Sivas Robot Yarışması

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesine katkı sunan yarışmalara öğrencileri teşvik etmek, milli teknoloji üreten bir Türkiye konusunda oluşan farkındalığa Sivas ili olarak katkı sunmak ve öğrencilerin sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip, topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları için okullarda doğal teknolojik bir ekosistem oluşturmak amaçlarıyla Sivas Robot Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Sivas Robot Yarışması

Düzenleyen:Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda.
Kategori:Lise Yarışmaları, Dijital Yarışmalar, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması, Öğrenci Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Şartnamelerde belirtilen kurallara göre ulusal ve uluslararası resmî/özel kurumlarda öğrenim gören ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:15 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 MAYIS 2022
Ödüller:İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Toplam Ödül: 195.000 ₺
(Detaylı ödül tablosuna aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirmek, teknolojik gelişmeleri tanımak, deneyimleri paylaşmak amacıyla Valiliğimiz koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Ulusal/Uluslararası düzeyde Sivas Robot Yarışması düzenlenmektedir. Yarışmaya kategorilerde belirtilen kriterlere göre Ulusal/Uluslararası okullarda (İlkokul, Ortaokul, Lise) öğrenim gören öğrenciler, bir danışman öğretmen rehberliğinde kurumları adına katılacaktır.

Sivas Robot Yarışması, kısaca Si-Ro adıyla anılmakla birlikte, şartnamede belirtildiği şekilde İnsansız Hava Araçları, Robot Yarışmaları, Yapay Zeka ve Akıllı Teknolojiler olmak üzere 4 ana kategoride yapılacaktır.

Yarışma Amacı

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro),

 • Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST, TÜBİTAK ve MEB Robot Yarışmaları gibi yarışmalar düzenlenmektedir. Başta Sivas’taki öğrencilerimiz olmak üzere Ülkemizdeki tüm öğrencilerimizde bilinç oluşturmayı ve bu yarışmalara teşvik etmeyi,
 • Son dönemde ülkemizde teknolojiye artan ilgi ve milli teknoloji üreten bir Türkiye konusunda oluşan farkındalığa Sivas ili olarak katkı sunmayı,
 • Sivas ilinde bu yarışmayı düzenleyerek öğrencilerimizin sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip, topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları için okullarımızda doğal teknolojik bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Kapsamı

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro) şartnamesi, kategorilerine göre Ulusal ve Uluslararası resmî/özel kurumlarda öğrenim gören ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin katılımının yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Yarışma Dayanağı

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu mevzuatlara aykırı durumlar içermez.

Yürütme

Bu yarışmayı Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu organizasyon komitesi yürütür.

Başvuru

Başvurular, sivas.meb.gov.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır.

Sivas Robot Yarışması Kategorileri

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro) 4 (dört) ana kategoride gerçekleştirilecektir. Bu kategoriler, kapsamı ve yarışmacı seviyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sivas Robot Yarışması Kategorileri
 • Şartnamede belirtilen kurallara bağlı olmak kaydıyla Nuri Demirağ İHA kategorisine uluslararası; Tematik Robot Yarışmaları, Yapay Zeka ve Akıllı Teknolojiler kategorisine ulusal düzeyde katılım olacaktır.
 • Yarışmaya başvurular sivas.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 • Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler web sitemiz sivas.meb.gov.tr üzerinden yürütülecektir.
 • Yarışmacıların sivas.meb.gov.tr de yayınlanan şartname geçerli olacağından takımların tüm du-yuruları ve güncellemeleri web sitesi üzerinden takip etmesi gerekmektedir.
 • Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, yarışma komitesi tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapı-lacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışma Komitesi, yarışma alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sı-nırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • Yarışmaya takımlar bir danışman öğretmen rehberliğinde kurumları adına katılacaktır. Kişisel başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Sivas Robot Yarışması tüm kategorileri, kategori alt kurallarında aksi durum belirtilmediği süre-ce 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde, diğer tüm kategoriler ise Tarihi Kent Meydanı Fuar Alanında -açık alanda- yapılacaktır.
 • Yarışma başvuruları, 01 Ocak 2022 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında sivas.meb.gov.tr web adresinden gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmayı yürütmek için Sivas Valiliğince üst ve alt komisyonlar oluşturulur.
 • Yarışmanın amacına uygun ve istenilen hedeflere ulaşması için Müdürlüğümüzce:
 • Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri, yarışmanın organizasyonu ve icrası için Yürütme Kurulu,
 • Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak, bilişim ve organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek, yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde tüm kategorilerde itirazları inceleyip kesin karara bağlamak üzere Teknik Danışman Ekibi,
 • Yarışmaların, üst kurallar ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülme-sini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki müsabakaları yönetmek üzere Nuri Demirağ İHA ve Robot Yarışmaları kategorileri için hakem heyeti, Akıllı Teknolojiler ve Yapay Zeka için ise jüri oluşturulacaktır.

Takımların Oluşumu ve Danışmanların Görevleri

 • Yarışmaya, şartnamede belirtilen şartlara bağlı olmak kaydıyla Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri katılabilir.
 • Takım: Kategori alt kuralında aksi belirtilmediği sürece en az 1 (bir), en fazla 3(üç) öğrenci ve 1 (bir) danışmandan oluşur.
 • Danışman; yarışmaya katılacak okulda/kurumda görev yapan öğretmendir.
 • Öğrenci: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenim gören öğrencileri kapsar.
 • Takımlar yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm üyeler aynı okul-dan olmak zorundadır.
 • Danışmanlar, kendi okulundan birden fazla takımın danışmanı olabilirler. Ancak yarışmanın/sunumun çakışması durumunda her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
 • Öğrenciler bir kategoriye en fazla bir robotla/projeyle katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak takım üyelerinin yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle okulla ilişikleri devam ediyor olmalıdır.
 • Takımın tüm üyeleri kayıt süreci içerisinde sistem üzerinden değiştirilebilir. Kayıt süreci dışında mücbir sebep olmadıkça takım üyeleri değiştirilmez.
 • Danışmanlar, yarışmanın tüm süreçlerinde yarışmacı öğrencilere rehberlik ederler.
 • Danışmanlar, takımındaki yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olup yarışmalar süresince takımın başında bulunacaktır.
 • Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardım-cı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
 • Final aşamasına kalan projeler için danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
 • Yarışma takımları yarışma boyunca Yarışma Komitesince verilen yaka kartlarını takmak zorunda ve bütün kurallara uymalıdır.
 • Takım/Robot isimleri Latin alfabesi ile en fazla 12 karakterden oluşacaktır.
 • Yarışmaya katılan takım/robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran takımın ismi kabul edilecektir.
 • İçeriğinde aşağılayıcı, siyasi vb. kelimeler içeren/ çağrıştıran başvurular onaylanmayacaktır.
 • Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
 • Aynı robot/proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvuru yapılır. Aynı proje/robot ile farklı kategoriye başvuru yapan takımların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Aynı takım üyeleri farklı projeler ile farklı kategorilerdeki yarışmalara başvuru yapabilir.

Kayıt Süreci

 • Yarışma başvurusu, 01 Ocak 2022 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında sivas.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmalara Türkiye’den katılan takımlar, yarışma başvurusunu kurumsal e-postaları (kurumko-du@meb.k12.tr) ile yapacaktır. Kurum kodu ile başlayan meb.k12.tr uzantılı e-posta adresine web sayfasına giriş şifresi gönderileceğinden yarışma başvurusu yapan takımın, kurum kodu bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmesi gerekmektedir. Ancak kurum kodu olmayanlar web sayfası üzerindeki Robot/Proje Başvuru Formunun (EK-1) onaylı bir suretini sivasrobot@gmail.com adresine göndererek kayıt yaptırabileceklerdir.
 • Sadece Nuri Demirağ İHA Yarışmasına yurt dışından katılacak takımların danışman öğretmenleri kişisel e-postaları ile kayıt yaptırabilirler.
 • Yarışmaya Türkiye’den katılacak yarışmacı öğrenci ve öğretmenler sivas.meb.gov.tr adresindeki istenilen bilgilerini eksiksiz ve doğru girmeli ve yarışma takımı fotoğraflarını ayrı ayrı sisteme yüklemelidir. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş, vesikalık standartta olmalıdır.
 • Yarışma takımlarına kayıt esnasında yaka kartları verilecektir. Takım üyeleri yaka kartlarını yarışma süresince takmak zorundadır.
 • Robot/Proje Başvuru Formu her bir robot/proje için ayrı ayrı doldurulur. (EK-1)
 • Yarışmaya davet edilecek olan robotlar/projeler 15 Nisan 2022 tarihinde web sayfasında yayınlanacaktır.

Başvuru Belgeleri

 • Yarışmada istenen ekler ve kategorileri aşağıda belirtilmiştir.
 • Yarışma ile ilgili istenilen tüm Ekler (EK-1, EK-2, EK-3, Ek-4) web sayfasına (sivas.meb.gov. tr) istenilen bilgiler eksiksiz olarak girildikten sonra web sayfası üzerinden alınacaktır. Alınan bu belgeler imzalanıp/onaylandıktan sonra web sayfasına yüklenecektir. Web sayfası üzerinden üretilmeyen, imzalanıp/ onaylatılmayan ve web sayfasına yüklenmeyen yarışmaya ait hiç bir belge (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4) dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışma günü sisteme yüklenen belgelerin asılları takımlardan istenecektir.

Takım/Proje/Robot İsimleri ve Kısıtlamaları

 • Robot isimleri en fazla 12 karakter ve Latin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot isimlerinde; aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran takımların başvuruları onaylanmayacaktır. Ayrıca yarışmacılar robot isim ve yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini başvuru süresince güncelleyebileceklerdir.
 • Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran takımın robot ismi kabul edilecektir.
 • Bir okul; alt kategori başına en fazla 5 (beş) ’er robotla/projeyle katılabilecektir.
 • Her robot/proje sadece bir kategoride yarışmaya katılabilir.

Konaklama, Yemek ve Sigorta

 • Konaklama: İsteyen katılımcılara, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki pansiyonlarda konaklama imkânı sunulacaktır. Talep eden yarışmacılarımız, başvuru esnasında pansiyon talebini de belirtecektir.
 • Yemek: Finale kalan takımlara, yarışma süresince öğle yemeği sağlanacaktır.
 • Gezi: Yarışma planlamalarından arta kalan zamanlarda tarihi, turistik, doğa gezileri ve çeşitli aktivitelerin yapılması planlanmaktadır.
 • Eğitim: Yarışmacılar istemeleri halinde sivas.meb.gov.tr’de ilan edilecek takvime göre yarışma öncesi ve sonrası destekçi kurumlar tarafında verilecek eğitimlere katılabilecektir.
 • Yarışma takımları ve yarışma organizasyonunda görevlendirilen resmi görevliler, yarışma süre-since ferdi/grup kaza sigortası ile sigortalanacaktır.

Kayıt ve Kura İşlemleri

 • Yarışmaların kura kayıt işlemi Robot/Proje Başvuru Formu (EK-1) ile yapılacağından yarışma-nın ilk günü 08.00-10:00 saatleri arasında takım danışmalarınca yarışma alanındaki kayıt yetkililerine tes-lim edilecektir. Başvuru formu eksik olan takımların başvurusu kabul edilmeyecek olup yarışmaya alınma-yacaktır.
 • Kayıt esnasında danışman öğretmen robotlarını/projelerini yanlarında bulunduracaklardır. Ro-botlarını/projelerini yanlarında bulundurmayan veya yarışacak şekilde tamamlamamış olan takımın kayıt işlemi yapılmayacak ve yarışmaya alınmayacaktır.
 • Yarışma kurası veya stant/sunum kurasına danışman öğretmenlerin katılımı zorunludur.
 • Yarışmacı takımlara, yarışma kimlik kartlarının yanı sıra robotlarının üzerinde görünecek şekilde yapıştırmaları için robota özel bir etiket verilecektir. Etiket yapıştırılan robotun fotoğrafı görevlilerce kkayıt esnasında fotoğraflanıp sisteme yüklenecektir. Bu etiket yarışmalar bitene kadar robot üzerinden sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan hemen önce robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı maçın hakemi tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsa bile diskalifiye edilecektir.

Kuraların Çekilmesi

 • Açılış töreninden hemen sonra kura çekimleri yapılacaktır.
 • İHA Yarışması, alt kategori detaylarında bahsedildiği şekilde takımların kayıt işlemlerinden sonra randevu usulüyle yapılacaktır.
 • Robot yarışmalarının kuraları yarışma alanında Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir.
 • Akıllı Teknolojiler ve Yapay Zeka kategorileri için stant/sunum kura çekimi yapılmayacak, Stantlar danışmanların isimlerine göre alfabetik olarak sıralanacaktır.
 • Kura sonuçları sivas.meb.gov.tr adresinde ve yarışma alanındaki panolardan yayınlanacaktır.

İtirazlar

 • Her takımın danışmanının final aşamasında ilgili hakem(ler)e itiraz hakkı vardır. İtirazlar sivas. meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Yapılan itirazlar hakem heyeti tarafından incelenerek karara bağlanır.
 • Yarışmacı takımların, proje alt kategorisinde özellikle belirtilmemişse her bir robot/proje için her turda sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır. Takımın itirazını danışman öğretmeni yapar ve nihayete erdirilmiş karar hakkında tekrar itiraz alınmayacaktır.
 • Yeri, yöntemi ve süreci haricinde yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sponsorluk ve Reklam

 • Yarışmacı takımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla kıyafetleri ve/veya robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir. Ancak Sivas Robot Yarışmasını logosunu da bulundurmak zorundadır.

Diğer Hususlar

 • Yarışmanın teknik detayları ile ilgili diğer bilgiler, her kategorinin kendine ait yarışma kategori kurallarında yer verilmiştir.
 • Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda tüm kategorilerde kural değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucun-da, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür.
 • Her yarışmacı, yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla yükümlü-dür. Bu bakımdan, kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yarışma komitesi, güvenlik koşulları sağlamadığı tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan organizasyon yetkilileri sorumlu değildir.
 • Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan (danışman dâhil) karşılanacaktır. Bu durumun final öncesi ortaya çıkması durumun-da takım kayıtsız yarışmadan elenecektir.
 • Yarışmacı takımlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla kıyafetleri ve/veya proje/robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir.
 • Tüm finalist takımların okul/kurumlarına Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Yarışma şartnamesinde yazılmayan durumlarda genel kurallar geçerlidir.

NOT: Yarışmaların her birine ait detaylı kurallara yarışma web adresindeki şartnameden ulaşabilirsiniz!

Sivas Robot Yarışması Ödülleri

Yarışma Ödülleri
 • Yarışmacı Seviyesi: Kategorilerde başvurabilecek son eğitim seviyesi belirtilmektedir. Yarışmacılar talep etmesi halinde belirtilen eğitim seviyesini geçmemek şartıyla istedikleri kategorilere başvurabilirler. Örneğin, ortaokul yazan kategoriye ilk öğrencileri de başvurabilir. Ancak yarışmanın ortak yapılacağını kabul etmek zorundadır.
 • Genel: Başvuru MEB ortaöğretim ve temel eğitim seviyesindeki tüm öğrencilere açıktır. (Yarışma Komitesi ödüllerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. )

Yarışmada kendi kategorisindeki aşamaları geçerek finalde dereceye giren takımlara ödül verilecektir. Belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin, %40’ı danışman öğretmene ödenir. Geri kalan miktar takım üyeleri (kayıtlı tüm öğrencilerin) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek banka hesabına (IBAN numaralarına) yatırılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2022

Finalist Takımların İlan Tarihi: 3 MAYIS 2022

Final Yarışmaları 14 – 15 HAZİRAN 2022

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 15 HAZİRAN 2022

Sivas Robot Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sivas.meb.gov.tr/robot/index.php

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap