başarı Ödülü: 3.000 ₺ + Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 ŞUBAT 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 NİSAN 2023

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.oed.org.tr/oed/?p=1371

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap